Archiv kategorie: Daňové přiznání DPH

Daňové přiznání k DPH za leden

Vytvořil | Únor 25, 2019

Klid před daňovou bouří – kterou myslíme zpracování a odevzdání daňových přiznání k dani z příjmů FO a PO za loňský rok, využíváme pro jiné daňové povinnosti. 🙂 Standardní DP k DPH? Je něco zajímavého, složitého, co by mělo vliv na sestavení daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období leden 2019? NE, očekává se, že novela, která… Zobrazit více »

DP DPH a povinné krácení nároku na odpočet

Vytvořil | Únor 14, 2019

Tentokrát se zabýváme řešením dotazu, jestli je správně zpracováno daňové přiznání k DPH, resp. jaké řádky vyplníme, jde-li o krácení koeficientem z titulu souběhu s použitím pro osvobozené plnění. Kritérium použití zdanitelného plnění V tomto případě skutečně je povinností nárok na odpočet DPH krátit. 🙃 Tiskopis Daňového přiznání Vyplníte následující řádky týkající se krácení, tj. přijatá zdanitelná plnění, u… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení vs. Daňové přiznání k DPH

Vytvořil | Prosinec 20, 2018

Jedná se skutečně o různé dokumenty, i když se to na první pohled nezdá. 🙂 Vysvětlíme si základní rozdíly, na které jsme Vás již několikrát upozorňovali. Daňová povinnost (DP DPH) vs. záznamní evidence (KH) V tabulce naleznete klíčový význam obou výše uvedených dokumentů. Téma DP DPH KH Daň Nárok nebo Povinnost k DPH Přehled vybraných plnění… Zobrazit více »

JAK na daňová přiznání (DPH, KH)?

Vytvořil | Září 25, 2018

DNES je opět termín pro odevzdání Daňových přiznán a Kontrolních hlášení. 🙃 Je to úmorná, „protivná“ povinnost, kterou většina plátců musí splnit každý kalendářní měsíc. Daňové přiznání k DPH a KH Navazujeme na včerejší článek. Rádi Vám poradíme – potřebné informace můžete snadno získat na našem BLOGu. 🙂 Využijte v této souvislosti: Konkrétní složky (adresáře/sekci) podle typu… Zobrazit více »

Daňové termíny ZDP a DPH/KH

Vytvořil | Březen 23, 2018

Za jedenáct dnů je termín – dne 3. dubna – pro podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za kalendářní rok 2017! Příklady na DP Připomínáme Vám, že k dispozici máte na našem BLOGu vzorové příklady a vyplněná daňová přiznání DP DPFO a DP DPPO! 🙂 Daňový víkend? Asi ano… 🙃 Pokud se nebudete… Zobrazit více »

Aktuální Termín pro Daň z přidané hodnoty

Vytvořil | Únor 23, 2018

Dobrou zprávou je, že pro zpracování daňového přiznání k DPH, Kontrolního hlášení, máme čas až do pondělí 26. února, protože 25. připadá na neděli. 🙂 První DP v roce 2018 A máme další pozitivní informace. Při sestavení daňového přiznání k DPH a Kontrolního hlášení, prvního za letošní rok, tj. za měsíční zdaňovací období leden 2018, by Vás nemělo… Zobrazit více »

DP DPH a KH – změny

Vytvořil | Srpen 22, 2016

Přehled změn u nových tiskopisů Uvádíme základní informace o provedených změnách. Viz předchozí článek, resp. zdroje daňové správy. 🙃 Naštěstí jsou zcela nevýznamné! Daňové přiznání k DPH Jedná se o následující úpravy: ř. 7+8 „Dovoz zboží (§ 23)“ ř. 62 „Daň na výstupu (součet 1 až 13 – 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená“. A související… Zobrazit více »

Novela ZDPH a tiskopisy

Vytvořil | Srpen 18, 2016

Dne 16. srpna 2016 bylo publikováno sdělení:Úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 29.7.2016. Co se stalo? 🙃 Nic zásadního – citujeme: „V důsledku novelizace zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona s účinností od… Zobrazit více »

DP k DPH za rok 2015

Vytvořil | Leden 25, 2016

Změna u fyzických osob! Poslední DP k DPH Musíme znovu připomenout zásadní novinku pro plátce – fyzické osoby: novela zákona o DPH v souvislosti s novým kontrolním hlášením, zrušila výjimku pro fyzické osoby. Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, ať už se jedná o zdaňovací období: za čtvrté čtvrtletí, nebo za měsíc prosinec je nutné podat pouze elektronickou formou!… Zobrazit více »

Den D pro DPH

Vytvořil | Duben 25, 2014

Dnes musí být daňové přiznání podáno a daň zaplacena. Termíny podání DP k DPH Samozřejmě v případě, že vykazujete nadměrný odpočet, žádnou daň z přidané hodnoty neplatíte. Diskuse na BLOGu aj. Stále si mnoho plátců nezvyklo, nebo se nechce smířit s povinností, že daňové přiznání se podává v elektronické podobě. 🙃 Výjimka opravdu neplatí automaticky pro všechny fyzické osoby. Pan… Zobrazit více »