Archiv kategorie: Služba Airbnb

Airbnb a Identifikovaná osoba DPH

Vytvořil | Listopad 8, 2018

Doplňujeme včerejší článek a aktuální dotaz, uvádíme několik přeci jen příznivějších informací pro identifikované osoby (IdO). IdO není plátcem DPH A z tohoto důvodu existují v zákoně o dani z přidané hodnoty výjimky, určité úlevy. 🙂 Naše RADA Pro identifikované osoby, registrované kvůli airbnb existují následující výhody: Nemají-li v příslušném zdaňovacím období „nic“ pro DPH, daňové přiznání – tj.… Zobrazit více »

Daňová povinnost identifikované osoby

Vytvořil | Září 18, 2018

Krátce odpovídáme na aktuální dotaz, který se týká povinností pronajímatele, který se stal identifikovanou osobou („IdO“). 🙃 Odvod DPH „na výstupu“ Jedná se o § 24 zákona o DPH (a též § 108/1/c), podle kterého je identifikovaná osoba: které bylo poskytnuto zdanitelné plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku povinna… Zobrazit více »

Praha a Airbnb

Vytvořil | Září 12, 2018

Tlak na neoprávněné „podnikání“ formou „Airbnb“ se stupňuje. Ale měli bychom být přesnější – podle zaměření našeho BLOGu se jedná o daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění, daň z přidané hodnoty. Ubytovací poplatky Ubytovatelé mají mít též povinnost – aby nešlo o nekalou konkurenci – odvádět příslušné obci, v níž se pronájem realizuje, místní poplatky. 🙃 Jen… Zobrazit více »

Registrace Identifikované osoby (a Airbnb)

Vytvořil | Září 4, 2018

Rádi bychom krátce vysvětlili nedorozumění, které způsobuje u pronajímatelů Airbnb, fyzických osob (týká se ale též právnických osob), požadavek registrace „k dani z přidané hodnoty“, o němž jsme Vás několikrát informovali. Nicméně, jak potvrzuje aktuální dotaz. stále není vše mnohým jasné. 🙃 Identifikovaná osoba není Plátcem daně z přidané hodnoty (!) To je tajenka řešící výše uvedené… Zobrazit více »

Registrace DPH a nájem (Airbnb)

Vytvořil | Srpen 23, 2018

Plníme slib a současně reagujeme na aktuální dotaz. Téma Airbnb Je mediálně zajímavé, navíc se má údajně týkat tisíců občanů, kteří se snad již měli registrovat k dani z přidané hodnoty. 🙃 Obrat a Registrace Povinná registrace k DPH je mimo jiné založena na parametru „obrat“ definovanému v § 4a zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se o… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty a Airbnb – akce GFŘ

Vytvořil | Srpen 15, 2018

Navazujeme krátce na pondělní článek (a dotaz k DPH) týkající se Airbnb a Daň z příjmů fyzických osob. DPH je komplikovanější? ANO i NE, každopádně je třeba daň z přidané hodnoty řešit a tomuto tématu jsme se také již věnovali. Jedná se o: klasický problém registrace k dani z přidané hodnoty, ale bohužel „jiné“ registrace, a to osoby identifikované k dani.… Zobrazit více »

Daň z příjmů a Airbnb pokračování

Vytvořil | Srpen 14, 2018

Navazujeme na včerejší článek… 🙃 Jaký je postup Finanční správy? Citujeme: „Naším úkolem je vyhledávat takové osoby, u kterých existuje podezření, že si své daňové povinnosti včas neplní. U lidí, kteří přes Uber nebo Airbnb podnikají, takové podezření je. Proto jsme kontroly zahájili,“ Finanční správa tvrdí, že má k dispozici o skutečných příjmech poplatníků poskytujících tyto… Zobrazit více »

Daň z příjmů a Airbnb – akce GFŘ

Vytvořil | Srpen 13, 2018

Komentujeme stručně aktuální sdělení vedení Finanční správy k akci „ „Airbnb“. Tyto aktivity generují příjmy, které jednoznačně patří do předmětu daně a mají být zdaněny. Příjmy z pronájmu? Odpověď zní „ANO“. Teoretický problém, který–zásadně ovlivní povinnost poplatníků fyzických osob, je posouzení, jestli se jedná o dílčí daňový základ: Podnikání, resp. podle zákona o daních z příjmů: samostatnou činnost… Zobrazit více »

Sdílené služby a daně

Vytvořil | Duben 12, 2018

Tomuto tématu jsme se již několikrát věnovali a je jasné, že mnoho poplatníků mělo příjmy z těchto aktivit přiznat a podat daňové přiznání. 🙃 Daň z příjmů Jedná se zejména o: Ubytovací služby – Airbnb. Přepravní služby – Uber. Daňová správa Aktivita vedení daňové správy byla v poslední době nulová, přestože by poplatníci logicky očekávali, že se… Zobrazit více »

Služba Airbnb a Daň z přidané hodnoty

Vytvořil | Únor 22, 2018

Navazujeme na včerejší článek a doplňujeme informace k dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty Zde je situace paradoxně jednodušší, přestože se fyzické osoby u DPH velmi často mýlí. Pro účely daně z přidané hodnoty jde o ekonomickou činnost podle § 5/2 zákona o DPH. Fyzická osoba provozující Airbnb musí testovat výši obratu pro registraci k DPH, a to… Zobrazit více »