Archiv kategorie: Závazky dodanění

Dodanění závazků u fyzických osob

Vytvořil | Březen 27, 2019

Řešíme komplikovanou, především však nepříjemnou povinnost poplatníků daně z příjmů týkající se „dodanění“ starých neuhrazených závazků, které jsou po splatnosti více jak 30 kalendářních měsíců. 🙃 FO výdaje prokazuje, ale neúčtuje Předmětem dotazu je, zda se výše uvedená povinnost týká fyzických osob. ANO🙃 Bohužel musíme postupovat podle § 23/3/a/11, ze kterého citujeme příslušná ustanovení pro tyto… Zobrazit více »

Zvýšení daně kvůli starým závazkům

Vytvořil | Červenec 3, 2018

Pro tazatele, viz dotaz na BLOGu, jsme již uvedli krátkou nepříjemnou odpověď. 🙃 Zákon je jasný… Podle ustanovení § 23/3/a/11 zákona o daních z příjmů je zcela jednoznačné, že: Dlužník musí zvýšit základ daně o částku celého neuhrazeného dluhu, pokud se k němu váže dříve uplatněný daňový náklad. Je-li závazek po splatnosti více jak 30 kalendářních měsíců.… Zobrazit více »

Staré závazky zvyšují daňovou povinnost?

Vytvořil | Květen 29, 2018

Reagujeme na opakující se dotazy… ANO, jsou-li v účetnictví evidovány k rozvahovému dani – třeba k 31. 12. 2017 – závazky po splatnosti více jak 30 kalendářních měsíců, zvýší se základ daně z příjmů. 🙃 Pravidla ZDP O této nepříjemné skutečnosti jsme Vás již několikrát informovali. Postupuje se podle § 23/3/a/11. Jde samozřejmě o závazky, které byly dříve využity… Zobrazit více »

Uzávěrkové operace a odpis závazku

Vytvořil | Květen 22, 2018

Na jednoduchý dotaz na BLOGu jsme připravili jasnou a krátkou odpověď. 🙂 Dotaz Evidujeme historickou půjčku, ale podle právníků tento závazek již zanikl. Jak máme odúčtovat půjčku – řešíme pro auditora „poslední“ uzávěrkové operace. Řešení Zásadní jsou následující tři oblasti. Právo Je v gesci právníků, předpokládáme, že závazek skutečně zanikl. Účetnictví Účetní operace je jasná: z pasiv… Zobrazit více »

Doplacené závazky a úprava v DPPO

Vytvořil | Červen 23, 2017

Původní zvýšení základu daně o neuhrazené závazky, které znamená vyšší daňovou povinnost, je možné korigovat. 🙂 Snížení základu daně Pokud je dodatečně takový závazek uhrazen, podle § 23/3/c/6 Zákona o daních z příjmů snížíme základ daně. Firma Nákup musela v daňovém přiznání za rok 2015 uvést na řádku 30 „dodanění závazků“ ve výši 50 000 Kč, protože nebylo… Zobrazit více »

Neuhrazené závazky zdaníme…

Vytvořil | Červen 22, 2017

Dodanění závazků je povinné! 🙃 Reagujeme na krátký dotaz na BLOGu. Pravidla Postupuje se podle ustanovení § 23/3/a/12 Zákona o daních z příjmů – velmi jednoduše: provedeme mimoúčetní úpravu základu daně, zvýšení se týká závazků splatných nyní po 30 kalendářních měsících, pokud byly daňovým nákladem. Firma Novák s.r.o. neuhradila právníkům, neboť nebyla spokojena s kvalitou jejich služeb,… Zobrazit více »

Staré závazky

Vytvořil | Srpen 8, 2016

Mohou znamenat vyšší daň! ALE také jejich doplacení dodatečně daň snížit (pokud došlo dříve ke zvýšení)! 🙂 Úprava základu daně Jestliže eviduje účtující subjekt staré závazky, skutečně hrozí, že musí zvýšit základ daně a vznikne nečekaně vyšší daňová povinnost. Zvýšení základu daně Jsou-li v účetnictví závazky po lhůtě splatnosti 30 kalendářních měsíců, musí dlužník o hodnotu… Zobrazit více »

Kurzové rozdíly v daních

Vytvořil | Červen 20, 2016

U „starých“ závazků Realizované a nerealizované KR V účetnictví zachytíme na MD 563 nebo D 663 realizované kurzové rozdíly běžně v průběhu účetního období. K rozvahovému dni, aktuálně se zpracovávají závěrky za loňský rok, k 31. 12. 2015 účtujeme tzv. nerealizované kurzové rozdíly. 🙂 Daň z příjmů neřeší, jestli se jedná o rozdíly realizované nebo nerealizované. Bez úprav  je ponecháme… Zobrazit více »

Nové dodanění závazků

Vytvořil | Červen 1, 2016

Novela ZDP 2015 Platí nový časový test? ANO i NE. Podle § 23/3/a/12 ZDP musíme „dodanit“, tj. zvýšit základ daně, pokud evidujeme závazky po splatnosti, jedná-li o tehdy související daňové náklady. Změna 30 místo 36 Platilo, že jsme testovali dobu po splatnosti 36 kalendářních měsíců. Od roku 2015 je lhůta snížena na 30 měsíců, což… Zobrazit více »

Dodanění starých dluhů (závazků)

Vytvořil | Listopad 4, 2015

Novela ZDP zkrátila lhůtu… Dodanění závazků Pokud v účetnictví evidujeme „staré“ závazky, hrozí nám, že budeme muset provést mimo účetní úpravu základu daně: podle ustanovení § 23/3/a/12 zvýšit tento základ. Novela ZDP Dosud jsme testovali 36měsíční lhůtu, nyní však musíme počítat s lhůtou kratší, a to 30měsíční. Jde o povinnou úpravu základu daně, aniž bylo cokoliv v roce… Zobrazit více »