Archiv kategorie: DPH Zahraničí

Osvobozený dovoz kvůli Čínské chřipce

Vytvořil | Říjen 8, 2020

Opatření související s Čínskou chřipkou pro zajištění zdravotnického materiálu, osvobození od daně z přidané hodnoty, je prodlouženo. 🙂 Osvobozený „dovoz“ Do konce října je podle sdělení Finanční správy, a to podle pravidel EU, citujeme: „V souladu s Rozhodnutím komise č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je… Zobrazit více »

Právo na vrácení DPH z EU…

Vytvořil | Září 22, 2020

Správně se jedná o nárok na vrácení daně z přidané hodnoty –  a to za kalendářní rok 2019, za „nákupy“ v jiných členských státech EU. 🙂 Termín 30. 9. 2020 Žádosti o vrácení, které nabízí zákon o DPH v ustanovení § 82, se musí podat do konce září! Způsob podání žádostí Je nutné tyto žádosti vyřizovat… Zobrazit více »

Služby do EU se zdaní i v tuzemsku

Vytvořil | Duben 28, 2020

Titulek mnohé překvapí, ale reagujeme na aktuální dotaz a skutečně platí, že se mohou českou daní zatížit i služby poskytnuté tuzemským plátcem jiné osobě registrované k dani v jiném členském státě EU. 🙃 Služby a nemovitosti Podle § 10 zákona o DPH existuje následující výjimka. Jedná se o služby vztahující se k nemovité věci je totiž místo, kde se… Zobrazit více »

Služby do EU poskytované v Česku (2)

Vytvořil | Srpen 20, 2019

Navazujeme na včerejší dotaz a krátce doplňujeme informaci k závěru článku. „Jiné služby“ a odlišný daňový režim! Správná odpověď byl skutečně taková, že se v České republice tato poskytnutá služby nedaní. ALE Kdyby se jednalo o méně obvyklou službu, vyjmenovanou v § 10 a násl. zákona o DPH, mohl by být daňový režim jiný. Uveďme si vzorový… Zobrazit více »

Služby do EU poskytované v Česku (1)

Vytvořil | Srpen 19, 2019

Řešíme opakující se dotaz, jak se zdaní a vykazuje služba, kterou provede český plátce DPH pro zahraničního plátce. Doplníme si zadání: Jedná se o servisní služby týkající se zboží, které zahraniční partner dodal do České republiky. Tento partner je osoba registrovaná k dani v Itálii, tj. jiném členském státě EU. Řešení Pro odpověď bylo výše uvedené doplnění… Zobrazit více »

DPH a zahraniční subjekty

Vytvořil | Červenec 24, 2019

Titulek není zcela přesný, máme na mysli tzv. osoby „neusazené v tuzemsku“, které často také mají daňové povinnosti v České republice. INFO Daňové správy O co se jedná, citujeme z tiskové zprávy: „Informace obsahuje základní fakta o registraci k dani z přidané hodnoty a dalších povinnostech, které osobám povinným k dani neusazeným v České republice vyplývají ze zákonů… Zobrazit více »

Jak lze posílat zboží do ciziny (EU)?

Vytvořil | Červen 7, 2019

Reagujeme na aktuální dotaz. Český plátce daně plánuje zasílat zboží do sousedních zemí, ale nechce se v žádné registrovat… 🙂 Je to možné? ANO, neboť existuje zvláštní typ pohybu zboží mezi jednotlivými členskými státy EU. 🙂 Je však nutné splnit několik podmínek daných § 8 zákona o DPH. Uvádíme některé základní parametry: Místo plnění bude v České… Zobrazit více »

Služby pro partnera v EU

Vytvořil | Listopad 13, 2018

Pravidelně poskytují tuzemští plátci daně z přidané hodnoty různé služby pro partnery, zpravidla osoby registrované k dani, v jiném členském státě EU. Fakturovat s daní  – nebo bez daně ? To je dilema, které právě tito plátci řeší. V drtivě většině případů postupují podle § 9/1 zákona o DPH, tj. plnění je fakturováno bez daně z přidané hodnoty a příjemce plnění… Zobrazit více »

DPH v EU – služby

Vytvořil | Květen 11, 2017

Reagujeme na aktuální dotaz, jak postupovat u fakturace služeb v EU. Reverse charge Až na několik výjimek (viz například § 10 Zákona o DPH), se místo plnění při poskytnutí služeb v rámci EU, tj. mezi jednotlivými členskými státy, přenáší do země příjemce. Příjemcem je v těchto případech tzv. osoba povinná k dani (nejen osoba registrovaná k dani!). To znamená, že… Zobrazit více »

FO a zaměstnání v Německu

Vytvořil | Leden 10, 2017

Jaké jsou povinnosti FO? Dvojí zdanění Máte-li příjmy ze zaměstnání ve SRN, postupujete podle uzavřené smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (SZDZ) a tuzemského zákona o daních z příjmů Dotaz na BLOGu Dostali  jsme složitější dotaz, který jsme zobecnili. Občan ČR je od 1. 1. 2017 zaměstnancem německé firmy na hlavní pracovní poměr. Pracovat bude v ČR… Zobrazit více »