Paušální výdaje FO a daň z přidané hodnoty

By | 3 října, 2017

Dotaz na BLOGu je velmi důležitý:

  • Za prvé, je dobře, že se podnikající fyzická osoba drží naší rady a již nyní řeší, která z variant pro něj bude výhodnější.
  • Za druhé: je rozumné zohlednit i daň z přidané hodnoty.

Novela zákona o daních z příjmů (“ZDP”)

S novelami tohoto zákona nemůžeme být spokojeni, což jsme několikrát komentovali. 🙃

Vraťme se do reality a pokusme se poplatníkům daně z příjmů fyzických osob pomoci zorientovat se v ZDP.

K bodu prvnímu připomínáme, že si skutečně fyzická osoba sama rozhodne, jestli si zvolí „starý“ model (roku 2016) nebo „nový“ (2017), bude-li chtít nadále využívat paušální výdaje.


Optimalizace je opravdu možná! 🙂


Daň z přidané hodnoty?

Je třeba zdůraznit, že není pro daň z příjmů rozhodující, jestli je poplatník:

  • plátcem DPH,
  • osobou povinnou k dani nebo
  • neplátcem.

ALE!

Po analýzách pro daň z příjmů však může poplatník dojít k závěru, že bude pro něj lepší výdaje prokazovat – změní strategii pořizování zboží, služeb, majetku.


A v této souvislosti je vhodné zkontrolovat, zda má vše v pořádku pro účely DPH, jestli má plný nárok na odpočet DPH atd.


Daň z přidané hodnoty nemá přímý vliv, ale je významná. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.