Airbnb a Identifikovaná osoba DPH

Vytvořeno | Listopad 8, 2018

Doplňujeme včerejší článek a aktuální dotaz, uvádíme několik přeci jen příznivějších informací pro identifikované osoby (IdO).

IdO není plátcem DPH

A z tohoto důvodu existují v zákoně o dani z přidané hodnoty výjimky, určité úlevy.

Naše RADA

Pro identifikované osoby, registrované kvůli airbnb existují následující výhody:

  • Nemají-li v příslušném zdaňovacím období „nic“ pro DPH, daňové přiznání – tj. „nulové“ – nepodávají DP k DPH podle § 101/5 zákona o DPH: „…nesděluje tuto skutečnost správci daně…“  (na rozdíl od plátců daně z přidané hodnoty).
  • Zpravidla nepodávají souhrnné hlášení (podle § 102/1 jej zpracovává jen při plnění s místem plnění v JČS – a to § 9/1 – nejde-li v zemi příjemce o osvobozené plnění). Služba z JČS není tento případ.

Elektronické podání?

Formy podání nejsou tak striktní jako u plátce – ten musí použít elektronickou formu podle § 101a ZDPH.

Jedná se o daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, kontrolní hlášení a jiná hlášení podle § 19, přílohy k přiznání nebo hlášení.

Podle § 101a/2 to platí také pro souhrnné hlášení včetně následného souhrnného hlášení, přihlášky k registraci a změny údajů.


Výhoda pro IdO

Zde je však opět uvedena výjimka „…to neplatí pro identifikované osoby…“.


Doplňme si, že identifikovaná osoba neodevzdává kontrolní hlášení (§ 101c a násl. je pouze pro plátce).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *