Archiv kategorie: Oprava Základu DPH

Dobropisy po novele

Vytvořil | Listopad 6, 2019

Navazujeme na přechozí články a aktuální dotaz: Nemusíme prý již po novele dokládat doručení dobropisu? Řešení Takové tvrzení není zcela pravdivé, protože je jednoznačně v § 42/5 zákona o DPH uložena povinnost vystavovat dobropisy (pokud existuje původní DD). 🙃 Citujeme: „Plátce je povinen vystavit opravný daňový doklad a vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat,… Zobrazit více »

Opravy daně po novele DPH

Vytvořil | Říjen 4, 2019

Běžně se provádí na základě reklamací nebo  🙂podle obchodních podmínek (množstevní slevy) opravy daně z přidané hodnoty. Novela Vždycky bylo (a je) nutné kontrolovat, kdy si můžeme, pokud vystavíme opravný daňový doklad, snížit původní odvedenou DPH na výstupu. Dobropisy a časové období Novela pravidla změnila – při rozhodování o časovém období, do kterého patří daňové dobropisy,… Zobrazit více »

Vracení DPH kvůli dobropisu a Neplátce?

Vytvořil | Červenec 11, 2019

Přinesla novela zákona o DPH v této oblasti nějaké zásadní změny? NE! 🙂 Reagujeme krátce na jednoduchý dotaz: „Bývalý neplátce obdrží dobropis, musí vrátit daň z přidané hodnoty, když u původního plnění nebyl plátcem?“ NE! Oprava základu daně a výše daně je pro příjemce plnění skutečně snížením původní uplatněné daně „na vstupu“. Jasně vše vychází z §… Zobrazit více »

Dobropis po novele DPH?

Vytvořil | Duben 24, 2019

Další aktuální dotaz k novele zákona o DPH se týká dobropisů, které jsou nyní v dubnu vystavovány. Co se změnilo? Neřešíme zásadní novinky platné pro insolvence, resp. podle zákona o DPH „nedobytné pohledávky“. Pro běžné dobropisy pro množstevní slevy apod., opravné daňové doklady podle § 45 zákona o DPH, nejsou principy zásadně změněny. 🙂 Řešení od 1.… Zobrazit více »

Opravy v DPH

Vytvořil | Září 26, 2018

Mají různou povahu a řada daňových subjektů tyto problémy nyní řeší, neboť se často stává, že jste při zpracování aktuálního daňového přiznání k DPH – nyní za zdaňovací období srpen – objevili nějakou historickou nepřesnost. 🙃 Jaký je čas na opravy? My se zaměříme na problém časové lhůty pro opravy základu daně. V zákoně o DPH je… Zobrazit více »

DPH a dlužník v úpadku, reorganizaci

Vytvořil | Srpen 20, 2018

Nedávno jsme Vám radili, kdy a jak je možné získat daň z přidané hodnoty v případech, je-li dlužník v insolvenci. 🙂 Oprava základu daně Jedná se o specifickou opravu základu daně a zvláštní dobropis, opravný daňový doklad podle ustanovení §§ 44 a 46 zákona o DPH. Dlužník v úpadku Jak má věřitel postupovat, když je jeho dlužník v úpadku, který… Zobrazit více »

Nejasnosti u oprav základu DPH?

Vytvořil | Červen 16, 2016

Neměly by být žádné… Povinnost vrátit DPH Je skutečně na straně příjemce daňového dobropisu (správně „opravného daňového dokladu“) povinností, snížit původně uplatněný nárok – tj. „vrátit“ část DPH odpovídající dodatečně poskytnuté slevě. KDY se DPH vrací? Je zde jasný časový nesoulad mezi: právem dodavatele poskytujícího slevu – DPH získá „zpět“ až ve zdaňovacím období, kdy… Zobrazit více »

Dobropis a zvýšení DPH

Vytvořil | Červen 7, 2016

Oprava základu daně u příjemce Kdy se zvýší odvod DPH? V předchozím článku k tomuto tématu jsme řešili, kdy si může dodavatel snížit odvod DPH, uzná-li reklamaci svého odběratele. Jsme ale v tomto případě v pozici příjemce dobropisu/opravného daňového dokladu. Ten si naopak u DPH nepolepší, musí vrátit související část dříve uplatněného DPH, s dohodnutou slevou. Které zdaňovací… Zobrazit více »

Oprava základu daně

Vytvořil | Květen 26, 2016

Kdy uplatníme dobropis? Snížení vstupu nebo výstupu Otázka musí být zpřesněna, záleží na pozici konkrétního plátce. Dobropis vystavený Máme na mysli samozřejmě „opravný daňový doklad“/dobropis, kterým dodavatel například uznává oprávněnou reklamaci. Pokud jste zboží prodali v březnu, nyní v květnu byla odsouhlasena sleva, ač jste měsíčními plátci DPH, původní DPH na výstupu si snížíte v daňovém přiznání k DPH:… Zobrazit více »

Sleva a oprava základu daně

Vytvořil | Červenec 14, 2015

Kdy je den D? Výše DPH Částka daně z přidané hodnoty, kterou odvádíme při uskutečnění zdanitelného plnění, vychází ze základu daně. Jaký vliv má sleva poskytnutá zákazníkovi? Záleží na konkrétní situaci. Jestliže nabízíme v katalogu zboží za 10 000 Kč plus DPH, ale v den prodeje poskytneme slevu – cena bude 8 000 Kč plus DPH, neřeší se oprava základu… Zobrazit více »