Archiv kategorie: DPH

Novela DPH a osvobozené (zdaňované) nájmy

Vytvořil | Květen 14, 2019

JAK je to s osvobozenými nájmy u daně z přidané hodnoty po novele, prý se již nesmí „NIC“ zdaňovat? 🙃 Dotaz Takový katastrofický scénář obsahuje aktuální dotaz. CO platí? Bohužel je zčásti pravdivý. 🙂🙃 Právo volby, varianta zdanění místo osvobození nájmů nemovitých věcí, je velmi zpřísněno. Naštěstí až od 1. 1. 2021! 🙂 Naše RADA Včas se… Zobrazit více »

Novinky u registrace k dani z přidané hodnoty

Vytvořil | Květen 6, 2019

Přinesla novela zákona o DPH, účinná od 1. 4. 2019, změny pro registraci k dani z přidané hodnoty? ANO i NE ANO: jde o úpravu například obsahu pojmu obrat, posouzení, jestli prodeje dlouhodobého majetku (ne)patří do obratu. 🙃 NE: v zásadě se většina novinek této problematiky přímo nedotýká. 🙂 Finanční správa K dispozici jsou aktuální sdělení FinS: Dodatek č.… Zobrazit více »

Dobropis po novele DPH?

Vytvořil | Duben 24, 2019

Další aktuální dotaz k novele zákona o DPH se týká dobropisů, které jsou nyní v dubnu vystavovány. Co se změnilo? Neřešíme zásadní novinky platné pro insolvence, resp. podle zákona o DPH „nedobytné pohledávky“. Pro běžné dobropisy pro množstevní slevy apod., opravné daňové doklady podle § 45 zákona o DPH, nejsou principy zásadně změněny. 🙂 Řešení od 1.… Zobrazit více »

Nový základ daně, jiný výpočet DPH?

Vytvořil | Duben 16, 2019

V našem miniseriál, který se týká novely zákona o dani z přidané hodnoty, účinné od 1. dubna, řešíme další aktuální dotaz. Jak se počítá DPH? Dotaz upozorňuje na důležitou novinku, kterou je zrušení starých koeficientů pro výpočet částky daně z přidané hodnoty, jestliže máme k dispozici základ daně včetně daně. Co se změnilo? Máme nyní nové koeficienty pro jednotlivé… Zobrazit více »

Zaokrouhlování a novela zákona o DPH

Vytvořil | Duben 9, 2019

Od minulého pondělí, tj. od 1. dubna, platí zásadní novinky v dani z přidané hodnoty. Doporučili jsme Vám zákon o DPH prolistovat, podívat se, co je nového a jestli se Vás „něco“ netýká. 🙂 Zaokrouhlení je zrušeno…? Ustanovení § 36/5 a § 37 jsou změněna. Proto je dotaz aktuální. Pravdou je, že se po novele nezaokrouhluje podle… Zobrazit více »

Povinnosti identifikované osoby

Vytvořil | Duben 4, 2019

Plníme slib a krátce odpovídáme na podrobný dotaz týkající se povinností Identifikované osoby („IdO“), která se registruje, neboť přijímá zprostředkovatelské služby typu Airbnb. 🙃 Jak postupovat? Pro zjednodušení jsme základní povinnosti uvedli v následující tabulce – zvolili jsme si modelovou situaci s vymyšlenými údaji. Co je příjem (a plnění pro DPH) Je jím celá částka 1 000 Kč… Zobrazit více »

DP DPH a povinné krácení nároku na odpočet

Vytvořil | Únor 14, 2019

Tentokrát se zabýváme řešením dotazu, jestli je správně zpracováno daňové přiznání k DPH, resp. jaké řádky vyplníme, jde-li o krácení koeficientem z titulu souběhu s použitím pro osvobozené plnění. Kritérium použití zdanitelného plnění V tomto případě skutečně je povinností nárok na odpočet DPH krátit. 🙃 Tiskopis Daňového přiznání Vyplníte následující řádky týkající se krácení, tj. přijatá zdanitelná plnění, u… Zobrazit více »

Změna sazby DPH u jízdenek!

Vytvořil | Únor 1, 2019

Rozsáhlá novela zákona o dani z přidané hodnoty čeká na konečné schválení, přesto již nyní k jedné podstatné úpravě dochází, a to s účinností od 1. 2. 2019! 🙂 10% Sazba Citujeme z aktuálního sdělení Finanční správy: „…pozemní a vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel přeřazena z přílohy č. 2 do nově zavedené… Zobrazit více »

DPH a změna zdaňovacího období

Vytvořil | Leden 28, 2019

Nezapomněli jste v pátek na tiskopise daňového přiznání k DPH „zaškrtnout“ změnu zdaňovacího období: ze čtvrtletního na měsíční? 🙂 Teorie KDY tak můžeme učinit, uvádí § 99a zákona o dani z přidané hodnoty. Základním omezením je, aby plátce neměl za rok 2018 obrat vyšší než 10 milionů korun… Naše RADA Ověřte si tuto možnost – máte na to… Zobrazit více »

PROČ je Roční koeficient DPH povinný?

Vytvořil | Leden 25, 2019

Velmi stručně reagujeme na aktuální dotaz, který parafrázujeme v titulku článku. Nemáme pro Vás dobré zprávy, 🙃 Teorie Nárok na odpočet DPH máme, pokud přijatá zdanitelná plnění použijeme pro ekonomickou činnost (1) – velmi zjednodušeno: pro jiná zdanitelná plnění a některá plnění osvobozená od daně (§ 72 a násl. ZDPH). Krácení nároku je povinné, souvisí-li například… Zobrazit více »