Benevolentní Finanční správa?

Vytvořil | 29 května, 2023

ANO, rádi odpovídáme na aktuální dotaz, který se týká desetitisíců poplatníků daně z příjmů, zejména fyzických osob a „neziskových“ právnických osob! 🙂

Sdělení FinS

Stačí krátká citace:

  • „Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání u vybraných daňových subjektů…“

O co se jedná?

Statisícům poplatníků byla zřízena datová schránka, což představuje automaticky „ze zákona“ povinnost odevzdávat například daňová přiznání v předepsaných formátech elektronickým způsobem.

Na seznámení se s touto novinkou nebylo mnoho času (na druhé straně si musíme přiznat, že to nepředstavuje žádný problém, naopak se snižuje administrativa).

Nicméně k pochybení docházelo ve velké míře.

Opět citace ke klientskému přístupu Finanční správy 🙂:

  • …v případech, kdy daňový subjekt v době od 1. 1. 2023 do 2. 5. 2023 nedodržel povinný elektronický způsob podání nebo podal daňové přiznání v nesprávném formátu či struktuře.
  • Pokuta nebude uložena ani v případě, kdy daňový subjekt podá daňové přiznání elektronicky do 2. 6. 2023, ale nedodrží správný formát nebo strukturu…“

Naše RADA

Úleva se samozřejmě netýká situací, resp. pokut za opožděné podání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *