Archiv kategorie: Pokyn D-6

Náklady na ukončení nájmu

Vytvořil | Září 10, 2014

Jsou daňově účinné? Technické zhodnocení Dotaz, resp. zadání pokračuje. Nejde samozřejmě o běžné provozní náklady, které se stěhováním nebo ukončením nájmu souvisí – ty jsou daňové bez problémů. Složité je posouzení technického zhodnocení, které nájemce se souhlasem pronajímatele provedl a daňově odpisoval. 🙃 V účetnictví je evidována daňová zůstatková cena a skutečně její uznání je komplikované.… Zobrazit více »

Osobní auto pro soukromé a služební účely a náklady

Vytvořil | Červenec 30, 2013

Opravdu jsou náklady na toto auto daňové? 1 procento vstupní ceny Pokud je osobní vůz současně používán pro služební a soukromé účely – hovoříme o manažerském vozidle, dodaňuje v závislé činnosti jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nezapomeňte, pokud vůz stál třeba 480 000 Kč včetně DPH, i když jste si uplatnili část DPH na vstupu, musíme… Zobrazit více »

Daně a účetnictví

Vytvořil | Červenec 3, 2013

Bez kvalitního účetnictví nelze správně sestavit daňové přiznání. Podvojné účetnictví a základ daně Zákon o daních z příjmů („ZDP“) stanoví v § 23/2 jednoduché pravidlo: platí vše, co je v účetnictví, pokud není výslovně v Zákoně o daních z příjmů určeno jinak… 🙂 To je dobrá zpráva, protože účetnictví, je-li správně vedeno, připraví jasné a relevantní údaje. 🙃 Někdy… Zobrazit více »

Zálohy a příjmy z pronájmu

Vytvořil | Duben 10, 2013

Jedná se o dílčí daňový základ podle § 9 ZDP. Příjmy z pronájmu Zákon o daních z příjmů nabízí v § 9 několik variant, jak můžeme stanovit tzv. Dílčí daňový základ. A poplatník si sám rozhodne, který způsob je pro něj nejvýhodnější. Další plus je v tom, že zálohy na služby, které pronajímatel inkasuje (a sám je… Zobrazit více »

Paušál PHM pro všechna auta?

Vytvořil | Březen 7, 2013

Musí být auto ve vlastnictví poplatníka? Paušál PHM Navazujeme na diskuse k výhodnému paušálu PHM, který činí 5 000 Kč za jeden kalendářní měsíc. 🙂 Vlastnictví vozu? Nahlédneme-li do platného znění Zákona o daních z příjmů, je jasné, že na otázku, je-li podmínkou „vlastnictví“ předmětného vozu, odpovíme „nikoliv“. Jaké platí podmínky? Podle § 24/2/zt ZDP se jedná o… Zobrazit více »

Paušál PHM

Vytvořil | Březen 1, 2013

Existuje omezení pro použití paušálu PHM u výpůjčky? Paušál PHM Velmi příjemné snížení základu daně, až o 5 000 Kč na jeden vůz za zdaňovací období (samozřejmě se neuznají skutečné výdaje na PHM), platí pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob i právnických osob. 🙂 Omezení není překvapivě mnoho, jak dokumentuje následující příklad. Společnost používá tři… Zobrazit více »

Pozdní registrace k DPH

Vytvořil | Únor 19, 2013

Finanční úřad nám vyměřil náhradní DPH – jde o daňový náklad? Registrace k DPH Pravidla pro povinnou registraci k DPH jsou poměrně komplikovaná. Nemusí se totiž jednat jen a jen o registraci při překročení obratu. Nejčastěji se však přehlédne, že se obrat osoby povinné („neplátce“, který vykonává ekonomickou činnost podle zákona o DPH) vyšplhal přes 1 000 000 Kč.… Zobrazit více »

Ručitel u daně z převodu nemovitostí

Vytvořil | Listopad 22, 2012

Je možné uznat daň, kterou jsem zaplatil za prodávajícího? „Podnikatel“ Jedná se o fyzickou osobu, „podnikající“ (tj. nikoliv soukromou), která zaplatila za prodávajícího daň z převodu nemovitostí. Podmínka pro daň z převodu nemovitostí Je obecně nákladem, jen je-li zaplacena – viz též článek k problematice „daň“ jako „daňový náklad“: Daň z přidané hodnoty je daňovým nákladem Ručitel Předpokládáme, že… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty jako daňový náklad?

Vytvořil | Říjen 16, 2012

Může být neuplatněné DPH daňovým nákladem? ZDP a DPH V připravované knize Daň z příjmů a účetnictví rozebíráme konkrétní případy, kdy „daň“ (ne)může být daňovým nákladem. 🙂 Nejedná se jen o daň z přidané hodnoty, ale také silniční daň, daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí. ZDP Zákon o daních z příjmů v několika málo případech „komunikuje“ se zákonem o dani… Zobrazit více »

Musíme zdaňovat inkasované zálohy na služby?

Vytvořil | Červenec 17, 2012

Poplatník má příjmy z pronájmu a mimo nájemného inkasuje zvlášť zálohy na poskytované služby. Dílčí daňový základ Příjmy z pronájmu tvoří tzv. Dílčí daňový základ („DDZ“), který je samozřejmě součástí celkového základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Konstrukce tohoto DDZ je velmi jednoduchá. Příjmy vs. Výdaje Příjmy z pronájmu snižujeme třemi možnými způsoby: výdaje prokazujeme… Zobrazit více »