Archiv kategorie: DPH

Dobropisy po novele

Vytvořil | Listopad 6, 2019

Navazujeme na přechozí články a aktuální dotaz: Nemusíme prý již po novele dokládat doručení dobropisu? Řešení Takové tvrzení není zcela pravdivé, protože je jednoznačně v § 42/5 zákona o DPH uložena povinnost vystavovat dobropisy (pokud existuje původní DD). 🙃 Citujeme: „Plátce je povinen vystavit opravný daňový doklad a vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat,… Zobrazit více »

Služby a nájem u DPH po novele

Vytvořil | Říjen 31, 2019

Před několika týdny jsme Vás informovali o nenápadné změně týkající se určení dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb souvisejících s nájmem nemovitostí. 🙂 Dotaz Aktuální připomínka, resp. dotaz směřuje k vysvětlení dvou různých přístupů u fakturace (DUZP). Řešení Omyl plátců může v praxi po novele nastat, neboť mohou zaměnit písmenka § 21/4 zákona o DPH: „b)  dnem odečtu z… Zobrazit více »

Opravy nebo udržba – a co DPH?

Vytvořil | Říjen 30, 2019

Minulý týden jsme připomněli problém povinných korekcí daně z přidané hodnoty, tzv. úpravy odpočtu podle § 78 a násl. zákona o DPH. 🙃 O co se jedná? Znovu si vše vysvětlíme na jednoduchém příkladu. V říjnu opravíte střechu za 250 000 Kč plus DPH. Dům pronajímáte s DPH plátci. Deset let kontrolujete povinně, zda se nezměnilo využití – třeba nájem… Zobrazit více »

Skupina v DPH

Vytvořil | Říjen 29, 2019

Chcete-li si zjednodušit život v oblasti daně z přidané hodnoty, zvažte, zda není u Vás rozumné založit tzv. skupinu DPH. 🙂 Spojené osoby Skupinu mohou vytvořit pouze spojené osoby definované v § 5a ZDPH. Výhodou je skutečnost, že vztahy mezi členy skupiny nepodléhají režimu daně z přidané hodnoty. 🙂 Musí ale být – stejně jako pro daň z příjmů – na… Zobrazit více »

Aktuální DP k DPH a záznamní evidence

Vytvořil | Říjen 25, 2019

Doplňujeme výklad některých vazeb aktuálních daňových přiznání k DPH na letošní novelu zákona. Záznamní evidence Je/musí být nezbytnou součástí všech daňových přiznání, což lze snadno dovodit z § 100 a násl. zákona o DPH. 🙃 Uvedeme si jeden konkrétní příklad „nového“ problému, o němž se moc nehovoří: Kontrola nároku na odpočet DPH u opravy nemovitých věcí, viz… Zobrazit více »

Opravy majetku a co DPH?

Vytvořil | Říjen 24, 2019

Aktuální dotaz se týká novely zákona o DPH, a to § 78da. Dotaz Týká se tato novinka všech prací na nemovitosti? 🙃 Teorie Několikrát jsme Vás informovali o zásadní novince v zákoně o DPH, která se týká: povinnosti testovat významné opravy nemovitých věcí (částka vyšší než 200 000 Kč v úrovni bez DPH), po dobu deseti let, a případně… Zobrazit více »

Zaokrouhlování DPH od října

Vytvořil | Říjen 16, 2019

Skutečně se teprve v říjnu realizují některé body z novely zákona o DPH, přestože sám jako takový nabyl účinnosti 1. dubna. 🙂 Zaokrouhlování Citujeme z tiskové zprávy: „Daň při výpočtu „shora“ se po účinnosti novely ZDPH vypočte jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění včetně daně (bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v… Zobrazit více »

Den D pro identifikované osoby

Vytvořil | Říjen 10, 2019

Navazujeme na včerejší článek a zejména doplňující dotaz, zda lze u identifikované osoby podávat daňové přiznání za čtvrtletí. Zdaňovací období a DP Pro identifikovanou osobu platí jednoduché pravidlo: Není plátcem, neřeší toto období podle 99 a násl. zákona o DPH. Ale podává daňové přiznání tehdy, kdy ji vznikla povinnost přiznat daň, a to podle 101… Zobrazit více »

Jaké jsou povinnosti Identifikované osoby?

Vytvořil | Říjen 9, 2019

Na toto téma jsme již uveřejnili několik článků. 🙂 Proto jen stručně upozorníme, v návaznosti na aktuální dotaz, co je největším úskalím. Vybrané povinnosti Registrace je povinná: pokud osoba povinná k dani uskuteční plnění podle 6g a násl. ZDPH, lhůta je podle 97 zákona o DPH do 15 dnů (!), není vůbec rozhodné, je-li úplata za takovou službu… Zobrazit více »

Opravy daně po novele DPH

Vytvořil | Říjen 4, 2019

Běžně se provádí na základě reklamací nebo  🙂podle obchodních podmínek (množstevní slevy) opravy daně z přidané hodnoty. Novela Vždycky bylo (a je) nutné kontrolovat, kdy si můžeme, pokud vystavíme opravný daňový doklad, snížit původní odvedenou DPH na výstupu. Dobropisy a časové období Novela pravidla změnila – při rozhodování o časovém období, do kterého patří daňové dobropisy,… Zobrazit více »