Archiv kategorie: Hospodářský rok

Hospodářský rok je/není výhodný?

Vytvořil | Září 30, 2019

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. 🙃 V pátečním článku jsme Vás informovali o existenci specifického účetního období, kterým je právě „toto jiné“ účetní období. Plusy a mínusy Odkazujeme Vás na již publikované články v kategorii Hospodářský rok, které se této problematice věnovaly: uplatnění daňové ztráty, obecná daňová pravidla u daně z příjmů. Naše RADA Při rozhodování, zda… Zobrazit více »

Účetní období Hospodářský rok existuje!

Vytvořil | Září 27, 2019

Je skutečně pouze na rozhodnutí vedení účetní jednotky, jestli si zvolí jiné účetní období, než kalendářní rok. Zákon o účetnictví Rozhodující jsou ustanovení zákona o účetnictví, paragrafu třetího. Účetní období Hospodářský rok nezačíná 1. ledna. 🙂 Změna na HR Je ale třeba při přechodu na hospodářský rok včas informovat správu daní podle § 3/5 ZÚč :… Zobrazit více »

Hospodářský rok a Daňová ztráta (2)

Vytvořil | Říjen 30, 2018

Navazujeme na článek z minulého týdne a doplňujeme odpověď na druhou část dotazu. Daňová ztráta Je-li vyměřena, na základě platně podaného daňového přiznání, je odčitatelnou položkou od základu daně. Bohužel je zákon nekvalitní, a dovolává se v § 34/1 jen na „…zdaňovací období nebo jeho část…“. 🙃 Období kratší než 12 měsíců, při přechodu na Hospodářský… Zobrazit více »

Hospodářský rok a Daňová ztráta (1)

Vytvořil | Říjen 23, 2018

Zvláštním účetním (a zdaňovacím) obdobím je tzv. Hospodářský rok, období, které na rozdíl od kalendářního roku nezačíná 1. lednem, ale v jiném měsíci a trvá dvanáct kalendářních měsíců. Přechody mezi Kalendářním rokem a Hospodářským rokem Pravidla upravuje zákon o účetnictví v paragrafu třetím. „Přechodné“ účetní období může být kratší nebo delší než dvanáct kalendářních měsíců. Vedení účetní… Zobrazit více »

Hospodářský rok a daň z příjmů

Vytvořil | Květen 17, 2018

Daňové přiznání se podává za zdaňovací období nebo jeho část, jak to vyplývá ze zákona o daních z příjmů, konkrétně u právnických osob podle § 38m a násl. ZDP. 🙃 Zdaňovací období Je definováno v § 21a ZDP. V drtivé většině případů je totožné s účetním obdobím. To platí také pro tzv. hospodářský rok, tj. účetní období, které… Zobrazit více »

Kalendářní rok nebo Hospodářský rok

Vytvořil | Červenec 28, 2016

Právo účetní jednotky změnit účetní období? Účetní (zdaňovací) období Každý rok se alespoň jednou objeví dotaz týkající se problematiky: Hospodářský rok vs. kalendářní rok. S tím souvisí i další pojem, a to zdaňovací období, tj. období, za které se podává daňové přiznání k dani z příjmů. Hospodářský rok Pravidlo je ve skutečnosti velmi jednoduché – zdaňovacím obdobím je… Zobrazit více »

Nový hospodářský rok a optimalizace

Vytvořil | Říjen 15, 2015

Může a nemusí být pro výhodný… Zdaňovací období Jak je správně zdůrazněno v jednom z komentářů, je pohled daňový velmi důležitý. Jde nejen o termíny podání daňových přiznání, právě na jiné období, než je kalendářní rok. 🙂🙂 Plusy nebo mínusy se mohou objevit v souvislosti s novelami daňových zákonů. Rozhodnutí zvolit účetním obdobím hospodářský rok je skutečně zásadní. 23… Zobrazit více »

Nový HR a zdaňovací období

Vytvořil | Září 30, 2015

Právo účetní jednotky změnit účetní období Účetní (zdaňovací) období Hovoříme-li o účetní závěrce, vždy máme na mysli závěrku za konkrétní účetní období, kterým je zpravidla kalendářní rok. U daně z příjmů pojem zdaňovací období většinou neřešíme, protože se zpravidla shoduje s účetním obdobím. Hospodářský rok Účetním období nemusí být jen kalendářní rok, ale také tzv. Hospodářský rok… Zobrazit více »

Hospodářský rok 2014/2015

Vytvořil | Září 22, 2014

Došlo ke změně v daních? Novela 2014 Na první pohled by se mohlo zdát, že „vše“ je nové, protože ustanovení § 17a „Zdaňovací období“ v Zákoně o daních z příjmů již není uvedeno. 🙂 Skutečnost je jiná a příznivá. Text byl přesunut. V § 21a, pod písm. b) ZDP nalezneme, že zdaňovacím obdobím je hospodářský rok. Akciová… Zobrazit více »

Den D je již tady – jiný než u HR

Vytvořil | Duben 1, 2014

Apríl není u daní vtipem… Podání daňového přiznání Dnes „musí“ být odevzdána daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob. Přestože jsme Vás upozornili na způsob výpočtu sankcí, tj. jakoby jejich odklad o pět dnů, doporučujeme všechny procesní úkony ke správci daně provádět včas. Dodatečné daňové přiznání Kdyby se přihodila nemilá věc, daňové přiznání… Zobrazit více »