Archiv kategorie: Hlášení FO osvobozených příjmů

Dědictví (akcie) a Hlášení

Vytvořil | Říjen 18, 2018

V minulých týdnech jsme řešili, jak přistupuje zákon o daních z příjmů k dědictví. A dále, jsou-li předmětem akcie, jestli se jejich prodej zdaní. Osvobozené příjmy a žádné daňové povinnosti? ANO To jsme v daních z příjmů tvrdili třicet let. 🙂 NE V současné době to již není pravdivé tvrzení. 🙃 Rada Znovu připomínáme (viz předchozí články), že je v zákoně… Zobrazit více »

Osvobození od daně není (někdy) zadarmo!

Vytvořil | Duben 6, 2018

Omlouváme se za trochu zmatečný titulek. 🙃 V řadě případů je bohužel pravdivý. 🙂 Povinné hlášení (udání) Několik článků se v posledních měsících věnovalo Vaším dotazům: Je tento konkrétní příjem osvobozen od daně? Viz kategorie Osvobozené příjmy FO. ANO, ALE Mnoho odpovědí bylo příjemných: ANO, daň z příjmů fyzických osob je ve Vašem případě osvobozen od daně, ALE,… Zobrazit více »

Dědictví a hlášení fyzické osoby

Vytvořil | Srpen 30, 2017

Minulý týden jsme odpovídali na otázku, jestli je konkrétní prodej nemovitého majetku, nabytý dědictvím, osvobozen od daně z příjmů. Odpověď byla kladná a fyzická osoba nemusí, jestliže letos rodinný dům prodá, podávat daňové přiznání. 🙂 Dědictví Pokud však nabydeme dědictví, částka je vyšší než 5 000 000 Kč, daňová správa trvá na jiné povinnosti poplatníka… Hlášení Správně… Zobrazit více »

Sankce za nepodání Hlášení osvobozených příjmů

Vytvořil | Červen 27, 2017

Na tuto novou povinnost jsme Vás již několikrát upozorňovali. 🙃 Je to skutečně velmi nepříjemné, protože jde mimo jiné o novinku, které si mnoho občanů ani nemuselo všimnout. Vždy platila zásada: osvobozené příjmy do daňového přiznání nepatří, což zůstalo, ale musí se učinit jiný samostatný procesní úkon. Obrovské sankce Poplatník dosáhne osvobozeného příjmu, žádnou daň… Zobrazit více »

Povinné hlášení osvobozených příjmů

Vytvořil | Červen 19, 2017

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají velmi nepříjemnou povinnost: podle § 38v zákona o daních z příjmů „hlásit“ osvobozené příjmy dosažené v loňském kalendářním roce. 🙃 Termín Hlášení se podává ve stejné lhůtě, v jaké má ten který poplatník povinnost podat daňové přiznání. Co se „hlásí“? Jakýkoliv příjem, přestože je osvobozen od daně, je-li vyšší než 5 000 000 Kč.… Zobrazit více »

Povinnost podat daňové přiznání FO

Vytvořil | Duben 3, 2017

KDO musí podávat daňové přiznání? Na toto téma jsme publikovali několik článků, přesto si raději základní pravidla pro Fyzické osoby zkontrolujme. Rozhodující je text Zákona o daních z příjmů, ustanovení § 38g. Test pro zaměstnance (A) Máte-li za loňský rok příjmy pouze ze závislé činnosti – doplňme si: od jednoho zaměstnavatele nebo postupně od více plátců… Zobrazit více »

Povinnost „udat“ se…

Vytvořil | Březen 17, 2017

Bohužel tomu tak je, Finanční správa pod vedením pana Babiše miluje udávání a pokutování. 🙃 Osvobozené příjmy a daně? Máte-li osvobozené příjmy od daně, co to pro Vás znamená: neplatíte žádnou daň, neuvádíte tyto příjmy v daňovém přiznání, proto také nemusíte z tohoto důvodu podávat daňové přiznání. 🙂 Samé dobré zprávy… ALE… Jde-li o příjem vyšší než… Zobrazit více »

Jak hlásit osvobozené příjmy?

Vytvořil | Srpen 3, 2016

Aby nebyl poplatník sankcionován DP vs. Hlášení Na toto téma jsme uveřejnili již několik článků. Jedná se o velmi citlivé téma, neboť i formální pochybení by mohlo vést ke zbytečným sankcím. Nejedná se opravdu o daňové přiznání – ale o povinné Hlášení (tzv. Oznámení) osvobozených příjmů, je-li částka vyšší než 5 000 000 Kč, a to podle… Zobrazit více »

Koordinační výbor duben 2016

Vytvořil | Srpen 2, 2016

Základní témata KOV KDP Jak jsme Vás již informovali, na stránkách daňové správy jsou k dispozici velmi zajímavé materiály týkající se daní. Jedná se o zápisy z Koordinačních výborů, jednání zástupců Komory daňových poradců s vedoucími pracovníky daňové správy. Duben 2016 Z dubnového zápisu upozorňujeme na následující témata: Uplatnění DPH při převodu pozemků, popis problému je uveden, ale bohužel… Zobrazit více »

Neoznámení osvobozených příjmů

Vytvořil | Červenec 12, 2016

A související astronomické sankce Pokyn GFŘ V aktuálním Pokynu Generálního finančního ředitelství D-28 jsou znovu připomenuty vskutku vysoké sankce za nepodání Oznámení (Hlášení) osvobozených příjmů. Sankce (Pokuty) jsou: 0,1 % při dodatečném oznámení, 10 % oznámení po výzvě, 15 % neoznámení ani po výzvě. 🙃 Je zřejmé, že přes formální pochybení – neboť příjem prostě je… Zobrazit více »