Archiv kategorie: ZZ Archiv 2012 Různé

Manželé a příjmy z pronájmu

Vytvořil | Leden 14, 2014

U těchto příjmů se přímo nabízí optimalizace daňové povinnosti. Příjmy z pronájmu Rozumíme jimi příjmy podle § 9 ZDP, tj. příjmy z pronájmu: nemovitostí nebo bytů, movitých věcí (kromě příležitostného pronájmu). Manželé Je-li takový pronajímaný majetek v bezpodílovém spoluvlastnictví (společném jmění), manželé si mohou vybrat, u kterého z nich bude zdaněn. 🙂 Toto pravidlo podle § 9/2 zákona… Zobrazit více »

Novinky u daně z nemovitostí

Vytvořil | Prosinec 19, 2012

Daňové novinky se netýkají jen sazeb DPH… Daň z nemovitostí Změna souvisí s reorganizací Finančních úřadů, kterých bude od roku 2013 jen čtrnáct (plus „mega“ úřad). DP k dani z nemovitostí Systém je založen na jednom daňovém přiznání v jednom kraji. Noví majitelé nemovitostí budou podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území… Zobrazit více »

Nové placení daní

Vytvořil | Prosinec 18, 2012

V souvislosti s reorganizací státní správy dochází ke změně v placení daní. Nové Finanční úřady Změna se týká počtu finančních úřadů, resp. jejich reorganizace, neboť místo současných 199 úřadů se bude od ledna 2013 výběrem daní zabývat jen 14 úřadů podle krajského uspořádání a specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze (ten existuje již od 1.… Zobrazit více »

Sazby DPH u zdravotnických potřeb

Vytvořil | Prosinec 10, 2012

Živě se diskutuje, co dalšího přinese novela zákona o DPH. Novely ZDPH Rozlišujme dvě novely zákona o DPH: politickou, která mění sazby DPH (na 15 a 21 procent), věcnou upravující desítky ustanovení zákona. Zdravotnické potřeby V zásadě podléhají snížené, tj. dnes platné 14% sazbě daně z přidané hodnoty. Sdělení GFŘ Přestože nejsou novely schváleny, Generální finanční ředitelství … Zobrazit více »

Jaký bude registr nespolehlivých plátců?

Vytvořil | Prosinec 7, 2012

Jedna z nejvýznamnějších novinek se týká nového registru plátců DPH. Novely zákonů V úvodu musíme zdůraznit, že diskutujeme o návrhu zákona, nikoliv paragrafovém znění ze sbírky zákonů. Nespolehlivý plátce Kdo jím je, nebo měl by být – napovídá výklad v článku: Kdo je nespolehlivý plátce Ručení v DPH To je smysl tohoto nového institutu. Za nespolehlivého obchodního partnera… Zobrazit více »

Kdy vzniká provozovna v DPH?

Vytvořil | Prosinec 6, 2012

Novela zákona o DPH mění podmínky od roku 2013. Novely zákonů Je tomu tak, neboť v návrhu zákona o DPH se objevuje v § 4 nový text, který definuje provozovnu pro účely DPH. Ale pracujeme nyní s návrhem, nikoliv platným textem zákona o dani z přidané hodnoty. Není jisté, že novela bude skutečně od 1. 1. 2013 účinná.… Zobrazit více »

Audit – Ano/Ne…?

Vytvořil | Prosinec 3, 2012

Má vůbec audit význam, dochází-li k takovým omylům… Aktuální zprávy Jednou z nejvýznamnějších zpráv uplynulého týdne – v oblasti auditu, účetnictví nebo daní – byla informace o propadu akcií společnosti Hewlett-Packard („HP“). Jak souvisí tato zpráva s audity? HP musí odepsat aktiva ve výši téměř 9 miliard USD, protože uvěřila při akvizici v roce 2011 auditům provedeným firmami KPMG… Zobrazit více »

Paušály PHM a právnické osoby

Vytvořil | Listopad 29, 2012

Platí možnost použít paušál PHM i pro právnické osoby? Novely ZDP V roce 2009 se objevila možnost snížení základu daně a tím také daňové povinnosti, která se týká „Paušálu PHM“. Byla tehdy doprovázena masivní kampaní, z níž mnozí dovodili, že jde o výhodu pouze pro podnikající fyzické osoby. Zákon o daních z příjmů v tomto případě nerozlišuje posuzování daňových… Zobrazit více »

Co platí v reverse charge?

Vytvořil | Listopad 27, 2012

Není nám jasné, co patří nebo nepatří do režimu přenosu daňové povinnosti. Zákon a výklady Při přenosu daňové povinnosti ve stavebnictví („PDP“ nebo „reverse charge“) se máme řídit zákonem o DPH. Doporučujeme následující postup: 1)      Základní pravidlo je uvedeno v § 92e, 2)      Další podmínky nalezneme mimo jiné  v§ 92a. Kritérium typ plnění Dotaz směřuje… Zobrazit více »

Hospodářský rok od dubna 2013

Vytvořil | Listopad 23, 2012

Co musíme učinit, abychom mohli přejít na jiný fiskální rok. Hospodářský rok Jedná se o „hospodářský rok“, tj. účetní období jiné, než začínající 1. lednem… 🙂 Úkony pro takový přechod jsou velmi jednoduché. Musíte „žádost“ zaslat na Finanční úřad – včas: ve vašem případě tři měsíce před „…před plánovanou změnou účetního období nebo koncem běžného… Zobrazit více »