Archiv kategorie: Inventar. rozdíl

Závěrka a Daně: Inventarizační rozdíly

Vytvořil | Prosinec 17, 2019

Oblastí, v níž se bohužel při účetní uzávěrce chybuje, je účtování inventarizačních rozdílů. Zapomíná se 🙃, že musíme: Zjištěné rozdíly zaúčtovat do letošního roku. Není možné je přesunout do roku 2020, přestože s rozhodnutím, jak s nimi naložit, bude vedení otálet… Daň z příjmů V zásadě přejímá zákon o daních z příjmů pravidla (výsledky) z účetnictví. Naše RADA Zítra si doplníme, že… Zobrazit více »

Manko a daně (DPH aj.)

Vytvořil | Červen 5, 2019

Navazujeme na článek z minulého týdne a aktuální dotaz. Manko a Daň z příjmů Na toto téma jsme skutečně uveřejnili několik článků a v mnoha případech může být tento inventarizační rozdíl uznán jako „daňový“. Novela zákona o DPH Naštěstí poslední novela zákona o DPH nic nezměnil u této problematiky, proto se můžeme odvolat na dříve publikované články. Naše… Zobrazit více »

Účtování manka

Vytvořil | Únor 28, 2019

DNES je skutečně poslední den pro zajištění fyzických inventur, je-li účetním obdobím kalendářní rok. JAK a KDY účtovat? Předmětem dotazu je situace, když se inventura uskuteční například 28. února 2019 a zjistí se manko. 🙃 Inventarizační rozdíly Je-li vykázán přebytek nebo manko, jedná se o účetní operaci, která jednoznačně patří do účetního období 2018. A… Zobrazit více »

Co s inventarizačními rozdíly?

Vytvořil | Prosinec 10, 2018

Minulé pondělí jsme Vám připomněli povinnost zajistit fyzické inventury. 🙂🙃 Není divu, že následuje dotaz: Jak je to s inventarizačními rozdíly (jak se účtují)? Účetnictví Účetní operace jsou jednoduché a srozumitelné: Manka účtujeme na MD 549, a Přebytky na D 648. Analytická evidence Pro účely daně z příjmů si zvolíme analytickou evidenci pro položky a) daňové a… Zobrazit více »

Inventarizační rozdíly a daně (audit)

Vytvořil | Červen 11, 2018

Červen je ve znamení dokončování závěrek a daňových přiznání, u odkladů a auditovaných subjektů. Pokračujeme v miniseriálu, ve kterém radíme nejen účetním, ale také kolegům Auditorům. 🙂 Auditor vs. Účetní Pravdou je, že se auditoři často zaměřují na formální stránku auditu, vyplňují si „své“ různé tabulky a ve skutečnosti netuší, co je či není podstatného v předložené… Zobrazit více »

Manko nepatří do DPH

Vytvořil | Listopad 15, 2017

Dlouho se diskutovalo na téma, že plátce „učinil“ zdanitelné plnění, když mu někdo například ukradl zásoby… 🙃 Tato idea byla chybná a konečně se v novele zákona o DPH objevily texty, které jednoznačně potvrzují náš předchozí názor, že se nejedná o žádný titul pro „dodanění. 🙂 Manko V zákoně o dani z přidané hodnoty nalezneme konkrétní případy: zničení,… Zobrazit více »

Manko z inventur

Vytvořil | Leden 21, 2014

Vedení dosud nerozhodlo, jak máme zaúčtovat manko? Fyzické inventury Účetnictví má v tomto směru jasná pravidla, jsme povinni každoročně provádět fyzické inventury. 🙃 A zjištěné inventarizační rozdíly: manka, nebo přebytky jsme povinni zaúčtovat. Účetní uzávěrka Jedná se jednoznačně o účetní operace daného účetního období, i když by fyzické inventury probíhaly až v letošním roce. Manka zaúčtujeme na… Zobrazit více »

Ztratné jako daňový náklad

Vytvořil | Duben 9, 2013

Reagujeme na aktuální diskusi na BLOGu. Co vše může být daňovým nákladem (výdajem)? Podle § 24/1 Zákona o daních z příjmů je to velmi jednoduché: „cokoliv“ je vynaloženo na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. 🙂 Opravdu tak jasně zní Zákon o daních z příjmů. Zdaňovací období Samozřejmě musíme tyto položky přiřadit do správného zdaňovacího období, u… Zobrazit více »

Kdy musí být fyzická inventura provedena?

Vytvořil | Listopad 1, 2012

Blíží se konec roku, a tak běží práce na účetních závěrkách. Účetní uzávěrka Představuje poměrně dlouhý a náročný proces uzavírání účetnictví. Poslední operací je zaúčtování odložené daně a daně z příjmů. 🙂 Podaří-li se nám účetní uzávěrka, sestavení účetní závěrky je již hračkou! Inventury Nedílnou součástí účetní uzávěrky jsou fyzické inventury majetku, nejen zásob, ale také… Zobrazit více »

Jak máme zaúčtovat zjištěná manka?

Vytvořil | Prosinec 28, 2011

Dotaz je složitější – při fyzické inventuře byla zjištěna manka, ale některá z nich jsou daňově účinná podle ZDP. Jak máme tato „různá“ manka účtovat? Manko Pokud se při fyzické inventuře zjistí, že došlo k rozdílu mezi účetní evidencí a skutečností, která je nižší, hovoříme o manku. Kdyby tomu bylo naopak – jde o přebytek. Jedná… Zobrazit více »