Archiv kategorie: Nárok na odpočet

Do KDY je nárok na odpočet DPH?

Vytvořil | Srpen 27, 2020

Běžně se vyskytují případy, kdy se nestihne uplatnit nárok na odpočet daně z přidané v tom zdaňovacím období, v němž se uskutečnilo zdanitelné plněni a byl již k dispozici daňový doklad. Aby nedošlo k omylu, jde o situace, u nichž dojde k újmě na straně plátce DPH. Časový test V principu platí tříletý časový test, ve kterém lze nárok na odpočet uplatnit,… Zobrazit více »

Jaké jsou zákazy nároku na odpočet DPH?

Vytvořil | Srpen 26, 2020

Pokud řešíte, jestli si můžete uplatnit daň na vstupu, nahlédněte do obecných pravidel uvedených v § 72 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty. „ANO“ Podmínkou je, abyste použili přijaté zdanitelné plnění pro svou ekonomickou činnost! 🙂 Různé formy krácení nároku na odpočet daně se týkají souběhu s uskutečňováním osvobozených plnění nebo částečné využití pro… Zobrazit více »

Umíte Nárokovat DPH (3)?

Vytvořil | Srpen 28, 2018

Navazujeme na předchozí články, neboť se v praxi stále setkáváme se zbytečnými problémy při uplatňování nároku na odpočet DPH. Připomínáme základní pravidla Postupuje se podle § 72 a násl. zákona o DPH, zdůrazňovali jsme v předchozích textech: Určení správného zdaňovacího období, „existence daňového dokladu“… Vazbu na uskutečňování tzv. „ekonomické činnosti“… Kdy je zákaz? Nárok není, jestliže přijaté… Zobrazit více »

Umíte Nárokovat DPH (1)?

Vytvořil | Červenec 23, 2018

Předpokládáme, že na takový dotaz následuje rychlá odpověď, bez přemýšlení: ANO. 🙂 ALE… Přesto si dovolíme upozornit na dvě úskalí, se kterými se setkáváme, jsou-li uplatňované nároky na odpočet daně z přidané hodnoty kontrolovány Daňovým poradcem nebo Finančním úřadem: správné zdaňovací období – viz níže, a souvislost s uskutečňováním ekonomických činnosti (v zítřejším článku). DEN D Připomínáme,… Zobrazit více »

Přefakturace v DPH – ANO/NE

Vytvořil | Květen 27, 2013

Existuje vůbec? Přefakturace vs. Přeúčtování Tak začíná poslední z několika článků k tomuto tématu. Skutečně je třeba rozlišovat tyto pojmy, protože přeúčtování je jen pouhým přeúčtováním. 🙃 Přefakturace v DPH totiž nabízí možnost vyjmout „plnění“ z povinnosti odvést DPH na výstupu. Aktuální dotaz Podívejme se proto společně na následující dotaz. „… Obdrželi jsme od dodavatele fakturu za občerstvení v… Zobrazit více »

Máme problémy s údaji na daňových dokladech.

Vytvořil | Září 24, 2012

Někteří dodavatelé uvádějí nesprávné údaje na DD – máme nárok na odpočet? Daňový doklad Jistě si všichni vzpomínáme na nedávnou minulost, když chyby na daňových dokladech (‚DD“) měly za následek zákaz nároku na odpočet daně na vstupu. Jednalo se přitom často jen o formální prohřešky. Nyní máme jiný problém, a to spojený s existencí daňového dokladu… Zobrazit více »