Archiv kategorie: DPH

Stravenky („poukazy“) a nejen DPH

Vytvořil | Srpen 16, 2019

Navazujeme na včerejší článek týkající se poukazů, jejichž dodání je v některých případech po novele zákona o DPH zdanitelným plněním. KOV květen 2019 Tato problematika byla řešena na tomto Koordinačním výboru. Příspěvky byly nazvány: Výklad § 15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám Stravenky jako SPV či MPV – související problematika Důležité je, že příspěvky… Zobrazit více »

Poukazy patří do DPH?!

Vytvořil | Srpen 15, 2019

Pro někoho se jedná možná o překvapivou novinku, ale je tomu tak! 🙃 Jde o nový § 15 a násl. zákona o DPH – můžeme citovat § 15a/1: „Převod jednoúčelového poukazu se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem… Zobrazit více »

Novela DPH a směnná smlouva

Vytvořil | Srpen 14, 2019

Navazujeme na předchozí článek a aktuální dotaz. 🙂 Zjednodušeně: Jaké povinnosti má plátce, který realizoval méně typickou operaci, směnu nemovitých věcí? Řešení: Ze zadání dovozujeme, že SRO uskutečnilo zdanitelné plnění, nikoliv plnění osvobozené od daně. Postupuje proto následujícím způsobem: Vystaví daňový doklad viz § 28/1/a ZDPH. Den uskutečnění zdanitelného plnění se stanoví podle § 21/2… Zobrazit více »

Nové auto a nárok na daň z přidané hodnoty (2)?

Vytvořil | Srpen 6, 2019

Navazujeme na včerejší článek. Co je naší povinností v dalších letech? Auto jsme pořídili v roce 2019, proto v letech 2020 až 2024 každoročně kontrolujeme, jestli se nezměnil původní „roční“ parametr. 🙃 Aplikujeme tzv. úpravu odpočtu podle § 78 a násl. zákona o DPH. Pokud ano, provádí se korekce původního nároku na odpočet DPH. Praxe Představme si, že… Zobrazit více »

DPH a zahraniční subjekty

Vytvořil | Červenec 24, 2019

Titulek není zcela přesný, máme na mysli tzv. osoby „neusazené v tuzemsku“, které často také mají daňové povinnosti v České republice. INFO Daňové správy O co se jedná, citujeme z tiskové zprávy: „Informace obsahuje základní fakta o registraci k dani z přidané hodnoty a dalších povinnostech, které osobám povinným k dani neusazeným v České republice vyplývají ze zákonů… Zobrazit více »

Služby v EU a daň v ČR

Vytvořil | Červenec 23, 2019

Další dotaz na našem BLOGu se týká přeshraničních plnění. Jedná se o následující situaci: Identifikovaná osoba přijme služby z jiného členského státu od osoby registrované k dani, který ale odvedl daň z přidané hodnoty již v zahraničí. Finanční úřad požaduje zdanění v tuzemsku. Místo plnění Bohužel je místo plnění, podle informace ze zadání, v České republice podle ustanovení § 9/1 zákona… Zobrazit více »

JAK je to s tiskopisy DPH po novele?

Vytvořil | Červenec 22, 2019

Několikrát jsme Vás upozorňovali na změny, které se týkají daně z přidané hodnoty po novele zákona o DPH účinné od 1. 4. 2019. A co Tiskopisy Reagujeme krátce na aktuální dotaz. V zásadě se nezměnily! 🙂 To skutečně platí pro tiskopis Daňového přiznání, neboť „nový“ formulář vzor č. 21 obsahuje formální změny. Více viz Pokyny k jednotlivým řádkům,… Zobrazit více »

Vracení DPH kvůli dobropisu a Neplátce?

Vytvořil | Červenec 11, 2019

Přinesla novela zákona o DPH v této oblasti nějaké zásadní změny? NE! 🙂 Reagujeme krátce na jednoduchý dotaz: „Bývalý neplátce obdrží dobropis, musí vrátit daň z přidané hodnoty, když u původního plnění nebyl plátcem?“ NE! Oprava základu daně a výše daně je pro příjemce plnění skutečně snížením původní uplatněné daně „na vstupu“. Jasně vše vychází z §… Zobrazit více »

DPH a opravy majetku

Vytvořil | Červen 13, 2019

DNES je třináctého a pro někoho bude nemilé, když se seznámí s níže rozebranou novinkou ze zákona o DPH, ale je účinná již od 1. 4. 2019. 🙃 Reagujeme tím na krátký aktuální dotaz. Tato změna se a priori netýká toho, zda je či není uplatněn reřim reverse charge u stavebně-montážních prací. „Dodatečné“ kontroly nároku na… Zobrazit více »

Směna a novela zákona o DPH

Vytvořil | Květen 30, 2019

Novela zákona o dani z přidané hodnoty s sebou přinesla stovky změn, některé se týkají specifických případů, čehož se týká i další aktuální nejasnost. Základ DPH u směny Jak se má správně určit základ pro výpočet daně z přidané hodnoty, resp. podle dotazu jde o následující situaci – zjednodušeně: Plátce „A“ směňuje s neplátcem, pozemky a stavby. Naše… Zobrazit více »