Archiv kategorie: Služby v EU

Služby do EU se zdaní i v tuzemsku

Vytvořil | Duben 28, 2020

Titulek mnohé překvapí, ale reagujeme na aktuální dotaz a skutečně platí, že se mohou českou daní zatížit i služby poskytnuté tuzemským plátcem jiné osobě registrované k dani v jiném členském státě EU. 🙃 Služby a nemovitosti Podle § 10 zákona o DPH existuje následující výjimka. Jedná se o služby vztahující se k nemovité věci je totiž místo, kde se… Zobrazit více »

Služby do EU poskytované v Česku (2)

Vytvořil | Srpen 20, 2019

Navazujeme na včerejší dotaz a krátce doplňujeme informaci k závěru článku. „Jiné služby“ a odlišný daňový režim! Správná odpověď byl skutečně taková, že se v České republice tato poskytnutá služby nedaní. ALE Kdyby se jednalo o méně obvyklou službu, vyjmenovanou v § 10 a násl. zákona o DPH, mohl by být daňový režim jiný. Uveďme si vzorový… Zobrazit více »

Služby do EU poskytované v Česku (1)

Vytvořil | Srpen 19, 2019

Řešíme opakující se dotaz, jak se zdaní a vykazuje služba, kterou provede český plátce DPH pro zahraničního plátce. Doplníme si zadání: Jedná se o servisní služby týkající se zboží, které zahraniční partner dodal do České republiky. Tento partner je osoba registrovaná k dani v Itálii, tj. jiném členském státě EU. Řešení Pro odpověď bylo výše uvedené doplnění… Zobrazit více »

Služby pro partnera v EU

Vytvořil | Listopad 13, 2018

Pravidelně poskytují tuzemští plátci daně z přidané hodnoty různé služby pro partnery, zpravidla osoby registrované k dani, v jiném členském státě EU. Fakturovat s daní  – nebo bez daně ? To je dilema, které právě tito plátci řeší. V drtivě většině případů postupují podle § 9/1 zákona o DPH, tj. plnění je fakturováno bez daně z přidané hodnoty a příjemce plnění… Zobrazit více »

DPH v EU – služby

Vytvořil | Květen 11, 2017

Reagujeme na aktuální dotaz, jak postupovat u fakturace služeb v EU. Reverse charge Až na několik výjimek (viz například § 10 Zákona o DPH), se místo plnění při poskytnutí služeb v rámci EU, tj. mezi jednotlivými členskými státy, přenáší do země příjemce. Příjemcem je v těchto případech tzv. osoba povinná k dani (nejen osoba registrovaná k dani!). To znamená, že… Zobrazit více »

Vedlejší náklady a plnění do EU

Vytvořil | Duben 25, 2013

Mohou mít jiný daňový režim, než poskytnutá služba? Dodávka do SRN Jedná se o služby, které poskytne jeden český plátce (A.CZ) druhému – ale ten je příjemcem služby nikoliv s identifikací B.CZ – je registrován k DPH v Německu (Y.DE), a tak v tomto smluvním vztahu vystupuje. Místo plnění je samozřejmě v jiném členském státě. „Cena služby“ Dotaz se týká… Zobrazit více »

Kde je místo plnění u staveb?

Vytvořil | Červen 1, 2012

Otázka je velmi široká, a tak si uvedeme obecná pravidla podle českého zákona. Místo plnění Jedná se o velmi důležitou, ale v praxi podceňovanou kategorii pro účely DPH. Přitom místo plnění je zpravidla rozhodujícím jazýčkem na váze, kde bude zdanitelné plnění zdaněno – v kterém členském státě EU bude povinností přiznat daň na výstupu u poskytnuté služby.… Zobrazit více »