Archiv kategorie: Daň z nabytí nem. věci

Placení daně z nabytí nemovitých věcí

Vytvořil | Květen 27, 2020

Máme pro vás dobrou zprávu 🙂 – Čínská chřipka způsobila, že se agentova vláda několikrát chlubí opatřeními, která byla dříve navrhnuta opozicí a odmítnuta… 🙃 Návrh na zrušení této daně Vzorovým příkladem budiž návrh novely zákona, kterým by se měla zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Projde tento návrh? Autor tipuje, že bude schválen, ale samozřejmě může… Zobrazit více »

Novela daně z nabytí nemovitých věcí

Vytvořil | Říjen 22, 2019

Od pátku, tj. od 1. listopadu 2019 se rozšiřuje okruh osvobození od této daně v § 7. 🙂 O co se jedná? Jde o první úplatné nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě, která nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklý na základě stavební úpravy… Zobrazit více »

Pořizovací (vstupní) cena a daň z nabytí

Vytvořil | Říjen 3, 2019

Jedná se o velmi citlivé daňové téma, ve hře jsou u vyšších kupních cen nemovitostí i velké částky. Daň z nabytí nemovitých věcí je: jednorázovým daňovým nákladem/výdajem, je-li zaplacena nebo patří do pořizovací ceny, pro ZDP vstupní ceny podle 29/1? Odborné diskuse Informovali jsme Vás v několika článcích o těchto diskusích a též o Koordinačním výboru KDP… Zobrazit více »

PO pořizovací cena a Daň z nabytí (1)

Vytvořil | Prosinec 11, 2018

Titulek si musíme upravit, jde o poplatníky daně z příjmů, kteří jsou účetní jednotkou – což se týká i malé skupiny podnikajících fyzických osob. Na toto téma jsme již uveřejnili nedávno článek, ve kterém jsme zdůraznili, že: podle účetních předpisů patří daň z nabytí nemovitých věcí do pořizovací ceny, a zákon o daních z příjmů respektuje v tomto případě… Zobrazit více »

Daň z nabytí a pořizovací cena

Vytvořil | Říjen 19, 2018

Nekonečný příběh, jestli je při pořízení nemovitostí kupujícím povinně hrazená daň z nabytí nemovitých věcí, součástí pořizovací (vstupní) ceny nebo jednorázovým daňovým nákladem, pokračuje… Koordinační výbor KDP Toto téma je zevrubně popsáno v zářijovém Koordinačním výboru KDP, ale „rozhodnutí“ – resp. názor daňové správy zatím není k dispozici, a tak si musíme počkat. Co platí? Předkladatelé správně dovodili,… Zobrazit více »

Fyzická osoba a jiné daně

Vytvořil | Červen 4, 2018

Jak vyplývá z Vašich dotazů, také fyzické osoby, které nepodnikají, mohou mít „daňové“ problémy, resp. různé nejasnosti. 🙃 Uvádíme několik příkladů z poslední doby. Ostatní příjmy (Zákon o daních z příjmů) Máte-li jakékoliv skutečně různé příjmy, vždy si ověřte, jestli (ne)podléhají dani z příjmů. Viz nedávný dotaz. Daň darovací (a dědická) byla zrušena! Ne všechny příjmy zařazené do §… Zobrazit více »

Dodatečné DP k dani z nabytí a DPH

Vytvořil | Listopad 28, 2017

Již dříve jsme Vás informovali o nálezech NSS a vlivu těchto rozhodnutí na výši daně z nabytí nemovitých věcí. 🙂 Další postup Podle tiskové zprávy z minulého týdne a navazujícího sdělení: Do základu daně z nabytí nemovitých věcí se DPH nezahrnuje ani v případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel a cena sjednaná je… Zobrazit více »

Jak dále u daně z nabytí nemovitostí a DPH?

Vytvořil | Září 20, 2017

O rozsudku NSS a stanovisku daňové správy jsme Vás informovali. Aktuální stav je zajímavý v tom, že se prakticky shodná situace možná bude posuzovat jinak, a to podle termínů: od 1. 2014 do 31. 10. 2016, a od 1. 11. 2016. K názoru GFŘ dodáváme, že není jasné, proč byla vložena podmínka „…byla uhrazena…“. Zřejmě jde o omyl. Autoři mimo… Zobrazit více »

Daň z nabytí a DPH

Vytvořil | Září 6, 2017

K diskusi týkající se jednoho z dalších velmi sporných daňových „rozsudků“ Nejvyššího správního soudu, ač je ve prospěch poplatníků, se vyjádřila daňová správa. Nepodepsané INFO Tradičně neformálním způsobem… 🙃 Tisková zpráva Byla včera publikována a volně citujeme nejzajímavější pasáže: „Finanční správa bude v případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce a cena sjednaná byla uhrazena… Zobrazit více »

Prodej majetku a posudky

Vytvořil | Srpen 11, 2017

Krátce reagujeme na aktuální dotaz z FaceBooku. Jedná se o otázku platnosti znaleckého posudku pro doložení transakce prodeje nemovitého majetku. Prodej nemovitosti Při prodeji nemovitostí řešíme podle konkrétní situace různé daňové problémy: u daně z příjmů fyzických osob nejčastěji, je-li splněn časový test pro osvobození podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů,… Zobrazit více »