Den „D“ u DPH

Vytvořeno | Říjen 20, 2015

Rozumíme tím „DUZP“…

Den uskutečnění zdanitelného plnění

Je tím dnem, ke kterému jsme povinni přiznat daň z přidané hodnoty na výstupu.

Kdy vzniká tato povinnost?

Máte-li jakékoliv pochybnosti, nahlédněte do Zákona o dani z přidané hodnoty, protože tento klíčový den D je přesně stanoven v § 21 a následujících ustanoveních.

Kontrolní hlášení

Nově zavedené kontrolní hlášení nabídne správě daně jednoduchý nástroj, jak prověřit plnění daňových povinností.


Především na straně příjemce zdanitelného plnění. Neboť je vázán „DUZP“, které určí a v kontrolním hlášení uvede dodavatel.


🙃

DUZP ovlivňuje právo nároku na odpočet DPH.

Nemůžeme logicky uplatnit daň na vstupu dříve, než za zdaňovací období, ke kterému se Den uskutečnění zdanitelného plnění váže.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *