Archiv kategorie: KH Dotazy

DP DPH a KH – změny

Vytvořil | Srpen 22, 2016

Přehled změn u nových tiskopisů Uvádíme základní informace o provedených změnách. Viz předchozí článek, resp. zdroje daňové správy. 🙃 Naštěstí jsou zcela nevýznamné! Daňové přiznání k DPH Jedná se o následující úpravy: ř. 7+8 „Dovoz zboží (§ 23)“ ř. 62 „Daň na výstupu (součet 1 až 13 – 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená“. A související… Zobrazit více »

Novela ZDPH a tiskopisy

Vytvořil | Srpen 18, 2016

Dne 16. srpna 2016 bylo publikováno sdělení:Úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 29.7.2016. Co se stalo? 🙃 Nic zásadního – citujeme: „V důsledku novelizace zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona s účinností od… Zobrazit více »

Chaos v kontrolním hlášení

Vytvořil | Únor 22, 2016

Nejen u limitu 10 000 Kč Nové pokyny Na jedné straně se objevily na stránkách daňové správy nové pokyny, které jsme krátce komentovali, ale k dispozici jsou další informace… 🙂 Určitě je dobře, že jsou publikovány daňovou správou „Dotazy a odpovědi“ k problematice Kontrolního hlášení. 🙃 Na straně druhé nemůžeme být v klidu, když další texty – připravené… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení – nové pokyny

Vytvořil | Únor 16, 2016

Termín se blíží… 🙃 Daňová správa Na stránkách daňové správy jsou k dispozici aktuální rady k vyplnění Kontrolního hlášení. Pokyny Další verze Pokynů je uveřejněna na adrese: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2016-02-10_Pokyny-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf Chcete-li se seznámit se změnami, jsou popsány v doprovodném dokumentu: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2016_Prehled-zmen-vyplneni-kontrolniho-hlaseni_10-02-2016.pdf A jak komentuje změny daňová správa? Citujeme: „Na stránku „Soubory ke stažení“ byly přidány soubory „Pokyny k vyplnění kontrolního… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení a kritické chyby

Vytvořil | Únor 15, 2016

Jak máme vyplnit tiskopis KH? Připravili jsme pro Vás vzorový příklad…. 🙃 Samozřejmě se v praxi objevují problémy s vyplněním a odesláním tiskopisu kontrolního hlášení. „Kritické chyby“ Jedná se o „chyby“, které jsou: „jen“ závažné“ nebo takové, které znemožní odeslání. Nelze odeslat… Jde o nepříjemnou informaci, ale chybu je nutné opravit. Může se například objevit následující nepřesnost… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení a limit 10 000 Kč

Vytvořil | Únor 11, 2016

Kam tato plnění patří? Struktura tiskopisu Cílem kontrolního hlášení je provádění křížových kontrol: nárok na vstupu u jednoho plátce DPH, se porovná s výstupem u druhého plátce DPH. Kritérium 10 000 Kč Položky v hodnotě 10 000 Kč včetně DPH se netestují  – musíme dodat: u běžných zdanitelných plnění. Proto faktura – daňový doklad na částku přesně 10 000 Kč… Zobrazit více »

Kontrolní hlášení – příklad

Vytvořil | Únor 8, 2016

Vzorový tiskopis Jak vyplnit Kontrolní hlášení? Připravili jsme pro Vás jednoduchý vzorový příklad včetně vyplněného tiskopisu Kontrolního hlášení… Viz též sekce Kontrolní hlášení. 🙂 Budete-li mít jakékoliv nejasnosti, prosím neváhejte, formou Komentáře nám (a ostatním) sdělte, co Vás trápí. Společně to určitě vyřešíme…

Poměrné krácení a KH

Vytvořil | Únor 2, 2016

Nevíme si rady s krácením nároku na odpočet Koeficienty DPH U daně z přidané hodnoty existuje několik „koeficientů v DPH“, kterými propočítáváme krácení nároku na odpočet DPH. 🙂 V tiskopise KH se však těmito koeficienty nemusíme zabývat! 🙃 Až na jednu výjimku. V části B2 zaškrtneme v buňce „Poměr krácení“: „ANO“, jestliže krátíme nárok na odpočet DPH poměrnou částí… Zobrazit více »

Záloha a DPH v Kontrolním hlášení

Vytvořil | Leden 12, 2016

Jak se uvádí v Kontrolním hlášení? Účtování v lednu a KH Dotaz je jasný… Jaká bude odpověď? Jednoduchá… 🙂 Obdrželi jsme na začátku ledna zálohu ve výši 9 000 Kč včetně DPH. Předpokládáme, že k uskutečnění zdanitelného plnění – prodeji – dojde až v únoru. Jak máme zálohu zaúčtovat a vykázat v kontrolním hlášení? Záloha a DPH Účtování a zdanění… Zobrazit více »

Struktura tiskopisu KH a část A5

Vytvořil | Leden 7, 2016

Neznáme DIČ odběratele? Tiskopis KH K dispozici je zatím jen pracovní verze tiskopisu Kontrolního hlášení, a tak musíme být opatrní, kdyby náhodou došlo k dalším změnám. 🙂 Připomínáme, že na stránkách daňové správy je poměrně podrobný výklad, jak a co máme zahrnovat do KH. Část A5 Aktuální dotaz se týká části A5 tiskopisu KH. Nemá-li dodavatel informaci… Zobrazit více »