Archiv kategorie: Nezisková organizace

Úroky z termínovaných vkladů a DPPO

Vytvořil | Květen 3, 2019

Krátce reagujeme na aktuální dotaz týkající se zdanění výnosových úroků z termínovaných vkladů, a to právnickou osobou. Srážková daň Jedná se o téma, zda jsou bankou při výplatě připsány v brutto nebo v netto částce, tj. až po provedení zdanění tzv. zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP – srážkovou daní. Připomínáme, že povinnost daň srazit a odvést… Zobrazit více »

Spolek a snížení daní

Vytvořil | Červenec 17, 2018

Krátký článek se týká vysvětlení jednoho dotazu k odčitatelné položce, která je zcela unikátní a nabízí snížení daní pro spolky. 🙂 Dotaz Může si náš spolek, který se zabývá dobročinnou činností, uplatnit snížení základu daně o dar? Řešení (1) Odpověď je velmi jednoduchá: Nemůže, viz poslední věta § 20/8 ZDP. 🙃 Řešení (2) Máme ale pro… Zobrazit více »

Komplikované nároky na odpočet DPH

Vytvořil | Říjen 5, 2017

Zákon o dani z přidané hodnoty, na rozdíl od zákona o daních z příjmů, je lépe čitelný. 🙂 Přesto nastávají situace, které běžní plátci řeší často jen s pomocí daňových poradců. Neziskovka a PDP, nárok na odpočet DPH Obě témata jsme stručně popsali v přechozích týdnech. K nároku na odpočet daně si můžeme doplnit, právě u neziskovek, složitější variantu,… Zobrazit více »

Nárok na odpočet DPH a neziskovky

Vytvořil | Září 29, 2017

Navazujeme na doplňující dotaz k úternímu článku z minulého týdne. Jaký má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty nezisková organizace v uvedeném případě? Reverse charge a nárok na odpočet Příjemce plnění PDP odvádí daň z přidané hodnoty a současně nárokuje odpočet DPH. V jaké výši? Podle obecných pravidel stanovených v § 72 a násl. zákona o DPH. Jak vyplývá… Zobrazit více »

Jednoduché účetnictví

Vytvořil | Listopad 15, 2016

Existuje? ANO Ale nejedná se o nový způsob nahrazující tzv. daňovou evidenci, jak se omylem mnoho podnikajících fyzických osob domnívá. Vybrané účetní jednotky a podmínky Takové účetní jednotky (neziskové organizace) nesmí být například plátcem daně z přidané hodnoty. A platí další omezení: Příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhne částku 3 000 000 Kč, Hodnota majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.… Zobrazit více »

Nemocnice a EET

Vytvořil | Listopad 14, 2016

Kdy startují? Musí se zdravotnické zařízení podřídit EET? Dobrá zpráva se týká těch právnických osob, které jsou příspěvkovými organizacemi – pro ně totiž platí absolutní vyjmutí z režimu Elektronické evidence tržeb. 🙂 Jinými slovy Nemocnice, která je skutečně příspěvkovou organizací, se nezabývá zavedením EET bez ohledu na to, co vše činí a inkasuje v hotovosti. Aplikuje se… Zobrazit více »

Základ daně u Neziskovek

Vytvořil | Září 21, 2015

Reagujeme na jeden z mailových dotazů Neziskové organizace a DPPO Poplatníci daně z příjmů, kteří nepodnikají („Neziskovky“), mají řadu výhod. Jedna z nich se týká úpravy základu daně, což je předmětem tohoto dotazu (volně upraveno). V rámci tzv. „hospodářské“ činnosti se předpokládá zisk za letošní rok na úrovni 200 000 Kč. Jakou výši odčitatelné položky můžeme využít? 🙂 Tito… Zobrazit více »

Povinný audit 2014

Vytvořil | Říjen 21, 2014

Změnila se pravidla pro letošní rok? Zákon o účetnictví Přestože nalezneme v novelizovaném Zákoně o účetnictví několik desítek úprav, podmínky stanovené § 20 tohoto zákona, které platí pro povinný audit účetní závěrky, nebyly změněny. Novely 2014 V § 20 byl pouze rozšířen okruh účetních jednotek o svěřenské fondy, pro které platí shodné podmínky jako pro akciové… Zobrazit více »

Paušál PHM a neziskovky

Vytvořil | Září 17, 2014

Prý nemůžeme použít oblíbený paušál? Paušál PHM Je s podivem, že odpůrci této nesporné výhody zatím neprosadili zrušení paušálu PHM, který u řady poplatníků podstatně snižuje daňovou povinnost. Připomínáme, že se týká nejen právnických, ale také fyzických osob – právě u nich je výrazným optimalizačním nástrojem. „Neziskovky“ Ve znění Zákona o daních z příjmů do 31. 12.… Zobrazit více »

Nepovinný audit

Vytvořil | Říjen 8, 2013

Jsou takové náklady daňově účinné? Bytové družstvo a audit V tomto článku jsme řešili kontrolu účetnictví (a daní), která přichází v úvahu formou nepovinného auditu. 🙂 Je jasné a nezpochybnitelné, že náklady vynaložené na audit – například mimořádné závěrky nebo běžné závěrky, přestože není uložen zákonem o účetnictví, je daňovým nákladem. V případech mimořádných závěrek má většinou na… Zobrazit více »