Podíl na sdružení (společnosti) a DPH

Vytvořeno | Leden 14, 2020

Jednou z nejsložitějších oblastí je sladění daně z příjmů (účetnictví) a daně z přidané hodnoty u společností (sdružení bez právní subjektivity) 🙃, což potvrzuje i další dotaz, který má dvě části:

  • FO, stejná činnost, všichni daňová evidence, „hlavní“ společník (jedná svým jménem za celou společnost) je Q plátce, ostatní neplátci. Kdy nejpozději je možné vyfakturovat svůj podíl „hlavnímu“ společníkovi v rámci zdaňovací období 2019 (1)?
  • Je možné zpětně založit Společnost od 1. 1. 2019 a zároveň neplatit pokutu za pozdní přihlášení k DPH u těchto dvou společníků/neplátců a přihlásit je k DPH až v rámci termínu do 15. 1. 2020 (pokud by vyfakturovali svůj díl až v prosinci za celý rok). Při kvartální fakturaci by překročili obrat už po 2.Q/2019 (2).

Řešení

(1)

Představte si, že za loňský rok „převádí“ příjmy a výdaje „hlavní“ společník ostatním 1. 4. 2020 nebo 1. 7. 2020… Skutečně platí, že „podíl“ na zisku/ztrátě – správně příjmech a výdajích (!) – není zpravidla sám o sobě předmětem DPH. 🙂

(2)
Jak jsme již několikrát uvedli: „každý jedná sám za sebe…“ – „starý model“ již není možné používat. 🙃


Den uskutečnění zdanitelného plnění určíte pro každého společníka podle jeho konkrétní činnosti, v tomto případě pro „hlavního“ společníka (nemají-li další aktivity).


Naše RADA

Zde jde o osoby povinné k dani, u nichž se použijí přiměřeně pravidla zákona o DPH – viz zítřejší článek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *