Mzdy

Problematice mzdové, navazující na pracovně-právní záležitosti, ale také související třeba s cestovními náhradami, jsme se zatím na našem Blogu příliš nevěnovali.

Zákoník práce

Klíčovou normou je Zákoník práce, který máte k dispozici.

Vyhláška FKSP

Pro neziskovou sféru je podstatná Vyhláška FKSP, tj. Fondu kulturních a sociálních potřeb, na který se dokonce odkazují i některá ustanovení Zákona o daních z příjmů týkající se sociálních výhod, benefitů.

Cestovní náhrady

S problematikou závislé činnosti úzce souvisí cestovní náhrady, nezapomeňte sledovat vývoj příslušných vyhlášek.

🙂

Běžně se opakující dotazy v oblasti závislé činnosti budeme více řešit v připravovaných článcích, některé jsme již komentovali a naleznete je v přehledu Kategorií.

Potřebujete-li špičkové průběžné poradenství v oblasti mzdové, doporučujeme Vám firmu DÉMONIA.


🙂 AKTUALITY 🙂

Každoročně se sazby Cestovních náhrad aktualizují.

Nové, pro rok 2019, také uvedeme na BLOGu, až budou k dispozici. 🙂


Cestovní náhrady:

Zákadní informace naleznete v článcích v příslušné kategorii. 🙂

Tiskopisy aktuální 2018/2019

Informace naleznete v článcích v kategorii Příjmy ze zaměstnání. 🙂