Archiv kategorie: Rezervy

Podmínky pro daňové rezervy

Vytvořil | Červen 2, 2017

Reagujeme krátce na aktuální dotaz na BLOGu. V úvodu jen zdůrazňujeme, že pravidla jsou shodná pro fyzické a právnické osoby. 🙂 Zákon o rezervách Postupuje se podle § 7 Zákona o rezervách. Základní podmínky jsou následující: musí se jednat o budoucí opravy (nikoli technické zhodnocení), hmotného majetku zatříděného do II. až VI. odpisové skupiny, tvorba je… Zobrazit více »

Daňová rezerva se (ne)vyplatí?

Vytvořil | Červen 22, 2015

Legitimní optimalizace daňové povinnosti Rezerva pro každého V úvodu si připomeneme, že tuto daňovou rezervu na opravu hmotného majetku skutečně může – při splnění podmínek § 7 Zákona o rezervách – nejen právnická osoba, ale také fyzická osoba. Úspora na dani? Určitě, pokud nebudou zvýšeny sazby daně z příjmů… Fyzická osoba a daňová rezerva Uvedeme si jeden… Zobrazit více »

Fyzická osoba a daňová rezerva

Vytvořil | Červen 11, 2015

Může ji také tvořit fyzická osoba? Optimalizace DPFO Jednu z možností, jak oddálit placení daně z příjmů, představuje tvorba daňové rezervy na opravy hmotného majetku. FO nebo PO? Zákon o rezervách v § 7 neřeší, jestli jde o poplatníka daně z příjmů fyzických („FO“) nebo právnických osob („PO“). Je využívána zejména u příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP.… Zobrazit více »

Daňové rezervy pro každého

Vytvořil | Červen 30, 2014

Opravdu se netýkají jen účetních jednotek. 🙂 Zákon o rezervách Zákon o daních z příjmů respektuje jako daňový náklad tvorbu rezervy na opravy hmotného majetku, pokud je vytvořena v souladu s § 7 Zákona o rezervách. PO i FO Podmínkou není, na rozdíl třeba od daňových opravných položek, její účtování. 🙂 Jinými slovy, právo tvořit tuto rezervu… Zobrazit více »

Můžeme v daních uplatnit zaúčtované tzv. zákonné rezervy?

Vytvořil | Květen 17, 2012

Předpokládáme, že se jedná o oblíbené rezervy na opravy hmotného majetku. Zákon o rezervách Jaké podmínky musí být splněny, aby zaúčtované zákonné rezervy byly daňové účinné, neupravuje Zákon o daních z příjmů, ale Zákon o rezervách. 🙃 Podmínky jsou velmi tvrdé, musí se jednat o hmotný majetek zařazený ve II. a vyšší odpisové skupině, ale především:… Zobrazit více »