Archiv kategorie: Rezervy

Novela zákona o rezervách

Vytvořil | Srpen 17, 2017

Odborná veřejnost se logicky nejvíce zaměřuje na novely daňových předpisů účinných od 1. července: Zákona o daních z příjmů, a Zákona o dani z přidané hodnoty. A co „daňové rezervy“ a „daňové opravné položky“? Právě tato dvě témata řeší zákon o rezervách (ZoR), který byl též novelizován. Rezervy Máme dobrou zprávu, pro podnikající poplatníky není žádná věcná… Zobrazit více »

Podmínky pro daňové rezervy

Vytvořil | Červen 2, 2017

Reagujeme krátce na aktuální dotaz na BLOGu. V úvodu jen zdůrazňujeme, že pravidla jsou shodná pro fyzické a právnické osoby. 🙂 Zákon o rezervách Postupuje se podle § 7 Zákona o rezervách. Základní podmínky jsou následující: musí se jednat o budoucí opravy (nikoli technické zhodnocení), hmotného majetku zatříděného do II. až VI. odpisové skupiny, tvorba je… Zobrazit více »

Pronájem FO a rezerva

Vytvořil | Květen 18, 2017

Může fyzická osoba s příjmy podle § 9 ZDP snížit daňovou povinnost tvorbou daňové rezervy? ANO. 🙂 Tak jednoduché… Zapomíná se na možnou optimalizaci daně z příjmů u fyzických osob, neboť není vůbec omezením, že se nejedná o podnikání. Postupuje se podle Zákona o rezervách, u rezervy na opravy hmotného majetku jde o ustanovení § 7. Pan… Zobrazit více »

Rezerva a FO

Vytvořil | Říjen 27, 2016

Je daňovým nákladem? ANO, což potvrzuje následující TIP! 🙂 Zákon o rezervách Předpokládáme, že dotaz se týká tzv. daňové, tj. zákonné rezervy na opravy hmotného majetku. To znamená, že se postupuje podle § 7 zákona o rezervách. Daňovou rezervu může tvořit nejen právnická osoba, ale také fyzická osoba s příjmy podle dílčího daňového základu § 7 (Samostatná činnost) a § 9 (Pronájem).… Zobrazit více »

Rezervy pro každého

Vytvořil | Červen 13, 2016

Ano, i ne… Daňové rezervy Jejich tvorba skutečně snižuje základ daně, a týká se jak právnických, tak fyzických osob. „ANO“ To znamená, že není podmínkou vedení účetnictví. Jak jsme již několikrát na BLOGu řešili, tvořit tyto rezervy na opravy mohou i poplatníci daně z příjmů fyzických osob s příjmy podle § 9 ZDP – pronájem.  „NE“ Nezaměnitelnou… Zobrazit více »

Optimalizace u příjmů z pronájmu

Vytvořil | Květen 17, 2016

Je možná tvorbou rezervy? Zákon o rezervách Pokud řešíte, jak lze snížit základ daně tvorbou daňové rezervy, musíte nahlédnout: nikoliv do Zákona o daních z příjmů, ale do Zákona o rezervách („ZoR“). Rezerva na opravy hmotného majetku Pravidla jsou popsána v § 7 ZoR. Uvádíme základní kritéria: jde o hmotný majetek odpisovaný ve II. a vyšší… Zobrazit více »

Novela Zákona o rezervách

Vytvořil | Září 1, 2015

ZDP a ZoR Zákon o daních z příjmů (ZDP) ZDP plně respektuje při tvorbě daňových rezerv Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (tj. Zákon o rezervách/“ZoR“). Rezervy a účetnictví Ač jsou rezervy v zásadě účetní záležitostí, platí, že daňové rezervy mohou tvořit například poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří mají příjmy z pronájmu podle § 9… Zobrazit více »

Daňová rezerva se (ne)vyplatí?

Vytvořil | Červen 22, 2015

Legitimní optimalizace daňové povinnosti Rezerva pro každého V úvodu si připomeneme, že tuto daňovou rezervu na opravu hmotného majetku skutečně může – při splnění podmínek § 7 Zákona o rezervách – nejen právnická osoba, ale také fyzická osoba. Úspora na dani? Určitě, pokud nebudou zvýšeny sazby daně z příjmů… Fyzická osoba a daňová rezerva Uvedeme si jeden… Zobrazit více »

Fyzická osoba a daňová rezerva

Vytvořil | Červen 11, 2015

Může ji také tvořit fyzická osoba? Optimalizace DPFO Jednu z možností, jak oddálit placení daně z příjmů, představuje tvorba daňové rezervy na opravy hmotného majetku. FO nebo PO? Zákon o rezervách v § 7 neřeší, jestli jde o poplatníka daně z příjmů fyzických („FO“) nebo právnických osob („PO“). Je využívána zejména u příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP.… Zobrazit více »

Daňové rezervy pro každého

Vytvořil | Červen 30, 2014

Opravdu se netýkají jen účetních jednotek. 🙂 Zákon o rezervách Zákon o daních z příjmů respektuje jako daňový náklad tvorbu rezervy na opravy hmotného majetku, pokud je vytvořena v souladu s § 7 Zákona o rezervách. PO i FO Podmínkou není, na rozdíl třeba od daňových opravných položek, její účtování. 🙂 Jinými slovy, právo tvořit tuto rezervu… Zobrazit více »