Archiv kategorie: Nehmotný majetek

Software a technické zhodnocení

Vytvořil | Květen 7, 2014

Pro software, daňové odpisování platí zvláštní pravidla. Časové odpisy Pro daňové účely nepoužíváme rovnoměrné ani zrychlené odpisování, ale tzv. časové odpisy podle § 32b ZDP. Úpravy softwaru Různá zlepšování softwaru probíhá permanentně, proto důsledně rozlišuje, jestli se jedná o: technické zhodnocení – tj. UpGrade, nebo „jen“ úpravy takové povahy, aby byly programy vůbec použitelné (změny… Zobrazit více »

Časové odpisy a daně

Vytvořil | Květen 6, 2014

Opravdu existují další daňové odpisy? Typy daňových odpisů Jednoduchý dotaz zní: Uvedli jste, že si můžeme vybrat mezi rovnoměrnými a zrychlenými odpisy, nezapomněli jste na časové odpisy? 🙂 Odpověď byla správná, v běžné praxi si vybíráme mezi těmito odpisy, je jen na poplatníkovi, které si zvolí. Časové odpisy Jiné, tzv. časové odpisy, si nevybíráme… Pokud si… Zobrazit více »

Nehmotný majetek u FO

Vytvořil | Říjen 11, 2013

Je prý jednorázovým výdajem? Optimalizace FO v roce 2013 V tomto článku jsme v jeho závěru upozornili na fakt, že při prokazování daňových výdajů nelze uznat částky vynaložené na nový hmotný majetek. Do daní se pořizovací (resp. vstupní cena) promítne až prostřednictvím daňových nákladů. Hmotný vs. nehmotný majetek V dani z příjmů rozlišujeme, jestli se jedná o hmotný majetek (například… Zobrazit více »

Jaké účetní předpisy mají přednost?

Vytvořil | Srpen 9, 2012

Máme na mysli zákon o účetnictví, Vyhlášku a České účetní standardy. Účetní předpisy v České republice Máte pravdu, pro podnikatele platí v České republice tři („různé“) účetní předpisy. Na druhé straně se domníváme, že po několika novelách jsou již více méně sladěny. Jejich význam a obsah? Uvedeme si jen všeobecnou informaci: Zákon o účetnictví je obecnou normou… Zobrazit více »

V jaké výši můžeme uplatnit odpisy nehmotného majetku?

Vytvořil | Březen 1, 2012

Aktuální dotaz se týká odpisování nehmotného majetku, u kterého se aplikují tzv. časové odpisy. Dlouhodobý nehmotný majetek Nazveme-li některou složku aktiv dlouhodobým nehmotným majetkem („DNM“), pohybujeme se v účetnictví. Zákon o daních z příjmů („ZDP“) pracuje s kategorií nehmotný majetek („NM“) a musíme být obezřetní, protože ne vždy platí rovnice DHM = NM. Nehmotný majetek Nejčastěji se setkáme… Zobrazit více »

Dlouhodobý nehmotný majetek

Vytvořil | Listopad 19, 2011

Odpisy Dlouhodobého nehmotného majetku zachycené v účetnictví jsou často pro daňové účely reklasifikovány. Podmínky se mnohokrát změnily, proto není tato úprava vůbec jednoduchá. V každé účetní jednotce nalezneme účetní nebo jiný program a takový Software automaticky nazýváme Nehmotným majetkem (NM). To není zcela přesné, protože jen některý odpovídá § 32a Zákona o daních z příjmů. V účetnictví hovoříme… Zobrazit více »