Archiv kategorie: Benefity

Poukazy patří do DPH?!

Vytvořil | Srpen 15, 2019

Pro někoho se jedná možná o překvapivou novinku, ale je tomu tak! 🙃 Jde o nový § 15 a násl. zákona o DPH – můžeme citovat § 15a/1: „Převod jednoúčelového poukazu se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem… Zobrazit více »

Daňové dovolené

Vytvořil | Červen 10, 2019

Titulek je trochu zavádějící, přesto v něm je zrnko pravdy, možná i více… 🙂 Plánujete-li dovolenou, zjistěte si, jestli nemůžete čerpat finanční prostředky ze sociálního fondu (nebo FKSP), což je velmi výhodné. 🙂 Teorie Podle § 6/9/d/1 zákona o daních z příjmů je osvobozena od daně částka 20 000 Kč za tento kalendářní rok. Jedná se o nepeněžní… Zobrazit více »

Benefit osobní auto a zdanění zaměstnance

Vytvořil | Květen 23, 2019

Téma, které se týká velkého množství zaměstnanců, kteří mohou využívat služební auto také pro soukromé účely. 🙂 Zdanění Tato výhoda, benefit, se daní na první pohled velmi jednoduše: Do příjmů ze závislé činnosti se připočte jedno procento pořizovací ceny předmětného vozu. 🙃 Dotaz Přesto se objevují nejasnosti, například: „Po skončení operativní leasingu dostala firma nabídku… Zobrazit více »

Dodanění 1 % a využívání více aut

Vytvořil | Duben 11, 2019

Jedním z nejoblíbenějších benefitů je „referentský vůz“, jinými slovy, možnost zaměstnance využívat služební auto pro soukromé účely. 🙂 Daň z příjmů Vše je již řadu let vyřešeno v § 6/6 ZDP, zaměstnanci se zdaní v závislé činnosti 1 % pořizovací ceny. Aktuální dotaz Týká se situace, kdy je používáno osobní auto na operativní leasing a bylo v březnu odkoupeno.… Zobrazit více »

Auto pro podnikání a soukromou potřebu – a co DPH?

Vytvořil | Říjen 1, 2018

Nový kalendářní měsíc zahájíme praktickou radou. 🙂 Firmy se předhánějí s různými benefity. Jeden zásadní je stále asi nejvíc oblíbený: „referentské vozidlo“. Dotaz na DPH Aktuální dotaz se týká situace, kdy firma, plátce DPH, pořídila osobní vůz, který bude používat „nový“ zaměstnanec. Jaký je režim daně z přidané hodnoty na vstupu? Řešení Není samozřejmě plný nárok… Zobrazit více »

Benefity pro rodinné příslušníky?

Vytvořil | Srpen 29, 2018

Samozřejmě máme na mysli rodinné příslušníky zaměstnance, kterému daňové výhody poskytuje jeho zaměstnavatel. Jsou takové Benefity legální? ANO! 🙂 Tak zní jednoduchá odpověď na dotaz z minulého týdne. V zákoně o daních z příjmů bylo v § 6/3 již v předchozí novele doplněno, aby nevznikaly výkladové problémy: „…Příjmem zaměstnance se rozumí i plnění podle odstavce 9 písm. d) a… Zobrazit více »

Benefit Knihy pro zaměstnance

Vytvořil | Srpen 22, 2018

Jedná se o možnost podle jedné z  novel zákona o daních z příjmů, účinné od 1. 1.2018, o které jsme Vás již informovali. Příspěvek na tištěné knihy Podle § 6/9/d/4 ZDP může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci takový příspěvek, bez finančního omezení, jde-li o „tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50… Zobrazit více »

Dodanění životního pojištění

Vytvořil | Květen 16, 2018

Mezi významné Benefity patří mimo jiné příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění pro případ smrti nebo dožití. Osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti Jsou-li splněny podmínky § 6/9/p ZDP, příspěvek zaměstnavatele je osvobozen od daně. 🙂 ALE Dojde-li k porušení podmínek pro osvobození, zpravidla k zániku smlouvy, dochází ke zdanění, „dodatečnému“ 🙃: Příslušná pojišťovna zdaní sama 15%… Zobrazit více »

Benefity jsou pro každého!

Vytvořil | Květen 10, 2018

Navazujeme na aktuální dotaz týkající se čerpání sociálního fondu: Můžeme některé výhody poskytnout zaměstnancům, přestože nemáme vytvořen sociální fond? Odpověď je velmi jednoduchá a pozitivní: ANO! 🙂 Praxe a účtování Postupujeme podle zákona o daních z příjmů, například § 6/9/d: „…z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo… Zobrazit více »

Sociální fond je výhodný!

Vytvořil | Duben 20, 2018

Navazujeme na článek z března týkající se příspěvků na dopravu. Osvobozený příjem zaměstnance 🙂 Zákon o daních z příjmů nabízí několik variant, jak zlepšit osobní situaci zaměstnanců. Osvobozeno od daně je též případné čerpání sociálního fondu („FKSP“) nebo nedaňové náklady – a to podle: § 6/9/d (omezení na vybrané sociální apod. účely), zde nelze jako příspěvek na… Zobrazit více »