Archiv kategorie: DPH a KH 2016

Kontrolní hlášení pro každého

Vytvořil | Červenec 25, 2016

Druhé KH pro všechny… Druhé čtvrtletí a Kontrolní hlášení Výjimka pro čtvrtletní plátce DPH – fyzické osoby samozřejmě neplatí v případě kvartálního podání. Proto všichni, nejen plátci DPH – právnické osoby, ale také plátci DPH – fyzické osoby, musí dnes podat Kontrolní hlášení. Elektronické podání Nezapomeňte, že jedinou možnou formou je elektronické podání. Termín je tedy… Zobrazit více »

PDP a Zálohy

Vytvořil | Červenec 20, 2016

Při tuzemském revese charge Záloha není v DP k DPH… Titulek je správný, i když je na první pohled v rozporu s článkem publikovaným v pondělí 18. července… Buďme rádi, že tomu tak je. Firma Stavba dostala zálohu ve výši 200 000 Kč na práce související s opravou kanceláří společnosti Export, tj. reverse charge v terminologii zákona o DPH. Záloha není vůbec v režimu… Zobrazit více »

Zálohy a DP k DPH

Vytvořil | Červenec 18, 2016

Vše by mělo být jasné? Záloha = přijatá úplata Podle zákona o DPH platí jednoduché pravidlo, jedná-li se o zálohu na budoucí uskutečněné zdanitelné plnění, jde o přijatou úplatu: a k datu inkasa vzniká povinnost odvést daň z přidané hodnoty na výstupu. DP k DPH Taková přijatá úplata se následně objeví v daňovém přiznání k DPH a také v Kontrolním hlášení.… Zobrazit více »

Termín DP k DPH a KH

Vytvořil | Červen 27, 2016

Je dnes 27.06. Termín 25.06. Sobotní termín 25. června se automaticky posouvá na dnešek, na pondělí 27. června. Mohli jste si proto vychutnat letní víkend… ALE Termín dnešní musíte dodržet. Nelze v žádném případě prodloužit lhůtu pro podání: daňového přiznání DPH za květen, u měsíčních plátců, a kontrolního hlášení u plátců DPH – právnických osob. 🙂… Zobrazit více »

Nejasnosti u oprav základu DPH?

Vytvořil | Červen 16, 2016

Neměly by být žádné… Povinnost vrátit DPH Je skutečně na straně příjemce daňového dobropisu (správně „opravného daňového dokladu“) povinností, snížit původně uplatněný nárok – tj. „vrátit“ část DPH odpovídající dodatečně poskytnuté slevě. KDY se DPH vrací? Je zde jasný časový nesoulad mezi: právem dodavatele poskytujícího slevu – DPH získá „zpět“ až ve zdaňovacím období, kdy… Zobrazit více »

Dobropis a zvýšení DPH

Vytvořil | Červen 7, 2016

Oprava základu daně u příjemce Kdy se zvýší odvod DPH? V předchozím článku k tomuto tématu jsme řešili, kdy si může dodavatel snížit odvod DPH, uzná-li reklamaci svého odběratele. Jsme ale v tomto případě v pozici příjemce dobropisu/opravného daňového dokladu. Ten si naopak u DPH nepolepší, musí vrátit související část dříve uplatněného DPH, s dohodnutou slevou. Které zdaňovací… Zobrazit více »

Oprava základu daně

Vytvořil | Květen 26, 2016

Kdy uplatníme dobropis? Snížení vstupu nebo výstupu Otázka musí být zpřesněna, záleží na pozici konkrétního plátce. Dobropis vystavený Máme na mysli samozřejmě „opravný daňový doklad“/dobropis, kterým dodavatel například uznává oprávněnou reklamaci. Pokud jste zboží prodali v březnu, nyní v květnu byla odsouhlasena sleva, ač jste měsíčními plátci DPH, původní DPH na výstupu si snížíte v daňovém přiznání k DPH:… Zobrazit více »

Termíny pro podání Kontrolního hlášení

Vytvořil | Květen 25, 2016

Musí podat KH každý měsíc… PO vs. FO Bohužel je tomu tak. Plátce DPH/Právnická osoba – na rozdíl od fyzické osoby – přestože má zdaňovací období DPH čtvrtletní: musí za každý kalendářní měsíc podat Kontrolní hlášení. Připomínáme nesmysl publikovaný v Hospodářských novinách. 🙃 Termín pro odeslání Kontrolního hlášení, samozřejmě pouze je platné elektronické podání – nelze… Zobrazit více »

Doručování a Kontrolní hlášení

Vytvořil | Květen 23, 2016

Problém fyzických osob! Výzvy a KH Ve stejnojmenném článku jsme před Vás před týdnem informovali o povinnostech plátce DPH, jak a kdy má reagovat na výzvy správy daní. 🙃 Reakce musí být rychlá, neboť jinak hrozí drastické sankce. Doručení výzvy U právnických osob se doručuje standardní formou do datových schránek. Fyzické osoby, které nemají zřízenu… Zobrazit více »

Výzvy a Kontrolní hlášení

Vytvořil | Květen 16, 2016

Neplnění povinností plátce DPH? O co se může jednat? Bohužel se výzvy správce daně mohou týkat jak závažných nejasností, tak i drobných formálních nepřesností. 🙃 V úvahu přichází výzvy k „nepodání“ Kontrolního hlášení, i když plátce oprávněně KH nepodal – neboť „nulové“ KH odevzdávat nemusí. Jak jsme upozornili v předchozích článcích. Jak reagovat? Vždy je třeba činit… Zobrazit více »