Archiv kategorie: OdčPoložka Dar

DARY snižují Daň

Vytvořil | Březen 12, 2019

ANO: Varianta uplatnění „odpočtu“ u darů platí jak pro poplatníky daně z příjmů fyzických, tak právnických osob. 🙂 Fyzické osoby Dodrží-li podmínky ustanovení § 15/1 zákona o daních z příjmů, odečtou si dar (bezúplatné plnění) jako tzv. nezdanitelnou část základu daně. Maximálně lze odečíst 15 % ze základu daně. V tiskopise daňového přiznání DPFO máte k dispozici pro… Zobrazit více »

Dar jako Daňový náklad?

Vytvořil | Prosinec 6, 2017

Vaším přáním je poskytnout dar na Mikuláše, Vánoce nebo k Novému roku? A současně je cílem snížit daňovou povinnost? 🙂 ANO, je to možné! Výdaje vynaložené na dar sice nejsou „daňovým nákladem“ v pravém slova smyslu, ale daňovou povinnost si snížit můžete. Pravidla ZDP Musíme si však připomenout několik podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů. Fyzická osoba… Zobrazit více »

Dary jako vánoční dárek?

Vytvořil | Prosinec 23, 2013

Ano, milý dárek může být i daňově zajímavý. Optimalizace daní Chceme-li ušetřit na dani z příjmů za kalendářní rok 2013, můžeme daňovou povinnost snížit darem. Fyzické osoby Hovoříme o nezdanitelné části základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob. To znamená, že dar odečteme od základu daně a sníží se tím výše daně. Konkrétní postupy uvádíme v článku:… Zobrazit více »

Můžeme darem uspořit na dani?

Vytvořil | Listopad 13, 2013

Jak se projeví dar v daňovém přiznání FO? Dar jako daňový náklad? Tento dotaz se opakuje, což je dobře, protože mnoho z Vás se zajímá o potřeby ostatních. Pokud podnikáte jako fyzická osoba, můžete darem snížit svou daňovou povinnost, neboť dar odečítáme od základu daně. Dar však není „klasickým“ daňovým nákladem. 🙂 Jsou-li splněny zákonné podmínky,… Zobrazit více »

Optimalizace a dary

Vytvořil | Říjen 30, 2013

Vyplatí se dary kvůli dani z příjmů? SRO má/nemá darovat…? Jestli se společník obchodní společnosti s ručením omezeným dnes rozhoduje, jestli má/nemá poskytnout dar, je to záležitost: osobní, ale též daňová. Daňová výhoda je zřejmá, protože většina darů splňuje podmínky pro uplatnění tzv. odčitatelné položky od základu daně z příjmů právnických osob („DPPO“). Samozřejmě nejsou dary daňovým… Zobrazit více »

Dary a povodně

Vytvořil | Červen 11, 2013

Je pomoc v těchto případech daňovým nákladem? Dar a daňový náklad Je to velmi jednoznačné, nejedná se o daňový náklad! Zřejmě se pro zjednodušení bude postupovat pragmaticky: Na druhé straně, dary poskytnuté k odstranění živelních pohrom (povodní) jsou odčitatelnou položkou od základu daně. Bude-li mít poplatník daně z příjmů – fyzická nebo právnická osoba – dostatečný základ… Zobrazit více »

Dary jako daňový náklad

Vytvořil | Červen 4, 2013

Daňový poradce nám nechce uznat dary poskytnuté v roce 2012. Daňový náklad Zde zřejmě dochází k nepochopení, protože: dary nejsou daňovým nákladem, ale mohou být odčitatelnou položkou od základu daně. Odčitatelná položka U právnických osob je limit dán § 20/8 Zákona o daních z příjmů. Zjednodušeně: jeden dar musí být alespoň 2 000 Kč, a max. lze odečíst… Zobrazit více »

Darovaný majetek

Vytvořil | Březen 29, 2013

Jaké odpisy můžeme uplatnit u darovaného majetku? Za pět minut dvanáct… Termín odevzdání daňového přiznání se neúprosně blíží a řešíme poslední detaily… Dar Je odčitatelnou položkou – a to jak u fyzických osob (§ 1/15), tak právnických osob (§ 20/8), a to podle příslušných ustanovení (paragrafů) Zákona o daních z příjmů. Daňové odpisy Nesmíte přehlédnout určité… Zobrazit více »

Dar jako daňový náklad

Vytvořil | Listopad 22, 2011

Na konci každého kalendářního roku jsme všichni oslovováni různými neziskovými organizacemi. Jejich přání je srozumitelné, poskytněte dar, pomůžete dobré věci a snížíte si daňové náklady. Je to pravda? Správná odpověď je trochu šalamounská: ANO i NE. Takové odpovědi mívají daňoví poradci připravené v šuplíku nejen na výše položenou otázku. Není to alibismus, jen je to realita… Zobrazit více »