Daně a oceňovací rozdíl

Vytvořil | 18 května, 2023

Máme na mysli situaci, kdy daň z příjmů uznává účtování o oceňovacím rozdílu, to znamená, že ovlivní základ daně.

Účetnictví

Jen jako úvodní informaci si doplníme, že hovoříme o „oceňovacím rozdíl k nabytému majetku“, který zaúčtujeme na MD nebo D účtu 027 a následně jej odpisujeme, zpravidla 180 kalendářních měsíců na účet 557.

Doba odpisu může být i kratší, viz Vyhláška § 7/10.

Daň z příjmů

Tento odpis, ať už snižuje nebo zvyšuje základ daně (!) je daňově účinný, jinými slovy podle § 23/15 ZDP („oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu“), na 180 kalendářních měsíců respektujeme. To potvrzuje také Pokyn D-22 (a aktualizovaný D-59).

Naše RADA

Každopádně tyto účetní operace a jejich dopady na daň z příjmů konzultujte s daňovým poradcem nebo auditorem. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *