Archiv kategorie: Časové rozlišení

Služby z EU a den D (2)

Vytvořil | Leden 13, 2021

Slíbili jsme k včerejšímu článku doplnění k problematice účetnictví a s tím přímo související daně z příjmů. Pravidla pro účetnictví Nejsou vázány striktně na ustanovení zákona o DPH. Například nájem za prosinec 2020 zaúčtujeme do tohoto roku prostřednictvím účtů skupiny 38, i když nebudeme mít fakturu (daňový doklad) – je vystavena v lednu 2021. Nebo naopak: fakturu… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (3): Časové rozlišení

Vytvořil | Březen 5, 2020

Plníme slib a doplňujeme včerejší článek. Povinné účtování časového rozlišení? Víme „vše“ na korunu, proto je musíme zaúčtovat? ANO i NE 🙂 Vážení, přestože je chladný začátek března, otravuje Vás, jak  Babiš se svými stranickými parťáky plundruje Českou republiku – je ostudou v EU 🙃… Máme pro Vás dobré zprávy: Agent StB nebude vládnout “na věčné… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (2): Časové rozlišení

Vytvořil | Březen 4, 2020

Volně navazujeme na včerejší článek. Základ daně Jednoznačně platí, mimo jiné podle § 23/2 ZDP, že základ daně z příjmů odvodíme z řádně vedeného účetnictví, účetního výsledku hospodaření. Časové rozlišení Účetní výsledek mohou významně ovlivnit položky účtované jako časové rozlišení. Tento institut používáme, je-li nám znám titul, částka a období – nesmí se zaměňovat s dohadnými položkami. Zapomíná… Zobrazit více »

Časové rozlišení – směrnice

Vytvořil | Duben 14, 2016

Je povinné? Časové rozlišení nebo Dohadné položky Téma, které se diskutuje při každé účetní závěrce…, resp. v procesu účetní uzávěrky. Řešení je prosté, není-li na „korunu“ znám titul, částka, období, neúčtujeme časové rozlišení (ani nemůžeme) a jde metodiky o dohadnou položku aktivní nebo pasivní. Povinné ČR? A na tuto otázku platí také již několik let… Zobrazit více »

Časové rozlišení drobného majetku

Vytvořil | Květen 28, 2015

Není v článku chyba? Drobný majetek V jednom z nedávno publikovaných článků bylo uvedeno, že dlouhodobý drobný majetek nemusí být odpisován? ANO Nejedná se o chybu, správně byl uveden odkaz na Český účetní standard č. 017. Akciová společnost pořídila v roce 2014 „velký rozsah drobného hmotného majetku“. Uvedení do užívání v roce 2015 se účtuje z účtu 381. 🙂… Zobrazit více »

Povinné časové rozlišení ANO i NE!

Vytvořil | Květen 20, 2014

Finišují účetní závěrky a objevují se „klasické dotazy“. (Ne)povinné časové rozlišení? Jinými slovy – dotaz zní: „Musíme účtovat o časovém rozlišení?“ Správná odpověď zní paradoxně „Ano“ i „Ne“… Účetní principy Ze zákona o účetnictví snadno dovodíme, že v účetní závěrce předložené údaje musí být hodnověrné a má být zachována nejen věcná souvislost, ale také časová –… Zobrazit více »

Náklady příštích období

Vytvořil | Srpen 8, 2013

Jde o nejvíce používaný titul časového rozlišení. Časové rozlišení O metodice účtování časového rozlišení a dohadných položek jsme se již několikrát zmiňovali. Nejvíce dotazů se týká „zúčtování“ dohadných položek pasivních. Opravdu jsou rozdíly daňově účinné, tj. v roce jejich vyúčtování: dalším nákladem, nebo původní náklady snižují. Náklady příštího období Tyto položky najdeme snad v každé účetní závěrce.… Zobrazit více »

Výdaje příštích období

Vytvořil | Srpen 7, 2013

Jaký je rozdíl mezi účty 383 a 389? Časové rozlišení V prvním případě se jedná o časové rozlišení, když jedním z titulů je právě účet 383 – Výdaje příštích období. Dohadné položky A účet 389 používáme pro dohadné položky pasivní. 🙂 Rozdíl je patrný z následujícího jednoduchého příkladu. Účetní jednotka eviduje v závěrce roku 2012 mimo jiné: Závazek –… Zobrazit více »

Opravdu platí, že nemusíme účtovat o časovém rozlišení?

Vytvořil | Červenec 11, 2012

Na tak expresivní otázku není možné odpovědět jednoznačně pouze kladně, ale… Účetní principy Podle Českého účetního standardu č. 019 je skutečně jen na účetní jednotce, jaký přístup zvolí k časovému rozlišení, kterým rozumíme „rozúčtování“ konkrétních částek, zpravidla na dvě účetní období, pokud známe: titul (věcně o co se jedná), období (kterých se týká), a jasnou částku.… Zobrazit více »