Archiv kategorie: Inventar. rozdíl

Co s inventarizačními rozdíly?

Vytvořil | Prosinec 10, 2018

Minulé pondělí jsme Vám připomněli povinnost zajistit fyzické inventury. 🙂🙃 Není divu, že následuje dotaz: Jak je to s inventarizačními rozdíly (jak se účtují)? Účetnictví Účetní operace jsou jednoduché a srozumitelné: Manka účtujeme na MD 549, a Přebytky na D 648. Analytická evidence Pro účely daně z příjmů si zvolíme analytickou evidenci pro položky a) daňové a… Zobrazit více »

Inventarizační rozdíly a daně (audit)

Vytvořil | Červen 11, 2018

Červen je ve znamení dokončování závěrek a daňových přiznání, u odkladů a auditovaných subjektů. Pokračujeme v miniseriálu, ve kterém radíme nejen účetním, ale také kolegům Auditorům. 🙂 Auditor vs. Účetní Pravdou je, že se auditoři často zaměřují na formální stránku auditu, vyplňují si „své“ různé tabulky a ve skutečnosti netuší, co je či není podstatného v předložené… Zobrazit více »

Manko nepatří do DPH

Vytvořil | Listopad 15, 2017

Dlouho se diskutovalo na téma, že plátce „učinil“ zdanitelné plnění, když mu někdo například ukradl zásoby… 🙃 Tato idea byla chybná a konečně se v novele zákona o DPH objevily texty, které jednoznačně potvrzují náš předchozí názor, že se nejedná o žádný titul pro „dodanění. 🙂 Manko V zákoně o dani z přidané hodnoty nalezneme konkrétní případy: zničení,… Zobrazit více »

DNES probíhají fyzické inventury

Vytvořil | Únor 28, 2017

Nevěříte autorovi? 🙂 Termín pro provedení inventury k 31. 12. 2016 je skutečně šestiměsíční. Na Silvestra se všichni bavíme, přestože se jedná o tzv. rozvahový den, poslední den účetního období kalendářní rok. 🙂 Podle účetních předpisů, konkrétně § 30/6 Zákona o účetnictví, je možné fyzickou inventuru k 31. 12. 2016 provést: nejdříve 1. září 2016, nejpozději 28. února… Zobrazit více »

Fyzická inventura a odpis zásob

Vytvořil | Listopad 25, 2015

Je odpis daňovým nákladem? Je zde velký prostor pro oprávněné snížení základu daně v souladu s účetnictvím! ANO i NE… Předpokládáme, že se nejedná o manko (které je v zásadě nedaňovým nákladem), ale pod pojmem „odpis zásob“ se rozumí vyřazení a likvidace starých nepotřebných zásob. Pro takové případy platí výhodné ustanovení § 24/2/zg ZDP. Jestliže se… Zobrazit více »

Data pro fyzické inventury

Vytvořil | Říjen 27, 2015

Máme právo si termíny zvolit… Zákonné termíny Podle zákona o účetnictví je interval pro zorganizování termínu fyzických inventur velmi volný – lze je uskutečnit z pohledu rozvahového dne: čtyři měsíce předem, nebo dva měsíce po tomto dni. Máte-li účetní období kalendářní rok, můžete fyzické inventury provést v období: od 1. 9. 2015 až do 29. 2. 2016.… Zobrazit více »

Fyzické inventury a závěrka

Vytvořil | Únor 6, 2014

Kdy musíme o inventarizačních rozdílech účtovat? Rozvahový den a účetní závěrka Probíhají účetní uzávěrky, a tak se stále častěji objevují dotazy týkající se tzv. uzávěrkových operací. Fyzické inventury Máme povinnost provádět fyzické inventury a jsou-li zjištěny inventarizační rozdíly, samozřejmě se účtují. 🙂 Na fyzické inventury, přestože je rozvahový den 31. 12. 2013, máme dost času.… Zobrazit více »

Manko z inventur

Vytvořil | Leden 21, 2014

Vedení dosud nerozhodlo, jak máme zaúčtovat manko? Fyzické inventury Účetnictví má v tomto směru jasná pravidla, jsme povinni každoročně provádět fyzické inventury. 🙃 A zjištěné inventarizační rozdíly: manka, nebo přebytky jsme povinni zaúčtovat. Účetní uzávěrka Jedná se jednoznačně o účetní operace daného účetního období, i když by fyzické inventury probíhaly až v letošním roce. Manka zaúčtujeme na… Zobrazit více »

Ztratné jako daňový náklad

Vytvořil | Duben 9, 2013

Reagujeme na aktuální diskusi na BLOGu. Co vše může být daňovým nákladem (výdajem)? Podle § 24/1 Zákona o daních z příjmů je to velmi jednoduché: „cokoliv“ je vynaloženo na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. 🙂 Opravdu tak jasně zní Zákon o daních z příjmů. Zdaňovací období Samozřejmě musíme tyto položky přiřadit do správného zdaňovacího období, u… Zobrazit více »

Kdy musí být fyzická inventura provedena?

Vytvořil | Listopad 1, 2012

Blíží se konec roku, a tak běží práce na účetních závěrkách. Účetní uzávěrka Představuje poměrně dlouhý a náročný proces uzavírání účetnictví. Poslední operací je zaúčtování odložené daně a daně z příjmů. 🙂 Podaří-li se nám účetní uzávěrka, sestavení účetní závěrky je již hračkou! Inventury Nedílnou součástí účetní uzávěrky jsou fyzické inventury majetku, nejen zásob, ale také… Zobrazit více »