Archiv kategorie: Služby v EU

Služby do EU poskytované v Česku (2)

Vytvořil | Srpen 20, 2019

Navazujeme na včerejší dotaz a krátce doplňujeme informaci k závěru článku. „Jiné služby“ a odlišný daňový režim! Správná odpověď byl skutečně taková, že se v České republice tato poskytnutá služby nedaní. ALE Kdyby se jednalo o méně obvyklou službu, vyjmenovanou v § 10 a násl. zákona o DPH, mohl by být daňový režim jiný. Uveďme si vzorový… Zobrazit více »

Služby do EU poskytované v Česku (1)

Vytvořil | Srpen 19, 2019

Řešíme opakující se dotaz, jak se zdaní a vykazuje služba, kterou provede český plátce DPH pro zahraničního plátce. Doplníme si zadání: Jedná se o servisní služby týkající se zboží, které zahraniční partner dodal do České republiky. Tento partner je osoba registrovaná k dani v Itálii, tj. jiném členském státě EU. Řešení Pro odpověď bylo výše uvedené doplnění… Zobrazit více »

Služby pro partnera v EU

Vytvořil | Listopad 13, 2018

Pravidelně poskytují tuzemští plátci daně z přidané hodnoty různé služby pro partnery, zpravidla osoby registrované k dani, v jiném členském státě EU. Fakturovat s daní  – nebo bez daně ? To je dilema, které právě tito plátci řeší. V drtivě většině případů postupují podle § 9/1 zákona o DPH, tj. plnění je fakturováno bez daně z přidané hodnoty a příjemce plnění… Zobrazit více »

DPH v EU – služby

Vytvořil | Květen 11, 2017

Reagujeme na aktuální dotaz, jak postupovat u fakturace služeb v EU. Reverse charge Až na několik výjimek (viz například § 10 Zákona o DPH), se místo plnění při poskytnutí služeb v rámci EU, tj. mezi jednotlivými členskými státy, přenáší do země příjemce. Příjemcem je v těchto případech tzv. osoba povinná k dani (nejen osoba registrovaná k dani!). To znamená, že… Zobrazit více »

Místo plnění u služeb v EU

Vytvořil | Leden 26, 2016

V 99 % je v JČS Přenos daňové povinnosti Jsou-li v rámci EU poskytovány služby mezi osobami povinnými k dani, zpravidla se postupuje podle § 9 zákona o DPH. 🙂 V takových případech je místem plnění sídlo příjemce plnění. Poskytne-li český plátce třeba poradenské služby jinému plátci (osobě registrované k dani) v JČS (jiném členském státě), v České republice se daň… Zobrazit více »

Vedlejší náklady a plnění do EU

Vytvořil | Duben 25, 2013

Mohou mít jiný daňový režim, než poskytnutá služba? Dodávka do SRN Jedná se o služby, které poskytne jeden český plátce (A.CZ) druhému – ale ten je příjemcem služby nikoliv s identifikací B.CZ – je registrován k DPH v Německu (Y.DE), a tak v tomto smluvním vztahu vystupuje. Místo plnění je samozřejmě v jiném členském státě. „Cena služby“ Dotaz se týká… Zobrazit více »

Zboží a služby do Německa

Vytvořil | Únor 22, 2013

Můžeme fakturovat prodej zboží a různé služby bez DPH? Místo plnění u služeb Pokud osoba povinná k dani poskytuje služby do jiného členského státu EU („JČS“) osobě povinné k dani třeba ve SRN, většinou se jedná o reverse charge – tj. přenos daňové povinnosti. A tak je faktura bez DPH. Některé výjimky jsou stanoveny v § 10… Zobrazit více »

Reverse charge u výstav v EU

Vytvořil | Červen 22, 2012

Jak se má postupovat u těchto plnění? Služby v EU Pro většinu služeb poskytovaných osobami povinnými k dani v rámci Evropské unie dochází k přenosu daňové povinnosti. To znamená, že příjemce plnění přizná a odvádí daň z přidané hodnoty a nárokuje odpočet DPH podle obecných podmínek. 🙃 Uvedené pravidlo nemůžeme aplikovat vždy, například u kulturních,… Zobrazit více »