Archiv kategorie: Inventar. rozdíl

Závěrka a Daně: Inventarizační rozdíly

Vytvořil | Prosinec 17, 2019

Oblastí, v níž se bohužel při účetní uzávěrce chybuje, je účtování inventarizačních rozdílů. Zapomíná se 🙃, že musíme: Zjištěné rozdíly zaúčtovat do letošního roku. Není možné je přesunout do roku 2020, přestože s rozhodnutím, jak s nimi naložit, bude vedení otálet… Daň z příjmů V zásadě přejímá zákon o daních z příjmů pravidla (výsledky) z účetnictví. Naše RADA Zítra si doplníme, že… Zobrazit více »

Manko a daně (DPH aj.)

Vytvořil | Červen 5, 2019

Navazujeme na článek z minulého týdne a aktuální dotaz. Manko a Daň z příjmů Na toto téma jsme skutečně uveřejnili několik článků a v mnoha případech může být tento inventarizační rozdíl uznán jako „daňový“. Novela zákona o DPH Naštěstí poslední novela zákona o DPH nic nezměnil u této problematiky, proto se můžeme odvolat na dříve publikované články. Naše… Zobrazit více »

Účtování manka

Vytvořil | Únor 28, 2019

DNES je skutečně poslední den pro zajištění fyzických inventur, je-li účetním obdobím kalendářní rok. JAK a KDY účtovat? Předmětem dotazu je situace, když se inventura uskuteční například 28. února 2019 a zjistí se manko. 🙃 Inventarizační rozdíly Je-li vykázán přebytek nebo manko, jedná se o účetní operaci, která jednoznačně patří do účetního období 2018. A… Zobrazit více »

Co s inventarizačními rozdíly?

Vytvořil | Prosinec 10, 2018

Minulé pondělí jsme Vám připomněli povinnost zajistit fyzické inventury. 🙂🙃 Není divu, že následuje dotaz: Jak je to s inventarizačními rozdíly (jak se účtují)? Účetnictví Účetní operace jsou jednoduché a srozumitelné: Manka účtujeme na MD 549, a Přebytky na D 648. Analytická evidence Pro účely daně z příjmů si zvolíme analytickou evidenci pro položky a) daňové a… Zobrazit více »

Inventarizační rozdíly a daně (audit)

Vytvořil | Červen 11, 2018

Červen je ve znamení dokončování závěrek a daňových přiznání, u odkladů a auditovaných subjektů. Pokračujeme v miniseriálu, ve kterém radíme nejen účetním, ale také kolegům Auditorům. 🙂 Auditor vs. Účetní Pravdou je, že se auditoři často zaměřují na formální stránku auditu, vyplňují si „své“ různé tabulky a ve skutečnosti netuší, co je či není podstatného v předložené… Zobrazit více »

Manko nepatří do DPH

Vytvořil | Listopad 15, 2017

Dlouho se diskutovalo na téma, že plátce „učinil“ zdanitelné plnění, když mu někdo například ukradl zásoby… 🙃 Tato idea byla chybná a konečně se v novele zákona o DPH objevily texty, které jednoznačně potvrzují náš předchozí názor, že se nejedná o žádný titul pro „dodanění. 🙂 Manko V zákoně o dani z přidané hodnoty nalezneme konkrétní případy: zničení,… Zobrazit více »

DNES probíhají fyzické inventury

Vytvořil | Únor 28, 2017

Nevěříte autorovi? 🙂 Termín pro provedení inventury k 31. 12. 2016 je skutečně šestiměsíční. Na Silvestra se všichni bavíme, přestože se jedná o tzv. rozvahový den, poslední den účetního období kalendářní rok. 🙂 Podle účetních předpisů, konkrétně § 30/6 Zákona o účetnictví, je možné fyzickou inventuru k 31. 12. 2016 provést: nejdříve 1. září 2016, nejpozději 28. února… Zobrazit více »

Fyzická inventura a odpis zásob

Vytvořil | Listopad 25, 2015

Je odpis daňovým nákladem? Je zde velký prostor pro oprávněné snížení základu daně v souladu s účetnictvím! ANO i NE… Předpokládáme, že se nejedná o manko (které je v zásadě nedaňovým nákladem), ale pod pojmem „odpis zásob“ se rozumí vyřazení a likvidace starých nepotřebných zásob. Pro takové případy platí výhodné ustanovení § 24/2/zg ZDP. Jestliže se… Zobrazit více »

Data pro fyzické inventury

Vytvořil | Říjen 27, 2015

Máme právo si termíny zvolit… Zákonné termíny Podle zákona o účetnictví je interval pro zorganizování termínu fyzických inventur velmi volný – lze je uskutečnit z pohledu rozvahového dne: čtyři měsíce předem, nebo dva měsíce po tomto dni. Máte-li účetní období kalendářní rok, můžete fyzické inventury provést v období: od 1. 9. 2015 až do 29. 2. 2016.… Zobrazit více »

Fyzické inventury a závěrka

Vytvořil | Únor 6, 2014

Kdy musíme o inventarizačních rozdílech účtovat? Rozvahový den a účetní závěrka Probíhají účetní uzávěrky, a tak se stále častěji objevují dotazy týkající se tzv. uzávěrkových operací. Fyzické inventury Máme povinnost provádět fyzické inventury a jsou-li zjištěny inventarizační rozdíly, samozřejmě se účtují. 🙂 Na fyzické inventury, přestože je rozvahový den 31. 12. 2013, máme dost času.… Zobrazit více »