Archiv kategorie: Opravné položky

Fyzická osoba a Opravné položky

Vytvořil | Červen 12, 2019

Reagujeme krátce na jednoduchý aktuální dotaz. Jak je to se snížením základu daně, může fyzická osoba tvořit opravné položky k nedobytným pohledávkám? Máme na mysli samozřejmě tzv. zákonné (daňové) opravné položky. 🙂 Zákon o rezervách Ač se jedná o snížení základu daně, odpověď nenajdeme v zákoně o daních z příjmů, ale v zákoně o rezervách. Podmínka účtování aj. Podle… Zobrazit více »

Audit a opravné položky

Vytvořil | Červen 13, 2017

Trápí Vás Auditor tvorbou opravných položek? 🙃 Bohužel Vám nemůžeme potvrdit, že jejich účtování je zbytečné, přestože se dotazy na toto téma opakují… To platí právě pro auditované účetní závěrky, u nichž se hodnota aktiv musí vyjádřit objektivně a jde o opravné položky nejen k pohledávkám. Zkoumá se hodnota zásob, nejsou-li bez pohybu, za jakou cenu… Zobrazit více »

Audit a účetní, daňové opravné položky

Vytvořil | Květen 16, 2017

Reagujeme na doplňující dotaz ke včerejšímu příspěvku. Je příklad správný? ANO! 🙂 Audit a opravné položky V úvodu jen krátce zmíníme aktuální problém, se kterým se nyní potýkají „účetní jednotky“ s povinným auditem. Účetní vs. daňové opravné položky Rozdíl mezi nimi je zásadní a velmi jednoznačný: pouze tvorba daňových opravných položek je „daňovým nákladem“, 🙂 na druhé… Zobrazit více »

Závěrka 2016 a daňové opravné položky

Vytvořil | Květen 15, 2017

Daňové opravné položky 100procentní Další nadpis je správný a odpovídáme na aktuální dotaz. TIPY opravných položek k pohledávkám, které jsou daňové, jsou jasné. Tvoří se podle zákona o rezervách. Nevýznamné pohledávky Podle § 8c Zákona o rezervách („ZoR“) opravdu platí, že můžeme zaúčtovat opravnou položku („OP“) – operaci MD 558/D 391 v plné výši dlužné částky. Legitimně… Zobrazit více »

Stoprocentní daňová opravná položka

Vytvořil | Listopad 23, 2016

K nevýznamné pohledávce Zákon o rezervách Navazujeme na dotazy na Blogu a nedávno publikovaný krátký článek k problematice uznávání vytvořených – tj. zaúčtovaných opravných položek. Dotaz je velmi jednoduchý, kdy můžeme tvořit 100% daňovou opravnou položku podle § 8c ZoR? 🙂 Odpověď je jasná – stačí splnit podmínky tohoto ustanovení: lze ji uznat k jednomu dlužníkovi, nejsou-li k němu… Zobrazit více »

Typ opravné položky

Vytvořil | Listopad 3, 2016

A vliv na daně ZDP a Zákon o rezervách Máte-li v účetnictví evidovány opravné položky („OP“), platí jednoduché pravidlo: jsou-li tvořeny v souladu se zákonem o rezervách („ZoR“), jsou daňové, ostatní, tzv. účetní, jsou nedaňové… Daňové Opravné položky Doporučujeme však maximální obezřetnost, daňové opravné položky jsou různé: podle § 8 ZoR, „insolvenční“, dle § 8a ZoR, „po splatnosti“, a §… Zobrazit více »

Nové daňové opravné položky

Vytvořil | Červenec 27, 2016

Podle Zákona o rezervách nabízíme TIP pro Optimalizaci! 🙂 Daňové vs. účetní opravné položky Na rozdíl od tzv. účetních opravných položek („OP“), uznáme jako daňový náklad tvorbu opravných položek, jsou-li v souladu se Zákonem o rezervách („ZoR“), zpravidla účtovaných na MD 558. Různé daňové OP Jen musíte stále kontrolovat vznik té které pohledávky, neboť nová pravidla… Zobrazit více »

Účetní vs. daňové opravné položky

Vytvořil | Listopad 9, 2015

Co je uznáno pro daně? Klasický rozdíl mezi daněmi a účetnictvím Pro auditora nebo daňového poradce obeznámeného se základy účetnictví by neměl existovat jednodušší dotaz. 🙃🙂 Pro daň z příjmů uznáme jen tvorbu daňových opravných položek, to je takových, které odpovídají pravidlům Zákona o rezervách. Účetní opravné položky jsou jen a jen účetním nákladem, nemohou snížit… Zobrazit více »

Stoprocentní opravné položky

Vytvořil | Červen 18, 2015

Opravdu existují? Zákon o rezervách Na výše uvedenou otázku máme k dispozici příznivou odpověď. Podle § 8c Zákona o rezervách můžeme tvořit 100% daňovou opravnou položku k neuhrazeným pohledávkám. Kritéria Existují samozřejmě kritéria, která musí být splněna. Ve zdaňovacím období, třeba kalendářním roce 2014, opravnou položku vytvoříme, pokud: rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku nepřesáhla částku 30 000… Zobrazit více »

Opravné položky 2014

Vytvořil | Červen 4, 2015

(Ne)lze je tvořit? ANO i NE… Na toto téma jsme již publikovali několik článků. Dotazy se opakují, protože se jedná o výzamnou úpravu a musí se správně zachytit v rámci účetní uzávěrky. 🙂 Zákon o rezervách byl novelizován a dotaz se týká novinky v § 8a Zákona o rezervách. Opravdu byl systém změněn, budeme tvořit… Zobrazit více »