Archiv kategorie: Koeficient poměrný

Krácené DPH a vstupní (pořizovací cena) OA

Vytvořil | Srpen 13, 2019

Jak jsme uvedli minulý týden, je pouze na rozhodnutí poplatníka, jaký typ daňových odpisů uplatní! 🙂 Vstupní cena Odpisy vypočítáme podle § 29 ZDP ze vstupní ceny  – v tomto případě se jedná o pořizovací cenu podle účetních předpisů! VC = PC Tak je to přímo – u formy pořízení „koupí“ – resp. „…je-li pořízen úplatně…“ uvedeno… Zobrazit více »

Krácení DPH a Kontrolní hlášení

Vytvořil | Srpen 8, 2019

Tento týden jsme řešili, jak přistoupit ke krácení nároku na odpočet daně při pořízení nového osobního vozu. Poměrný koeficient Jedná se o aplikaci ustanovení § 75 zákona o DPH. Příklad Místo částky 100 000 Kč daně na vstupu máme právo nárokovat jen 50 %, tj. 50 000 Kč. Na daňovém dokladu dodavatele je samozřejmě vyčísleno DPH ve… Zobrazit více »

Nové auto a nárok na daň z přidané hodnoty (1)?

Vytvořil | Srpen 5, 2019

JAK je to s DPH při pořízení osobního auta do firmy – ať už podnikání fyzické nebo právnické osoby? Tyto dotazy se pravidelně opakují. Teorie Opravdu není rozdíl mezi tím, jestli je či není plátce fyzickou nebo právnickou osobou. 🙂 Nárok se uplatňuje standardně podle § 72 a násl. zákona o DPH. Kritéria Je jednoduché, všichni… Zobrazit více »

Referentské auto a spotřeba PHM

Vytvořil | Říjen 3, 2018

O oblíbeném benefitu, právu použít služební auto pro soukromé účely 🙂, jsme Vás již několikrát informovali. Řeší se zejména: zdanění 1 % vstupní ceny v rámci závislé činnosti, a nárok na odpočet DPH u zaměstnavatele. Jak je to s PHM? Ze soukromých jízd má tyto náklady logicky hradit zaměstnanec. Vede knihu jízd a za každý kalendářní měsíc… Zobrazit více »

Auto pro podnikání a soukromou potřebu – a co DPH?

Vytvořil | Říjen 1, 2018

Nový kalendářní měsíc zahájíme praktickou radou. 🙂 Firmy se předhánějí s různými benefity. Jeden zásadní je stále asi nejvíc oblíbený: „referentské vozidlo“. Dotaz na DPH Aktuální dotaz se týká situace, kdy firma, plátce DPH, pořídila osobní vůz, který bude používat „nový“ zaměstnanec. Jaký je režim daně z přidané hodnoty na vstupu? Řešení Není samozřejmě plný nárok… Zobrazit více »

Auto a nárok na odpočet DPH

Vytvořil | Leden 18, 2017

Jiný roční poměrný koeficient DPH se počítá sice za také celý kalendářní rok 2016, ale nejde o roční koeficient pro korekce související s osvobozeným plněním. Auto Nejčastěji se to týká kontroly využití vozů pro soukromé účely.🙃 Zjišťujeme hodnotu poměru použití pro služební vs. soukromé účely a případně provádíme úpravy předchozích nároků. Pokud jste si letos pořídili… Zobrazit více »

Poměrné krácení a KH

Vytvořil | Únor 2, 2016

Nevíme si rady s krácením nároku na odpočet Koeficienty DPH U daně z přidané hodnoty existuje několik „koeficientů v DPH“, kterými propočítáváme krácení nároku na odpočet DPH. 🙂 V tiskopise KH se však těmito koeficienty nemusíme zabývat! 🙃 Až na jednu výjimku. V části B2 zaškrtneme v buňce „Poměr krácení“: „ANO“, jestliže krátíme nárok na odpočet DPH poměrnou částí… Zobrazit více »

Nové auto a DPH

Vytvořil | Listopad 24, 2015

Jaký je nárok na odpočet DPH? Nevíme… Tak by měl správně odpovědět Daňový poradce… 🙃 Chápeme, že se tazatel s takovou odpovědí těžko smíří. ALE vždy je nutné posoudit konkrétní situaci. Krácení ANO/NE? NE… je správná odpověď, pokud je nový vůz používán jen a jen pro uskutečňování ekonomické činnosti (zjednodušeně a trochu nepřesně: budoucí zdanitelná plnění).… Zobrazit více »

Nové auto a je nárok na DPH?

Vytvořil | Červen 8, 2015

Jaký je nárok na odpočet? Daň z přidané hodnoty Teorie je jednoznačná: plátce DPH má nárok na odpočet DPH u každého přijatého zdanitelného plnění podle kritéria – k jakým účelům je/bude toto plnění využito. Proto paní účetní musí správně posoudit, odhadnout, jak se bude s novým vozem nakládat. Společnost pořizuje v červnu 2015 dva nové vozy pro referenty obchodu,… Zobrazit více »

Nové auto a vrácení DPH

Vytvořil | Listopad 21, 2013

Jaké jsou závěry z diskuse na přednáškách DÉMONIA? Auto a DPH Jak uvádíme v jednom z článků, skutečně si můžeme uplatnit plný nárok na odpočet DPH u nového auta. Nároky lze uplatnit, ale… 🙃🙂 Používáme-li však vůz též pro neekonomickou činnost, nárok je jen v poměrné výši. Úprava odpočtu Mnoho plátců musí na konci roku provést kontrolu a… Zobrazit více »