Archiv kategorie: DPH

Zrušení registrace DPH?!

Vytvořil | Říjen 22, 2020

V této krizové době mnoho z vás zjistilo, že administrativní starosti s evidencí daně z přidané hodnoty se „nevyplatí“… 🙂 Aktuální dotaz Není divu, že se objevují dotazy, jaká pravidla platí pro žádosti o zrušení registrace DPH. Podmínky Splnění kritéria, uvedeného v § 106b  ZDPH, obrat pod 1 000 000 Kč za posledních dvanáct kalendářních měsíců,… Zobrazit více »

Přeúčtování není „přefakturace v DPH“

Vytvořil | Říjen 14, 2020

V praxi běžně používáme výrazy „přeúčtování“ nebo „přefakturace“, ale pro účely daně z přidané hodnoty musíme být obezřetní. Viz dříve publikovaný článek. Není v základu daně… „Přefakturace v DPH“ skutečně: není podle § 36 zákona o DPH součástí základu daně to znamená, že neodvádíme daň na výstupu. 🙂 ALE… Nesmíme uplatnit daň na vstupu, nesmíme zdražit… 🙃 Naše RADA… Zobrazit více »

Nová kniha Daň z přidané hodnoty

Vytvořil | Říjen 6, 2020

Zapomeňte na chvíli na krizi způsobenou Čínskou chřipkou a neschopnou vládou… Novinky v DPH A věnujte se daním, resp. dani z přidané hodnoty, která nás, na rozdíl od daně z příjmů, provází (někoho trápí…) průběžně po celý rok. Musíme proto pečlivě sledovat neustále se měnící zákon o dani z přidané hodnoty. Autor, daňový „pamětník“, nezažil… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty a služby k nemovitostem – zprostředkování

Vytvořil | Září 8, 2020

Slíbili jsme, že se vrátíme k problematice těchto služeb – viz články z minulého týdne. Zprostředkování Kdyby činnost dotčených subjektů naplňovala znaky: zprostředkování, příjemcem služby by byla osoba nepovinná k dani, jedná „jménem a na účet jiné osoby“, místo plnění je podle § 10i zákona o DPH tam, kde je místo zajišťovaného plnění. To znamená, že by český… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty a služby k nemovitostem (2)

Vytvořil | Září 4, 2020

Navazujeme na včerejší článek, zvolíme si následující modelovou situaci: Plátce DPH („A“) pro neplátce („B“), která zajišťuje prodej nemovité věci v zahraničí, poskytne poradenské služby. Služby přímo související… a řešení Uplatníme shodný režim – místo plnění v zahraničí, pokud jde opravdu o vybraný typ služby: znalce, odhadce, realitní kanceláře…, odborné „stavební“, například architekt… Ze zadání nevyplývá zcela… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty a služby k nemovitostem (1)

Vytvořil | Září 3, 2020

Otázky související s nemovitými věcmi patří u daně z přidané hodnoty k nejsložitějším. 🙃 Potvrzuje to také aktuální dotaz, i když to tak na první pohled nevypadá. Místo plnění Zásadní je totiž výklad § 10 zákona o DPH, kde je místo plnění při zprostředkování prodeje nemovitosti, která je v zahraničí. Platí následující podle § 10/1 zákona o DPH: Při poskytnutí… Zobrazit více »

Do KDY je nárok na odpočet DPH?

Vytvořil | Srpen 27, 2020

Běžně se vyskytují případy, kdy se nestihne uplatnit nárok na odpočet daně z přidané v tom zdaňovacím období, v němž se uskutečnilo zdanitelné plněni a byl již k dispozici daňový doklad. Aby nedošlo k omylu, jde o situace, u nichž dojde k újmě na straně plátce DPH. Časový test V principu platí tříletý časový test, ve kterém lze nárok na odpočet uplatnit,… Zobrazit více »

Jaké jsou zákazy nároku na odpočet DPH?

Vytvořil | Srpen 26, 2020

Pokud řešíte, jestli si můžete uplatnit daň na vstupu, nahlédněte do obecných pravidel uvedených v § 72 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty. „ANO“ Podmínkou je, abyste použili přijaté zdanitelné plnění pro svou ekonomickou činnost! 🙂 Různé formy krácení nároku na odpočet daně se týkají souběhu s uskutečňováním osvobozených plnění nebo částečné využití pro… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty a zálohy v červnu na červenec

Vytvořil | Srpen 20, 2020

Reagujeme krátce na aktuální dotaz. JAK se měly zohlednit zálohy, když došlo ke změně sazby? Na toto téma jsme již uvedli několik článků. Musíme uplatnit jednoduchý princip. Daň se přiznává: ke dni uskuteční zdanitelného plnění, ale také k okamžiku přijetí zálohy (přijaté úplaty) podle § 20a ZDPH. Proto zdaníte „samostatně“ starou sazbou daně: červnovou zálohu, a… Zobrazit více »

Ne vše je pro DPH ubytovací službou!

Vytvořil | Srpen 12, 2020

Navazujeme krátce na článek z minulého úterý a aktuální dotaz. Automaticky 10% sazba? Přestože budou služby poskytnuty v ubytovacím zařízení, nemůžeme na otázku v titulku odpovědět kladně. 🙃 Vedlejší plnění jako Hlavní plnění… Sice je pravdivé tvrzení, že v zásadě: kopíruje vedlejší plnění, je-li součástí plnění hlavního,  použijeme sazbu takového hlavního plnění, ale je-li jednoznačně samostatné – „rovnocenné“ – není… Zobrazit více »