Archiv kategorie: ZZ 2012 Různé

Manželé a příjmy z pronájmu

Vytvořil | Leden 14, 2014

U těchto příjmů se přímo nabízí optimalizace daňové povinnosti. Příjmy z pronájmu Rozumíme jimi příjmy podle § 9 ZDP, tj. příjmy z pronájmu: nemovitostí nebo bytů, movitých věcí (kromě příležitostného pronájmu). Manželé Je-li takový pronajímaný majetek v bezpodílovém spoluvlastnictví (společném jmění), manželé si mohou vybrat, u kterého z nich bude zdaněn. 🙂 Toto pravidlo podle § 9/2 zákona… Zobrazit více »

Paušály PHM a právnické osoby

Vytvořil | Listopad 29, 2012

Platí možnost použít paušál PHM i pro právnické osoby? Novely ZDP V roce 2009 se objevila možnost snížení základu daně a tím také daňové povinnosti, která se týká „Paušálu PHM“. Byla tehdy doprovázena masivní kampaní, z níž mnozí dovodili, že jde o výhodu pouze pro podnikající fyzické osoby. Zákon o daních z příjmů v tomto případě nerozlišuje posuzování daňových… Zobrazit více »

Říjen ve znamení daně z příjmů… A Novely…

Vytvořil | Říjen 1, 2012

V měsíci září se nejvíce článků týkalo daně z přidané hodnoty, nyní se však již připravují účetní závěrky. Daně a účetnictví Účetní závěrky jsou v této chvíli ve znamení příprav, zejména ve dvou oblastech. Plánují se termíny fyzických inventur a provádějí se odhady daně z příjmů, aby mohla být včas provedena optimalizace daně z příjmů. A v návaznosti… Zobrazit více »

Výkaz cash-flow – musí být v závěrce?

Vytvořil | Srpen 7, 2012

Nemůžeme se shodnout s autorem, který nám vyčítá, že jsme nepřipravili výkaz cash-flow. Kompletní účetní závěrka Co vše musí nebo nemusí obsahovat účetní závěrka, je uvedeno v zákoně o účetnictví a několikrát jsme toto téma na našem webu řešili. Například v článku: Jak máme zveřejnit účetní závěrku Máme pro vás příjemnou zprávu. Nejste-li tzv. vybraná účetní… Zobrazit více »

Jak je to se „zjednodušeným“ účetnictvím?

Vytvořil | Červenec 10, 2012

Jsme malé SRO a rádi bychom vedli zjednodušené účetnictví. Typy účetnictví V České republice neexistuje více typů účetnictví, pokud jsme u podnikatelů – podle Vyhlášky, účetní jednotky, které jsou „podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.“ Zjednodušený rozsah účetnictví Skutečně existuje, ale pouze pro občanská sdružení, bytová družstva, příspěvkové organizace atd. Tyto účetní jednotky mohou například: vést účtový… Zobrazit více »

Mám příjmy z pronájmu, musím platit zálohy na daň?

Vytvořil | Červen 15, 2012

Jsem v důchodu a nepodnikám, jen pravidelně podávám daňové přiznání kvůli příjmům z pronájmu. Zálohy na daň z příjmů V samostatných článcích jsme připomínali povinnost hradit zálohy na daň z příjmů fyzických osob a právnických osob. 🙂 A jistě bylo pro všechny, kteří mají souběh dílčích daňových základů („DDZ“) z podnikání a ze zaměstnání, príjemným zjištěním, že je možná… Zobrazit více »

Zálohy musí platit také fyzické osoby!

Vytvořil | Červen 14, 2012

Samozřejmě tím myslíme poplatníky, osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnanci Jste-li v pracovním poměru, o zálohy se vůbec nestaráte. Váš zaměstnavatel jako plátce daně pod svou majetkovou odpovědností pravidelně měsíčně sráží zálohy na daň z příjmů fyzických osob z příjmů ze závislé činnosti. „Podnikatel“ Pravidla pro placení záloh jsou na první pohled shodná s poplatníky daně z příjmů právnických… Zobrazit více »

Kolik máme hradit nové zálohy na daň z příjmů právnických osob?

Vytvořil | Červen 13, 2012

Nemůžeme v Daňovém řádu najít způsob výpočtu záloh. Zákon o daních z příjmů Procesní norma správy daní, Daňový řád, vám v této věci nepomůže. Jak se stanoví zálohy na daň z příjmů, fyzických nebo právnických osob, určuje Zákon o daních z příjmů. Zálohy DPPO Pravidla nejsou nikterak složitá, záleží na výši tzv. poslední známé daňové povinnosti: čtvrtletní zálohy… Zobrazit více »

Jaká pravidla platí pro podnikatele v roce 2012?

Vytvořil | Duben 3, 2012

Už bylo rozhodnuto o zachování stávajících paušálních výdajů pro letošní rok? Základ daně Dotaz je logický, poplatník – v tomto případě „podnikatel“, tj. podle daňové terminologie osoba samostatně výdělečně činná se zajímá, jestli došlo nebo dojde k nějaké změně při stanovení tohoto dílčího daňového základu. Zřejmě je to pod dojmem řady různých publikovaných názorů a vystoupení ministra… Zobrazit více »

Daňové přiznání k DPH za prosinec 2012

Vytvořil | Leden 13, 2012

Blíží se termín podání daňových přiznání k DPH za prosinec 2012 a stále více se diskutuje o koeficientech krácení v DPH. Je skutečně krácení „ročními“ koeficienty povinné ve všech případech? „Poslední“ daňové přiznání k DPH Nemyslíme tím poslední daňové přiznání (DP) v případech ukončení registrace k DPH, ale poslední za kalendářní rok 2012, které může být podáno: nejen… Zobrazit více »