Archiv kategorie: Akcie

Zdanění akcií a dědictví

Vytvořil | Květen 15, 2019

Jak se daní nebo nedaní prodej akcií – jsou-li osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob – jsme již několikrát řešili. 🙂 Časové testy aj. Pro běžné poplatníky fyzické osoby platí dvě varianty osvobození od daně: Částka 100 000 Kč v jednom zdaňovacím období podle § 4/1/w ZDP. Doba vlastnictví – tj. tři roky od nabytí bez ohledu… Zobrazit více »

Dědictví a akcie (2)

Vytvořil | Září 14, 2018

Navazujeme na včerejší článek a krátce si vysvětlíme, jak má postupovat fyzická osoba, prodává-li akcie, které nejsou osvobozeny od daně z příjmů FO. Daňovou povinnost můžete optimalizovat! 🙂 Akcie nabyté v dědictví Platí následující pravidlo: Nejsou-li splněny podmínky pro osvobození od daně, použije prodávající „pořizovací cenu“ uvedenou v dědickém řízení a příjmy zdaní v § 10 Ostatní… Zobrazit více »

Dědictví a akcie (1)

Vytvořil | Září 13, 2018

Reagujeme na dotaz na BLOGu týkající se zdanění prodeje akcií, které fyzická osoba zdědila. Jak má fyzická osoba při prodeji stanovit pořizovací cenu a jaké platí časové testy? Osvobození od daně Nabytí akcií dědictvím je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob, a to podle ustanovení § 4a/písm. a) zákona o daních z příjmů. Prodej akcií… Zobrazit více »

Prodej akcií v roce 2017

Vytvořil | Únor 20, 2018

Jedním z důvodů, proč například mnoho poplatníků, kteří mají „jen“ příjmy ze zaměstnání, musí podat daňové přiznání za rok 2017, je skutečnost, že realizovali jednorázový tzv. ostatní příjem. § 10 ZDP Jedná se o dílčí daňový základ, který „zbývá“, jestliže nemůžeme příjem zařadit do §§ 6 až 9 ZDP. Prodej cenných papírů Podmínky pro osvobození od… Zobrazit více »

Akcie a FO

Vytvořil | Květen 4, 2016

Musí zdanit prodej akcií? Máme pro Vás TIP! 🙂 Zdanění nebo osvobození? Ve většině případů se jedná o osvobozený příjem, protože je fyzická osoba prodává jako „soukromá osoba“ a jsou splněny časové testy. 🙃 Na druhé straně je třeba pamatovat na výrazné prodloužení časových testů: S účinností od 1. ledna 2014 změněny časové testy u prodeje… Zobrazit více »

Fyzická osoba a prodej akcií

Vytvořil | Červenec 22, 2015

Kdy je akcie výhodné prodat? Zdanění osobních příjmů FO Na takovou otázku odpovědět neumíme… 🙂 Můžeme pouze uvést pravidla daňová, kdy je možné prodej akcií osvobodit od daně z příjmů. Předpokládáme, že se jedná o akcie, které nejsou zahrnuty v obchodním majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Nejde-li o velké částky, vězte, že platí limit 100 000 Kč… Zobrazit více »

Fyzická osoba a zálohy

Vytvořil | Červen 3, 2015

Platí se zálohy na DPFO z prodeje akcií? Ostatní příjmy Předpokládáme, že se jedná o prodej akcií, které nejsou v obchodním majetku, jde tedy o tzv. ostatní příjmy. 🙂 Máme proto pro Vás dobrou zprávu. Podle § 38a ZDP se nehradí zálohy z příjmů, které jsou nahodilé, jednorázové… Tedy takové, které patří do dílčího daňového základu („DDZ“)… Zobrazit více »

Základna pro zdanění prodeje cenných papírů aj.

Vytvořil | Březen 26, 2015

Můžeme kompenzovat plusy a mínusy? Jednotlivý druh příjmů Na toto téma jsme publikovali několik článků. Ano, dílčí základ daně v § 10 lze optimalizovat. Pan Nováček prodal se ziskem akcie z roku 2013: a) část po časovém testu, b) několik akcií před časovým testem. Se ztrátou prodal akcie z roku 2014. Do jednotlivého druhu příjmu započte akcie… Zobrazit více »

Fyzická osoba a prodej akcií

Vytvořil | Březen 25, 2015

Jak se daní prodej akcí za rok 2014? Zdanění nebo osvobození? Zpravidla se u fyzických osob jedná o prodeje akcií, které vlastní jako soukromá osoba (nejsou zařazeny v tzv. obchodním majetku, tj. v „podnikání“). Časové testy Problém roku 2014 je v tom, že byly s účinností od 1. ledna 2014 změněny časové testy u prodeje akcií: u „malých… Zobrazit více »

Akcie za 100 000 Kč

Vytvořil | Říjen 16, 2014

Prodané se ziskem, ale daň se neplatí? ANO Fyzická osoba prodá v letošním roce akcie, cenné papíry, u nichž není splněn časový test pro osvobození: „starý“, nebo „nový“ přesto daně možná platit nebude. Časový test Odkazujeme na publikované články ke starým a novým časovým testům. Novela 2014 Opravdu je v Zákoně o daních z příjmů uvedeno: je-li… Zobrazit více »