Archiv kategorie: Služby v DPH

Uskutečnění plnění a DUZP

Vytvořil | Říjen 21, 2015

Pro služby platí zvláštní výjimka DUZP a daňové povinnosti Na toto téma jsme publikovali několik článků. 🙃 Aktuálně připomínáme vazby na novelu ZDPH, tj. nově zavedené Kontrolní hlášení. Je nanejvýš vhodné si zkontrolovat, jak: vystavujeme daňové doklady, jsou-li zařazeny podle DUZP do správného zdaňovacího období, a současně, zda při uplatnění nároku na odpočet DPH respektujeme… Zobrazit více »

Základní a doplňkové služby v DPH

Vytvořil | Říjen 30, 2014

Jaká se uplatní sazba daně? Sazby DPH Jsou jednoznačně dány zákonem, platí základní nebo snížená sazba daně, pokud je dané plnění uvedeno v příloze k zákonu o DPH. (Od ledna 2015 přibude další 10% sazba.) Výjimky Pro služby zařazené do Přílohy č. 2 se aplikuje snížená sazba daně z přidané hodnoty. Služba ubytování Fakturuje se… Zobrazit více »

DUZP u služeb

Vytvořil | Červen 19, 2013

Je rozdíl u DPH, povinnostech a právech u služeb? DUZP a zboží V konkrétním článku se tazatel dočetl, jak funguje den uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“) u dodání zboží v tuzemsku. Dotaz zní – jak je to u služeb? Základní pravidla platná pro: povinnost přiznat daň na výstupu („prodávající“), a právo nároku na odpočet daně na vstupu („kupující“),… Zobrazit více »

Aktuální sazby DPH a přílohy zákona

Vytvořil | Leden 14, 2013

K dispozici máme celkem pět příloh. Sazby DPH Uplatňujeme většinou základní sazbu DPH – jen ve výjimečných případech lze použít sníženou sazbu DPH. 🙃 Jedná se například o „sociální bydlení“ apod. – zákon nebyl v ustanoveních § 48 změněn! Zboží a služby Pro standardní zdanitelná plnění, tj. dodání zboží nebo poskytnutí služeb, platí následující pravidlo. Aplikujeme… Zobrazit více »