Archiv kategorie: Hospodářský rok

Hospodářský rok je/není výhodný?

Vytvořil | Září 30, 2019

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. 🙃 V pátečním článku jsme Vás informovali o existenci specifického účetního období, kterým je právě „toto jiné“ účetní období. Plusy a mínusy Odkazujeme Vás na již publikované články v kategorii Hospodářský rok, které se této problematice věnovaly: uplatnění daňové ztráty, obecná daňová pravidla u daně z příjmů. Naše RADA Při rozhodování, zda… Zobrazit více »

Účetní období Hospodářský rok existuje!

Vytvořil | Září 27, 2019

Je skutečně pouze na rozhodnutí vedení účetní jednotky, jestli si zvolí jiné účetní období, než kalendářní rok. Zákon o účetnictví Rozhodující jsou ustanovení zákona o účetnictví, paragrafu třetího. Účetní období Hospodářský rok nezačíná 1. ledna. 🙂 Změna na HR Je ale třeba při přechodu na hospodářský rok včas informovat správu daní podle § 3/5 ZÚč :… Zobrazit více »

Hospodářský rok a Daňová ztráta (2)

Vytvořil | Říjen 30, 2018

Navazujeme na článek z minulého týdne a doplňujeme odpověď na druhou část dotazu. Daňová ztráta Je-li vyměřena, na základě platně podaného daňového přiznání, je odčitatelnou položkou od základu daně. Bohužel je zákon nekvalitní, a dovolává se v § 34/1 jen na „…zdaňovací období nebo jeho část…“. 🙃 Období kratší než 12 měsíců, při přechodu na Hospodářský… Zobrazit více »

Hospodářský rok a Daňová ztráta (1)

Vytvořil | Říjen 23, 2018

Zvláštním účetním (a zdaňovacím) obdobím je tzv. Hospodářský rok, období, které na rozdíl od kalendářního roku nezačíná 1. lednem, ale v jiném měsíci a trvá dvanáct kalendářních měsíců. Přechody mezi Kalendářním rokem a Hospodářským rokem Pravidla upravuje zákon o účetnictví v paragrafu třetím. „Přechodné“ účetní období může být kratší nebo delší než dvanáct kalendářních měsíců. Vedení účetní… Zobrazit více »

Hospodářský rok a daň z příjmů

Vytvořil | Květen 17, 2018

Daňové přiznání se podává za zdaňovací období nebo jeho část, jak to vyplývá ze zákona o daních z příjmů, konkrétně u právnických osob podle § 38m a násl. ZDP. 🙃 Zdaňovací období Je definováno v § 21a ZDP. V drtivé většině případů je totožné s účetním obdobím. To platí také pro tzv. hospodářský rok, tj. účetní období, které… Zobrazit více »

Den D je již tady – jiný než u HR

Vytvořil | Duben 1, 2014

Apríl není u daní vtipem… Podání daňového přiznání Dnes „musí“ být odevzdána daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob. Přestože jsme Vás upozornili na způsob výpočtu sankcí, tj. jakoby jejich odklad o pět dnů, doporučujeme všechny procesní úkony ke správci daně provádět včas. Dodatečné daňové přiznání Kdyby se přihodila nemilá věc, daňové přiznání… Zobrazit více »

Nový hospodářský rok – je změna rozumná?

Vytvořil | Září 3, 2013

Vyplatí se hospodářský nebo kalendářní rok? Optimalizace daně z příjmů Na otázku v titulku, která navazuje na předchozí články související s hospodářským rokem, nelze obecně odpovědět. Vždy se musí posoudit konkrétní účetní a daňové výsledky té které firmy, zda je její činnost sezónní, struktura daňových odpisů (zde je velký vliv přechodného období) atd. Sazby daně z příjmů Jsou-li sazby… Zobrazit více »

Hospodářský rok a výše sazby DPPO

Vytvořil | Listopad 2, 2012

Pokud se změní (zvýší) sazba daně, týká se to hospodářského roku? Hospodářský rok Pro nezasvěcené: je to jiné účetní období než kalendářní rok, protože nezačíná 1. lednem. Naše vzorová právnická osoba má například účetní období od 1. 10. 2012 až do 30. 9. 2013. Zdaňovací období Pro daně z příjmů se aplikují u hospodářského roku téměř… Zobrazit více »