Archiv kategorie: Benefity

Benefity a otázka, zda Nouzový stav je nebo není?

Vytvořil | Květen 15, 2020

Minulý týden jsme vás informovali o ustanovení platného zákona o daních z příjmů, které nabízí zaměstnavatelům poskytnout finanční benefit. Podmínka ZDP Citujeme z § 6/9/o ZDP: „….sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav…“. Jaká je/byla situace? Vzpomeňte si… Zobrazit více »

Výhodné benefity pro zaměstnance

Vytvořil | Duben 20, 2020

Navazujeme na čtvrteční článek a krátký dotaz. Čínská chřipka a finanční pomoc Zaměstnanecké výhody, benefity, musí být zpravidla, aby byl daňově výhodné (minimálně osvobozené od daně ze závislé činnosti), poskytovány v nepeněžní formě. ALE…! Existují výjimky, například podle § 6/9/o ZDP: Částka do výše 500 000 Kč, jako sociální výpomoc v přímé souvislosti s překlenutím mimořádně obtížných poměrů v důsledku… Zobrazit více »

Benefity jako daňový náklad

Vytvořil | Duben 15, 2020

V prosinci jsme řešili zdravotní benefity, zejména z pohledu zaměstnance, aby byly osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti. 🙂 Dotaz Otázkou je, kdy mohou být benefity daňově účinné u zaměstnavatele. Těchto případů není mnoho. Optimalizace Daňovým nákladem mohou být, jsou-li splněny podmínky § 24/2/j/5 ZDP – musí být vše popsáno ve vnitropodnikové směrnici. Citujeme: „…práva zaměstnanců vyplývajících… Zobrazit více »

Benefity „zdravotní“ pro zaměstnance

Vytvořil | Prosinec 12, 2019

Ve včerejším článku jsme se zabývali náklady na lékařské prohlídky, které nepovažujeme za benefity. Zdravotní benefity? Těmi rozumíme výhody, které nabízí zaměstnavatelé svým zaměstnancům, mají různou povahu. Nejde jen o oblíbené masáže, wellness pobyty aj. Například zaměstnavatel hradí vitamíny, ale i brýle…🙂 Daň z příjmů Pro zaměstnance jsou osvobozené od daně, a to podle §… Zobrazit více »

Poukazy patří do DPH?!

Vytvořil | Srpen 15, 2019

Pro někoho se jedná možná o překvapivou novinku, ale je tomu tak! 🙃 Jde o nový § 15 a násl. zákona o DPH – můžeme citovat § 15a/1: „Převod jednoúčelového poukazu se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem… Zobrazit více »

Daňové dovolené

Vytvořil | Červen 10, 2019

Titulek je trochu zavádějící, přesto v něm je zrnko pravdy, možná i více… 🙂 Plánujete-li dovolenou, zjistěte si, jestli nemůžete čerpat finanční prostředky ze sociálního fondu (nebo FKSP), což je velmi výhodné. 🙂 Teorie Podle § 6/9/d/1 zákona o daních z příjmů je osvobozena od daně částka 20 000 Kč za tento kalendářní rok. Jedná se o nepeněžní… Zobrazit více »

Benefit osobní auto a zdanění zaměstnance

Vytvořil | Květen 23, 2019

Téma, které se týká velkého množství zaměstnanců, kteří mohou využívat služební auto také pro soukromé účely. 🙂 Zdanění Tato výhoda, benefit, se daní na první pohled velmi jednoduše: Do příjmů ze závislé činnosti se připočte jedno procento pořizovací ceny předmětného vozu. 🙃 Dotaz Přesto se objevují nejasnosti, například: „Po skončení operativní leasingu dostala firma nabídku… Zobrazit více »

Dodanění 1 % a využívání více aut

Vytvořil | Duben 11, 2019

Jedním z nejoblíbenějších benefitů je „referentský vůz“, jinými slovy, možnost zaměstnance využívat služební auto pro soukromé účely. 🙂 Daň z příjmů Vše je již řadu let vyřešeno v § 6/6 ZDP, zaměstnanci se zdaní v závislé činnosti 1 % pořizovací ceny. Aktuální dotaz Týká se situace, kdy je používáno osobní auto na operativní leasing a bylo v březnu odkoupeno.… Zobrazit více »

Auto pro podnikání a soukromou potřebu – a co DPH?

Vytvořil | Říjen 1, 2018

Nový kalendářní měsíc zahájíme praktickou radou. 🙂 Firmy se předhánějí s různými benefity. Jeden zásadní je stále asi nejvíc oblíbený: „referentské vozidlo“. Dotaz na DPH Aktuální dotaz se týká situace, kdy firma, plátce DPH, pořídila osobní vůz, který bude používat „nový“ zaměstnanec. Jaký je režim daně z přidané hodnoty na vstupu? Řešení Není samozřejmě plný nárok… Zobrazit více »

Benefity pro rodinné příslušníky?

Vytvořil | Srpen 29, 2018

Samozřejmě máme na mysli rodinné příslušníky zaměstnance, kterému daňové výhody poskytuje jeho zaměstnavatel. Jsou takové Benefity legální? ANO! 🙂 Tak zní jednoduchá odpověď na dotaz z minulého týdne. V zákoně o daních z příjmů bylo v § 6/3 již v předchozí novele doplněno, aby nevznikaly výkladové problémy: „…Příjmem zaměstnance se rozumí i plnění podle odstavce 9 písm. d) a… Zobrazit více »