Archiv kategorie: Závěrka 2019

Daně u SRO a půjčka od člena korporace

Vytvořil | Květen 20, 2020

Navazujeme na včerejší článek. Jak se daňově projeví přijatá půjčka od „vlastníka“ SRO? Daňovým nákladem, je-li taková půjčka úročena, jsou jen: Úroky zaplacené, a to podle ustanovení § 24/2/zi ZDP. 🙃 Vrácení jistiny půjčky je účtováno pouze rozvahově. Úroky „doplacené“ Například SRO zaúčtuje do nákladů úroky v roce 2019: Jsou „nedaňové“, nebyly uhrazeny, fyzická osoba „nic“ nedaní… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (3): Časové rozlišení

Vytvořil | Březen 5, 2020

Plníme slib a doplňujeme včerejší článek. Povinné účtování časového rozlišení? Víme „vše“ na korunu, proto je musíme zaúčtovat? ANO i NE 🙂 Vážení, přestože je chladný začátek března, otravuje Vás, jak  Babiš se svými stranickými parťáky plundruje Českou republiku – je ostudou v EU 🙃… Máme pro Vás dobré zprávy: Agent StB nebude vládnout „na věčné… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (2): Časové rozlišení

Vytvořil | Březen 4, 2020

Volně navazujeme na včerejší článek. Základ daně Jednoznačně platí, mimo jiné podle § 23/2 ZDP, že základ daně z příjmů odvodíme z řádně vedeného účetnictví, účetního výsledku hospodaření. Časové rozlišení Účetní výsledek mohou významně ovlivnit položky účtované jako časové rozlišení. Tento institut používáme, je-li nám znám titul, částka a období – nesmí se zaměňovat s dohadnými položkami. Zapomíná… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (1): Dohadné položky

Vytvořil | Březen 3, 2020

Probíhají, pro někoho až příliš závratným tempem, práce na účetních uzávěrkách, které jsou po dokončení základním podkladem pro daň z příjmů. 🙂 Účetní chyby… Je prakticky nemožné se vyvarovat nepřesnostem. Účetních operací je u řady firem obrovské množství a „chybička“ se vloudí. 🙃 Krátce upozorníme v několika článcích na nejčastější omyly, které mohou výrazně ovlivnit základ daně z příjmů. Dohadné… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (2): Inventarizační rozdíly

Vytvořil | Prosinec 18, 2019

Tvrdili jsme ve včerejším článku, že „manko“ nemusí být vždy nedaňovým nákladem. 🙂 Zapomíná se, že lze využít například: Účetní předpisy, které nabízí kompenzaci mank a přebytků, § 58 Vyhlášky. Zákon o daních z příjmů nepovažuje v § 25/2 za manka: ztratné, přirozené úbytky. Základ daně Zjistíte-li, že manko (= ve skladu je méně) činí 100 000 Kč,… Zobrazit více »

Závěrka a Daně: Inventarizační rozdíly

Vytvořil | Prosinec 17, 2019

Oblastí, v níž se bohužel při účetní uzávěrce chybuje, je účtování inventarizačních rozdílů. Zapomíná se 🙃, že musíme: Zjištěné rozdíly zaúčtovat do letošního roku. Není možné je přesunout do roku 2020, přestože s rozhodnutím, jak s nimi naložit, bude vedení otálet… Daň z příjmů V zásadě přejímá zákon o daních z příjmů pravidla (výsledky) z účetnictví. Naše RADA Zítra si doplníme, že… Zobrazit více »