Archiv kategorie: DPH Koeficienty

Krácení DPH a „nový“ koeficient zálohový

Vytvořil | Květen 15, 2018

Téma nároku na odpočet DPH, jedno z nejdůležitějších pro plátce daně z přidané hodnoty, je na našem BLOGu zpracováno v mnoha článcích. 🙂 Orientace je velmi jednoduchá: vyhledejte si potřebné slůvko přes FullText nebo si prolistujte články zařazené do jednotlivých kategorií (rubrik). Dotaz na BLOGu Budeme mít nově osvobozené pronájmy, jak máme krátit nárok na odpočet DPH? Zálohový… Zobrazit více »

Roční Daňové přiznání k DPH

Vytvořil | Leden 25, 2018

Nejde o omyl, vskutku se v posledním daňovém přiznání k DPH za loňský rok musí několikrát zohlednit „zdaňovací“ období jako kdyby se jednalo o kalendářní rok! 🙂 Koeficienty v DPH Různé koeficienty v zákoně o dani z přidané hodnoty mají zpravidla za úkol „krácení nároku na odpočet daně“. A mnohé jsou právě „roční“. Připomeneme si alespoň dva: Roční vypořádací koeficient… Zobrazit více »

Komplikované nároky na odpočet DPH

Vytvořil | Říjen 5, 2017

Zákon o dani z přidané hodnoty, na rozdíl od zákona o daních z příjmů, je lépe čitelný. 🙂 Přesto nastávají situace, které běžní plátci řeší často jen s pomocí daňových poradců. Neziskovka a PDP, nárok na odpočet DPH Obě témata jsme stručně popsali v přechozích týdnech. K nároku na odpočet daně si můžeme doplnit, právě u neziskovek, složitější variantu,… Zobrazit více »

Auto a nárok na odpočet DPH

Vytvořil | Leden 18, 2017

Jiný roční poměrný koeficient DPH se počítá sice za také celý kalendářní rok 2016, ale nejde o roční koeficient pro korekce související s osvobozeným plněním. Auto Nejčastěji se to týká kontroly využití vozů pro soukromé účely.🙃 Zjišťujeme hodnotu poměru použití pro služební vs. soukromé účely a případně provádíme úpravy předchozích nároků. Pokud jste si letos pořídili… Zobrazit více »

Koeficient DPH za rok 2017

Vytvořil | Leden 17, 2017

Kvalitní program provede výpočet sám.🙂  Viz též vzorové DP k DPH. DP k DPH Za poslední zdaňovací období, měsíční nebo čtvrtletní, podáváme daňové přiznání, ve kterém se „automaticky“ zjistí nový roční koeficient za kalendářní rok 2016. Za předchozí období loňského roku se krácení daně provádí podle hodnoty zálohového koeficientu, kterým je „roční“ koeficient roku 2015. Plus… Zobrazit více »

Poměrné krácení a KH

Vytvořil | Únor 2, 2016

Nevíme si rady s krácením nároku na odpočet Koeficienty DPH U daně z přidané hodnoty existuje několik „koeficientů v DPH“, kterými propočítáváme krácení nároku na odpočet DPH. 🙂 V tiskopise KH se však těmito koeficienty nemusíme zabývat! 🙃 Až na jednu výjimku. V části B2 zaškrtneme v buňce „Poměr krácení“: „ANO“, jestliže krátíme nárok na odpočet DPH poměrnou částí… Zobrazit více »

Krácení DPH za rok 2015

Vytvořil | Leden 20, 2016

Jak dopadne roční koeficient? Kalendářní rok V dani z přidané hodnoty, přestože běžně počítáme se zdaňovacím obdobím měsíčním nebo čtvrtletním, v několika případech testujeme DPH podle kalendářního roku. „Roční koeficient“ To platí zejména pro krácení nároku na odpočet DPH, který jsme v průběhu loňského roku počítali podle zálohového koeficientu. 🙃🙂 V posledním zdaňovacím období se přepočítává roční vypořádací koeficient podle… Zobrazit více »

Nové auto a DPH

Vytvořil | Listopad 24, 2015

Jaký je nárok na odpočet DPH? Nevíme… Tak by měl správně odpovědět Daňový poradce… 🙃 Chápeme, že se tazatel s takovou odpovědí těžko smíří. ALE vždy je nutné posoudit konkrétní situaci. Krácení ANO/NE? NE… je správná odpověď, pokud je nový vůz používán jen a jen pro uskutečňování ekonomické činnosti (zjednodušeně a trochu nepřesně: budoucí zdanitelná plnění).… Zobrazit více »

Nové auto a je nárok na DPH?

Vytvořil | Červen 8, 2015

Jaký je nárok na odpočet? Daň z přidané hodnoty Teorie je jednoznačná: plátce DPH má nárok na odpočet DPH u každého přijatého zdanitelného plnění podle kritéria – k jakým účelům je/bude toto plnění využito. Proto paní účetní musí správně posoudit, odhadnout, jak se bude s novým vozem nakládat. Společnost pořizuje v červnu 2015 dva nové vozy pro referenty obchodu,… Zobrazit více »

DPH za celý rok

Vytvořil | Duben 22, 2015

Jak máme krátit osvobozená plnění? Krátí se „vstupy“… Dotaz je trochu nepřesný, neboť: nekrátíme „výstupy“, osvobozená plnění, ale „vstupy“ – daň na vstupu. Roční koeficient 2014 Pokud jste v loňském roce uskutečňovali osvobozená plnění se zákazem nároku na odpočet DPH a standardní zdanitelná plnění, krátili jste daň vstupu konkrétním koeficientem. V roce následujícím, tj. v kalendářním roce 2015… Zobrazit více »