Archiv kategorie: Kurzové rozdíly

Cizí měna a DPH

Vytvořil | Leden 17, 2019

Reagujeme krátce na aktuální dotaz z minulého týdne (Vašich zajímavých námětů je hodně, a tak nestíháme reagovat „on-line“!).. Jedná se o zásadní rozhodnutí, jaké kurzy máme používat u daně z přidané hodnoty. Zákon o DPH Pravidla jsou uvedena v ustanovení § 4/5 zákona o DPH. Zjednodušeně můžeme uvést, že použijete kurz pro Vás platný „…ke dni vzniku povinnosti… Zobrazit více »

Kurzové rozdíly a daň z příjmů

Vytvořil | Listopad 22, 2018

Navazujeme krátce na úterní článek a doplňujeme pro všechny účetní jednu zásadní informaci. Účty 563 a 663 Používáme v průběhu účetního období a samozřejmě také v účetní uzávěrce. V praxi by neměly vznikat žádné problémy a opravdu hodnoty účtované na těchto účtech pro účely daně z příjmů neupravujeme! Pořizovací cena? K zásobám jsme si dotaz již vysvětlili. Obdobně tomu je… Zobrazit více »

Vedlejší náklady u zásob

Vytvořil | Listopad 20, 2018

Odpovídáme na aktuální dotaz, který se týká pořizovací ceny zásob, resp. co je/není součástí tzv. vedlejších nákladů. V tomto případě se jedná o kurzové rozdíly. 🙂 Vyhláška Specifikaci vedlejších pořizovacích nákladů u zásob uvádí § 49 Vyhlášky. Jako příklad jsou vyjmenovány následující položky: přepravné vyúčtované dodavatelem, provize, clo, pojistné. Také se zde dočteme, co není součástí… Zobrazit více »

Fyzická osoba a cizí měna/kurzové rozdíly

Vytvořil | Leden 10, 2018

Jaký vliv mají příjmy v cizí měně na daňovou povinnost fyzické osoby? Daň se vykazuje a platí samozřejmě v české měně, ale je možná optimalizace! 🙂 Jednotný kurz Proto platí pro fyzické osoby, že mohou používat tzv. jednotný kurz, který stanoví daňová správa pro každý kalendářní rok samostatným Pokynem (který byl aktuálně pro rok 2017 publikován –… Zobrazit více »

Kurzové rozdíly v daních

Vytvořil | Červen 20, 2016

U „starých“ závazků Realizované a nerealizované KR V účetnictví zachytíme na MD 563 nebo D 663 realizované kurzové rozdíly běžně v průběhu účetního období. K rozvahovému dni, aktuálně se zpracovávají závěrky za loňský rok, k 31. 12. 2015 účtujeme tzv. nerealizované kurzové rozdíly. 🙂 Daň z příjmů neřeší, jestli se jedná o rozdíly realizované nebo nerealizované. Bez úprav  je ponecháme… Zobrazit více »

Nerealizované kurzové rozdíly a daně

Vytvořil | Březen 9, 2015

Výjimka již neplatí, ale… Základ DPPO Navazujeme na diskusi z poslední přednášky a v úvodu odkazujeme na několik článků k této problematice: velmi sporné rozhodnutí daňové správy akceptovat nesmyslný judikát, a měnit základ daně, právo volby (optimalizace) za rok 2013. Zdaňovací období Správné je použít spojení: „…zdaňovací období započaté v roce 2013…“. 🙂 To znamená, že poplatník, který… Zobrazit více »

Nerealizované kurzové rozdíly

Vytvořil | Leden 6, 2015

V roce 2014 se již neupravují… Účetnictví vs. Daně Vztah mezi účetním výsledkem hospodaření a základem daně z příjmů právnických osob je dán zejména ustanovením § 23/1 ZDP. Dvacet let platí jednoduchý princip: není-li přímo v Zákoně o daních z příjmů uvedeno jinak, převezmou se hodnoty z účetnictví. Nerealizované kurzové rozdíly „2013“ Nepochopitelný rozsudek NSS týkající se porušení výše… Zobrazit více »

Základ daně u účetní jednotky a cizí měna

Vytvořil | Srpen 5, 2014

Jak je to s kurzovými rozdíly v roce 2014? Nerealizované kurzové rozdíly Dotaz je velmi důležitý, resp. je nutné se zorientovat ve vývoji posuzování tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů – jejich vlivu na základ daně z příjmů u účetních jednotek. FO i PO Platí tedy tato pravidla také pro fyzické osoby, pokud účtují. 2013 Podle daňové správy… Zobrazit více »

Kurzové rozdíly v závěrce

Vytvořil | Květen 19, 2014

Pro mnohé jsou nepochopitelné nerealizované kurzové rozdíly… Účetní závěrka V závěrce přepočítáváme aktiva a pasiva v cizí měně kurzem platným k rozvahovému dni. Běžně se kurzové rozdíly účtují na MD 563 a D 663 a pro daně nikdo tyto položky nereklasifikuje… Rozumíme nejistotě účetních a dotazu na našem Blogu. Problém je ve výkladu finanční správy, která podlehla nesmyslnému… Zobrazit více »

Kurzové rozdíly a pořizovací cena

Vytvořil | Květen 13, 2014

Jsou kurzové rozdíly součástí pořizovací ceny? Pořizovací cena Tato hodnota je velmi významná, nesmíme se splést, protože je základnou pro účetní a daňové odpisování. Nenechte se zmýlit zákonem o daních z příjmů, ve kterém se hovoří o vstupní ceně. V 99 % případů se vstupní cena rovná pořizovací ceně – pojmu z účetních předpisů. Kurzové rozdíly Nebyly a… Zobrazit více »