Category Archives: Účetní metody

Dodatečné kontroly účetnictví a opravy

Účetní závěrky za kalendářní rok 2021 máme všichni úspěšně za sebou! 🙂 Zjištěna chyba… Účtujeme pilně v novém účetním období a čas od času řešíme, jak se vypořádat s nepřesností, která byla zjištěna dodatečně. DPPO bylo již podáno, valná hromada schválila účetní výsledek, v lepším případě i výplatu podílů na zisku… Řešení Otevření „starého“ účetnictví je vskutku nouzovým… Read More »

Daň z přidané hodnoty a závěrka (2)

Včerejší příspěvek na toto téma se týkal komplikovaných dodatečných korekcí daně z přidané hodnoty. Tentokrát upozorníme na jednodušší problém, který se snad právě proto vyskytuje daleko častěji. Dohadná položka a DPH Několikrát jsem byl v praxi konfrontován se situací, kdy „někdo“ chybně účtoval dohadné položky pasivní u plátce daně z přidané hodnoty. Například kalkulaci odhadu dosud nevyúčtované energie… Read More »

(Ne)povinné časové rozlišení?! A „výjimka“ pro Fyzické osoby!

Doplňujeme krátce včerejší článek – je přesný, opravdu se při splnění podmínek daných Českých účetním standardem č. 019 nemusí účtovat časové rozlišení. Na aktuální dotaz odpovídáme v závěru příspěvku. Směrnice Co je třeba? Určitě si pravidla sepište do své vnitropodnikové směrnice. Jedná se o stanovení limitu – co je ve Vaší účetní jednotce nevýznamnou položkou. A… Read More »

Časové rozlišení nebo Dohadná položka?

Na opakující se dotazy k této problematice existuje skutečně velmi jednoduchá a stručná odpověď, která vyplývá z naší VIDEO přednášky k účetnictví. 🙂 Časové rozlišení? ANO, pokud znáte „vše“ (1) na korunu, tj. o (2) co se jedná a (3) období. Dohadná položka? ANO, jestliže „něco“ nevíme, stačí jednu z výše uvedených tří podmínek. Nejedná se o žádost! Naše… Read More »

Prodej nemovitosti a účetnictví

Odpovídáme na dotaz týkající se jedné zvláštnosti, o které se neví a často se chybuje… 🙃, neboť se běžně kontrolují jen pravidla pro daň z přidané hodnoty, tj. KDY je den uskutečnění zdanitelného (nebo osvobozeného) plnění u prodeje nemovitých věcí. Den účetního případu Český účetní standard č. 001 uvádí příklady, kdy nastává tzv. okamžik uskutečnění účetního… Read More »

JAK má vypadat faktura?

Opakovaně řešíme, zejména pro podnikající fyzické osoby, otázky související s účetnictvím. ANO, nejde o překlep, i když většina těchto poplatníků používá daňovou evidenci nebo paušální výdaje, vystavuje faktury za své služby, prodané zboží. Účetní doklad Proto je dobré nahlédnout do účetních předpisů upravujících náležitosti účetních dokladů, kterými jsou samozřejmě i faktury vydané, které by měly minimálně… Read More »

Zpětné uplatnění Daňové ztráty v DPPO a účtování

Navazujeme na páteční článek a aktuální dotaz: Jak se zaúčtuje „plánovaný“ přeplatek na dani? Účetní období kalendářní rok 2020 Vznik daňové ztráty, která se stává oprávněným titulem pro podání dodatečného daňového přiznání, je jasně deklarován: K okamžiku platně podaného daňového přiznání za rok 2020 v zákonném termínu. Doplatek/Přeplatek na dani Běžně účtujeme k 31. 12. 2020 o daňové… Read More »

Účtování finančních podpor kvůli Čínské chřipce

Odpovídáme na krátký dotaz a navazujeme na článek ke “zdanění Antiviru”. Provozní dotace Postupujeme podle účetních předpisů, například podle Českého účetního standardu č. 017, bodu 3.7, platí, že: “…o nezpochybnitelném nároku na dotaci se účtuje…”, doplníme si MD 378/D 346. “…O použití dotace k úhradě nákladů…ve věcné a časové souvislosti…”, opět si uvedeme konkrétní účty MD… Read More »

Zdanění Antiviru

Na aktuální otázku, kterou řešíte nyní při kalkulacích pro daň z příjmů za loňský rok, nemáme pro vás bohužel dobrou zprávu. 🙃 Provozní dotace V zásadě se jedná o provozní dotace, které se musí zdanit. V účetnictví si nezapomeňte zkontrolovat základní pravidla účtování těchto dotací, které mimo jiné vysvětlujeme v našich přednáškách k účetnictví a daní. Naše RADA Uvádíme opět odkaz… Read More »

Služby z EU a den D (2)

Slíbili jsme k včerejšímu článku doplnění k problematice účetnictví a s tím přímo související daně z příjmů. Pravidla pro účetnictví Nejsou vázány striktně na ustanovení zákona o DPH. Například nájem za prosinec 2020 zaúčtujeme do tohoto roku prostřednictvím účtů skupiny 38, i když nebudeme mít fakturu (daňový doklad) – je vystavena v lednu 2021. Nebo naopak: fakturu… Read More »