Archiv kategorie: Daň z nemovitostí

Daňové novely od 1. července

Vytvořil | Červenec 1, 2020

DNES nemusí být podána daňová přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok 2019, ale jde o významný okamžik, neboť nabývá účinnost několik novel daňových zákonů. 🙂 Uvádíme proto stručný přehled těchto novinek. Zákon o daních z příjmů Je nyní možné zpětné uplatnění daňové ztráty (*). Daň z přidané hodnoty Do 10% sazby nově patří: ubytovací služby, různé kulturní a sportovní… Zobrazit více »

Placení daně z nemovitostí může počkat

Vytvořil | Květen 29, 2020

V pondělí 1. června je splatná daň z nemovitých věcí, tj. daň, kterou většina vlastníků platí na základě zaslané složenky a zpravidla ji platí celou ke konci května. Čínská chřipka Pokud se nacházíte ve finanční tísni, můžete využít odkladu placení. 🙂 Žádost Nutné je však podat žádost správci daně. Jak jsme vás dříve informovali, k dispozici je související informace… Zobrazit více »

Daňové složenky počkají…

Vytvořil | Duben 21, 2020

Moc dobrých daňových zpráv pro Vás v těchto týdnech nemáme… Placení daně z nemovitých věcí Dnes učiníme výjimku 🙂: Jestliže jste již obdrželi, nebo v následujících dnes dostanete, složenku na daň z nemovitostí, nemusíte ji do konce května (resp. pondělí 1. června) zaplatit! Žádost Postupujte podle zveřejněné informace GFŘ. Musíte požádat o posečkání daně, které je do konce července… Zobrazit více »

Změny v katastru a Daň z nemovitostí

Vytvořil | Leden 30, 2020

Navazujeme, velmi krátce (z časových důvodů…), na úterní článek. Jaká je výše daně z nemovitých věcí? Samozřejmě záleží na tom, jaký nemovitý majetek vlastníte, jak je užíván. Informaci o koeficientech získáte na daňovém portálu. 🙂 A co Katastr? Finanční správa připomíná, že probíhají revize katastru nemovitostí – cílem je napravit údaje se skutečným stavem. Pokud by nastala… Zobrazit více »

Jak je to s daní z nemovitých věcí?

Vytvořil | Leden 28, 2020

Zbývá jen několik pracovních dnů k zajištění této nepopulární povinnosti za loňský rok. 🙃 Povinnost? Zjednodušeně, mají ji poplatníci, kteří v roce 2019: Získali („nabyli“) nemovitou věc – může se jednat o byt, nebytovou jednotku, stavbu nebo pozemek. Viz též aktuální dotaz. A dále se daňové přiznání zpracovává a odevzdává v případech, kdy došlo k různým úpravám, například přístavbě –… Zobrazit více »

Poslední termín pro daň z nemovitých věcí?

Vytvořil | Květen 31, 2019

Je DNES skutečně poslední den pro zaplacení této daně? Nikoliv? Splátky Záleží totiž na výši této daně za letošní rok. ANO 🙃 Je-li daň maximálně 5 000 Kč, opravdu se musí nejpozději 31. května uhradit! NE 🙂 Pokud je její hodnota vyšší, platí se ve dvou splátkách, dnes a dále do 30. listopadu. Naše RADA Nejde-li… Zobrazit více »

Termín se blíží…

Vytvořil | Květen 24, 2019

ANO, přesně za týden, v pátek 31. května je termín pro placení daně z nemovitých věcí. 🙃 O způsobu placení jsme Vás již několikrát informovali. INFO FinS Protože se tato daň týká obrovského množství poplatníků, kteří jinak daně vůbec neřeší (a ani nemusí), připomínáme základní povinnosti a odkazujeme Vás na aktuální sdělení Finanční správy. Zásadní je: „Nepřesáhne-li… Zobrazit více »

Placení daně z nemovitých věcí

Vytvořil | Květen 12, 2019

Minulý týden jsme Vás informovali o rozesílaných daňových složenkách. 🙂 JAK platit tuto daň? Je to velmi jednoduché. SIPO V případě poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO, proběhne úhrada daně v souladu s podmínkami České pošty. Dále může být tato daň zaplacena: bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu na poště daňovou… Zobrazit více »

Květen ve znamení placení daně z nemovitých věcí

Vytvořil | Květen 2, 2019

Do konce května většina vlastníků musí uhradit daň z nemovitých věcí za letošní rok. 🙃 Složenky Podle vyjádření správy daní byly již ve druhé polovině dubna složenky rozesílány. Celkem se jedná o 3,3 mil. obálek… 🙂 Fyzické osoby Pokud nemají datovou schránku, obdrží do poštovních schránek bezplatnou „daňovou“ složenku. Mají-li zřízenu tzv. datovou schránku fyzické osoby… Zobrazit více »

Podání k dani z nemovitostí se blíží

Vytvořil | Leden 24, 2019

Přesně za sedm dnů je termín pro odevzdání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. 🙃 ALE tato daň je splatná později, zpravidla ji většina poplatníků hradí v květnu. 🙂 KDO má povinnost podat DP k DzNEM? Pořídili jste si nemovitost v loňském roce, asi tušíte, že nyní musíte podat daňové přiznání. Musí se též zpracovat daňové přiznání v případech, jestliže… Zobrazit více »