Archiv kategorie: Účetní metody

Prodej nemovitosti a účetnictví

Vytvořil | 30 září, 2021

Odpovídáme na dotaz týkající se jedné zvláštnosti, o které se neví a často se chybuje… 🙃, neboť se běžně kontrolují jen pravidla pro daň z přidané hodnoty, tj. KDY je den uskutečnění zdanitelného (nebo osvobozeného) plnění u prodeje nemovitých věcí. Den účetního případu Český účetní standard č. 001 uvádí příklady, kdy nastává tzv. okamžik uskutečnění účetního… Zobrazit více »

JAK má vypadat faktura?

Vytvořil | 21 září, 2021

Opakovaně řešíme, zejména pro podnikající fyzické osoby, otázky související s účetnictvím. ANO, nejde o překlep, i když většina těchto poplatníků používá daňovou evidenci nebo paušální výdaje, vystavuje faktury za své služby, prodané zboží. Účetní doklad Proto je dobré nahlédnout do účetních předpisů upravujících náležitosti účetních dokladů, kterými jsou samozřejmě i faktury vydané, které by měly minimálně… Zobrazit více »

Zpětné uplatnění Daňové ztráty v DPPO a účtování

Vytvořil | 20 dubna, 2021

Navazujeme na páteční článek a aktuální dotaz: Jak se zaúčtuje „plánovaný“ přeplatek na dani? Účetní období kalendářní rok 2020 Vznik daňové ztráty, která se stává oprávněným titulem pro podání dodatečného daňového přiznání, je jasně deklarován: K okamžiku platně podaného daňového přiznání za rok 2020 v zákonném termínu. Doplatek/Přeplatek na dani Běžně účtujeme k 31. 12. 2020 o daňové… Zobrazit více »

Účtování finančních podpor kvůli Čínské chřipce

Vytvořil | 15 února, 2021

Odpovídáme na krátký dotaz a navazujeme na článek ke “zdanění Antiviru”. Provozní dotace Postupujeme podle účetních předpisů, například podle Českého účetního standardu č. 017, bodu 3.7, platí, že: “…o nezpochybnitelném nároku na dotaci se účtuje…”, doplníme si MD 378/D 346. “…O použití dotace k úhradě nákladů…ve věcné a časové souvislosti…”, opět si uvedeme konkrétní účty MD… Zobrazit více »

Zdanění Antiviru

Vytvořil | 3 února, 2021

Na aktuální otázku, kterou řešíte nyní při kalkulacích pro daň z příjmů za loňský rok, nemáme pro vás bohužel dobrou zprávu. 🙃 Provozní dotace V zásadě se jedná o provozní dotace, které se musí zdanit. V účetnictví si nezapomeňte zkontrolovat základní pravidla účtování těchto dotací, které mimo jiné vysvětlujeme v našich přednáškách k účetnictví a daní. Naše RADA Uvádíme opět odkaz… Zobrazit více »

Služby z EU a den D (2)

Vytvořil | 13 ledna, 2021

Slíbili jsme k včerejšímu článku doplnění k problematice účetnictví a s tím přímo související daně z příjmů. Pravidla pro účetnictví Nejsou vázány striktně na ustanovení zákona o DPH. Například nájem za prosinec 2020 zaúčtujeme do tohoto roku prostřednictvím účtů skupiny 38, i když nebudeme mít fakturu (daňový doklad) – je vystavena v lednu 2021. Nebo naopak: fakturu… Zobrazit více »

Účtování oprav

Vytvořil | 6 srpna, 2020

Metodika účetnictví je všeobecně podceňována 🙃, neboť se všichni soustředí na splnění pravidelně se opakujících povinností k dani z přidané hodnoty – a jednou ročně k daním z příjmů… Aktuální dotaz Jedná se o opravy majetku, pro které se běžně používá účet 511 a jedná se o provozní náklad. Otázkou je, zda nemá vliv skutečnost, že „…je však majetkem… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (3): Časové rozlišení

Vytvořil | 5 března, 2020

Plníme slib a doplňujeme včerejší článek. Povinné účtování časového rozlišení? Víme „vše“ na korunu, proto je musíme zaúčtovat? ANO i NE 🙂 Vážení, přestože je chladný začátek března, otravuje Vás, jak  Babiš se svými stranickými parťáky plundruje Českou republiku – je ostudou v EU 🙃… Máme pro Vás dobré zprávy: Agent StB nebude vládnout “na věčné… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (2): Časové rozlišení

Vytvořil | 4 března, 2020

Volně navazujeme na včerejší článek. Základ daně Jednoznačně platí, mimo jiné podle § 23/2 ZDP, že základ daně z příjmů odvodíme z řádně vedeného účetnictví, účetního výsledku hospodaření. Časové rozlišení Účetní výsledek mohou významně ovlivnit položky účtované jako časové rozlišení. Tento institut používáme, je-li nám znám titul, částka a období – nesmí se zaměňovat s dohadnými položkami. Zapomíná… Zobrazit více »

Závěrka a Daně (1): Dohadné položky

Vytvořil | 3 března, 2020

Probíhají, pro někoho až příliš závratným tempem, práce na účetních uzávěrkách, které jsou po dokončení základním podkladem pro daň z příjmů. 🙂 Účetní chyby… Je prakticky nemožné se vyvarovat nepřesnostem. Účetních operací je u řady firem obrovské množství a „chybička“ se vloudí. 🙃 Krátce upozorníme v několika článcích na nejčastější omyly, které mohou výrazně ovlivnit základ daně z příjmů. Dohadné… Zobrazit více »