Archiv kategorie: Manželé

Sleva jen na manžela/ku?

Vytvořil | Prosinec 13, 2018

Na jednoduchý dotaz nabízíme jasnou a krátkou odpověď. 🙂 KDO má nárok na tuto slevu? Nahlédneme-li do platného znění zákona o daních z příjmů, ustanovení § 35ba/1/b, můžeme citovat: „…slevu na manžela…žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti…pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč….“. Druh nebo družka tak nárok na takovou slevu nemají, ač… Zobrazit více »

Sleva na manželku a vlastní příjmy

Vytvořil | Listopad 27, 2018

Poplatníci mohou, splní-li zákonem o daních z příjmů stanovené podmínky, využít velmi výhodnou slevu na dani: na vyživovaného manžela/ku. 🙂 Aktuální dotaz Týká se naplnění parametru „vyživované osoby“, resp. maximální výše příjmů, které může tento poplatník dosáhnout. Sleva na dani je 24 840 Kč. Limit je stanoven na částku 68 000 Kč za zdaňovací období podle § 35ba… Zobrazit více »

Výhodná sleva na manžela/ku, ale…

Vytvořil | Březen 27, 2018

Navazujeme na dotaz z minulého týdne a doplňujeme naši krátkou odpověď. Limit vlastních příjmů Chce-li jeden z manželů uplatnit slevu na dani ve výši 24 840 Kč podle § 35ba ZDP, podmínkou je, že nemá manžel/ka vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč. Daně vs. Sociální dávky Problém je v určení, co patří nebo nepatří do vlastních příjmů. 🙃 Podle… Zobrazit více »

Optimalizace daní u manželů

Vytvořil | Říjen 19, 2017

Navazujeme na předchozí články a dotazy na blogu. Opravdu platí, zcela v souladu s platným zákonem o daních z příjmů, že manželé mají obrovský prostor pro daňové úspory. 🙂 Připomínáme některé související tipy a odkazy na ustanovení ZDP: Samostatná činnost (§ 7) Institut spolupracující osoby Příjmy z nájemného (§ 9) Volba poplatníka a varianty stanovení dílčího daňového základu Ostatní příjmy… Zobrazit více »

Daň z příjmů a nájemné

Vytvořil | Říjen 10, 2017

Na toto téma se dotazy pravidelně opakují, což je dobře, protože není radno, přestože nejde o podnikání podle § 7, ale o příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů, daňovou povinnost podceňovat. Optimalizace Zásadní je, že si poplatník opravdu může zvolit několik způsobů, jak stanoví tento dílčí daňový základ (prokazování evidencí nebo účetnictvím,… Zobrazit více »

Povinné hlášení osvobozených příjmů

Vytvořil | Červen 19, 2017

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají velmi nepříjemnou povinnost: podle § 38v zákona o daních z příjmů „hlásit“ osvobozené příjmy dosažené v loňském kalendářním roce. 🙃 Termín Hlášení se podává ve stejné lhůtě, v jaké má ten který poplatník povinnost podat daňové přiznání. Co se „hlásí“? Jakýkoliv příjem, přestože je osvobozen od daně, je-li vyšší než 5 000 000 Kč.… Zobrazit více »

Daňové přiznání k silniční dani

Vytvořil | Leden 27, 2016

Do konce ledna se musí podat daňové přiznání! Termín 1. 2. 2016 Silniční daň – za kalendářní rok 2015 – se musí podat do příštího pondělí. 🙂 V tomto termínu též musí být tato daň zaplacena. Ale pro silniční daň – posuzujeme-li ji jako daňový náklad, není povinností její úhrada – stačí zaúčtování závazku do loňského… Zobrazit více »

Silniční daň a daň z příjmů

Vytvořil | Říjen 13, 2015

A placení záloh na silniční daň Daňový náklad Silniční dani se v praxi příliš nevěnujeme, podle dotazů by měl platit název jednoho z článků: Bezproblémová silniční daň 🙂 V účetnictví zaúčtovaná silniční daň za dané zdaňovací období je uznaným daňovým nákladem. Fyzické osoby? Pokud fyzické osoby nevedou účetnictví, musí být samozřejmě tato daň uhrazena, aby ji bylo možné… Zobrazit více »

Manželé a příjmy z pronájmu

Vytvořil | Květen 18, 2015

Mohou „nějak“ ušetřit na daních? DDZ § 9 ZDP Na téma dílčího daňového základu podle § 9 ZDP jsme již publikovali několik článků. Fyzické osoby zpravidla řeší následující dilema: jestli mají povinnost podat daňové přiznání, většinou jde o souběh s příjmy ze zaměstnání, jak se stanoví základna pro zdanění, tj. zjišťují se možnosti výpočtu dílčího základu… Zobrazit více »

Daňové přiznání k DPFO novinky a pronájem

Vytvořil | Březen 18, 2015

Skutečně v 99 % případů nedošlo ke změně… Běžný poplatník Daňová přiznání podává nejčastěji fyzická osoba, která: má příjem z více pracovních poměrů, podniká nebo má příjmy z pronájmu, dosáhla tzv. ostatních příjmů. Nejvíce chyb se objevuje u těch fyzických osob, poplatníků, kteří mají s daněmi nejméně zkušeností. Pronájem Máte-li příjmy z pronájmu podle § 9, vyplníte mimo jiné… Zobrazit více »