Přefakturace ve Sdružení: ANO nebo NE?

Vytvořeno | Prosinec 6, 2018

Navazujeme na včerejší článek a doplňujeme krátký výklad k fakturaci vztahů mezi společníky – účastníky sdružení bez právní subjektivity.

Existuje přefakturace v DPH?

„ANO“, ALE 🙃 tento pojem používáme pro „přefakturaci“ podle ustanovení § 36/11 zákona o DPH. U sdružení se jedná o standardní fakturaci uskutečněných plnění.

NE, pro případy uskutečňování zdanitelného plnění mezi společníky.


DPH vs. Daň z příjmů

Důsledně rozlišujte, co u společnosti (sdružení) řešíte! 🙂


DPH

Je třeba si uvědomit, že režimu daně z přidané hodnoty podléhají pouze „transakce“ – pojem z Informace GFŘ ke sdružení – které jsou předmětem daně.

Daň z příjmů

Pro daň z příjmů se za kalendářní rok převádí náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) mezi společníky – tím každý získá údaje pro svůj základ daně z příjmů (Fyzických nebo Právnických osob).

Tyto údaje jsou čistě evidenční, mohou, ale nemusí ani souviset s finančním vyrovnáním atd. – nejsou jako takové a priori předmětem daně z přidané hodnoty. 🙂

Faktury mezi společníky

V tomto případě daňové doklady existují, ale vždy se musí jednat o věcně doložená zdanitelná plnění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *