Archiv kategorie: DUZP

Opakované plnění v DPH

Vytvořil | Říjen 31, 2018

Běžně plátci DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím vystavují daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí  (u měsíčního plátce na konci kalendářního měsíce) – hovoříme o „opakovaném plnění“. Navazujeme na článek z minulého týdne a doplňující dotaz. Co platí? Toto pravidlo – poslední den zdaňovacího období se změnilo. 🙂🙃 ALE jak? Podle §… Zobrazit více »

Sdružení od 1. 1. 2019 – kdy fakturovat?

Vytvořil | Říjen 26, 2018

Konec kalendářního roku se neúprosně blíží, proto se stále častěji objevují dotazy týkající se „nového“ modelu sdružení. Co bude platit? Vše by nám mělo být jasné: „Každý vystupuje sám za sebe…“ – viz mimo jiné publikované články. 🙂 Aktuální dotaz: Týká se povinnosti společníků k Finančnímu úřadu, jak mají fakturovat od Nového roku: „…co učinit vůči… Zobrazit více »

Účetní uzávěrka a vyúčtování služeb

Vytvořil | Prosinec 16, 2015

Účetnictví vs. DPH Pravidla DPH Pro účely daně z přidané hodnoty platí poměrně benevolentní podmínky, neboť podle § 21/5/b Zákona o DPH se den uskutečnění zdanitelného plnění určí „až“ k datu: kdy je proveden odečet nebo zjištěna skutečná spotřeba, což může při „propočtu“ trvat dlouho. Účetní uzávěrka K rozvahovému dni, u kalendářního roku k 31. 12., nemůžeme čekat na… Zobrazit více »

DUOP a DP k DPH

Vytvořil | Říjen 22, 2015

O co se jedná? Den uskutečnění zdanitelného/osvobozeného plnění V praxi pečlivě sledujeme, kdy došlo k DUZP – Dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tento moment je klíčový: Na jedné straně pro odvod DPH na výstupu, a na straně druhé pro nárok na odpočet DPH. 🙃 Proto podceňujeme jiné datum – a to DUOP – není-li zákon stanoveno jinak (viz… Zobrazit více »

Uskutečnění plnění a DUZP

Vytvořil | Říjen 21, 2015

Pro služby platí zvláštní výjimka DUZP a daňové povinnosti Na toto téma jsme publikovali několik článků. 🙃 Aktuálně připomínáme vazby na novelu ZDPH, tj. nově zavedené Kontrolní hlášení. Je nanejvýš vhodné si zkontrolovat, jak: vystavujeme daňové doklady, jsou-li zařazeny podle DUZP do správného zdaňovacího období, a současně, zda při uplatnění nároku na odpočet DPH respektujeme… Zobrazit více »

Den „D“ u DPH

Vytvořil | Říjen 20, 2015

Rozumíme tím „DUZP“… Den uskutečnění zdanitelného plnění Je tím dnem, ke kterému jsme povinni přiznat daň z přidané hodnoty na výstupu. Kdy vzniká tato povinnost? Máte-li jakékoliv pochybnosti, nahlédněte do Zákona o dani z přidané hodnoty, protože tento klíčový den D je přesně stanoven v § 21 a následujících ustanoveních. Kontrolní hlášení Nově zavedené kontrolní hlášení nabídne… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení a DUZP

Vytvořil | Září 29, 2015

Jaká je vazba na den uskutečnění zdanitelného plnění? Daně a HN V článku ze dne 18. září 2015 jsme se dozvěděli několik pozoruhodných informací. 🙃 Bohužel řada z nich byla nepřesných (vztah ke zdaňovacímu období, rozsah/obsah tiskopisu kontrolního hlášení). Den uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“) Každý, kdo se někdy potkal v praxi s daní z přidané hodnoty, viděl daňový doklad nebo… Zobrazit více »

Vyúčtování služeb u nájmů

Vytvořil | Únor 2, 2015

Jaká platí pravidla pro DPH? Den D Pravdou je, že málo pronajímatelů provádí včas vyúčtování služeb, ale to je věc právní. Zákon o dani z přidané hodnoty je poměrně benevolentní, protože den D – den uskutečnění zdanitelného plnění je podle § 21/5/b: „…den odečtu z měřícího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby…“. Skutečně platí toto zvláštní… Zobrazit více »

Kdy musíme vystavit daňový doklad u opakovaných plnění?

Vytvořil | Květen 22, 2014

Fyzická osoba poskytuje pravidelný servis PC pro klienta – kdy je DUZP? Opakovaná plnění Dotaz je přesný, protože tazatel popisuje detailně svou činnost. Podle smlouvy zajišťuje min. dvakrát měsíčně u klienta kontrolu počítačové sítě. Jako čtvrtletní plátce posílá fakturu vždy v měsíci následujícím po čtvrtletí. Jeho klient nesouhlasí a kvůli nároku na odpočet DPH požaduje měsíční… Zobrazit více »

Den „D“ u dobropisu

Vytvořil | Srpen 22, 2013

Kdy musíme vrátit DPH u slevy? Opravný daňový doklad Samozřejmě všichni víme, že tak se oficiálně nazývá „(daňový) dobropis“, tj. daňový doklad pro účely DPH, který se vystavuje pro slevy (opravy základu daně z přidané hodnoty). 🙃 Pokud jsme u přijatého zdanitelného plnění uplatnili nárok na odpočet DPH, dojde-li dodatečně ke slevě, je třeba původní nárok… Zobrazit více »