Povinnost účtování o Odložené dani

Vytvořil | 16 května, 2023

KDO musí o ni účtovat?

Jde opravdu o zásadní účetní operaci, která může výrazně ovlivnit účetní výsledek hospodaření a rozvahu.

Na druhé straně jednoznačně platí, že se týká jen a jen auditovaných účetních závěrek.

Teorie

Povinnost účtování mají podle Vyhlášky, § 59, účetní jednotky tvořící konsolidační celek a dále takové, které sestavují účetní uzávěrku v plném rozsahu podle § 18/4 zákona o účetnictví.

Odložené dani je také věnován Český účetní standard č. 003. Jedná se buď o odloženou daňovou:

  • Pohledávku (MD 481/D 592)

nebo

  • Závazek (MD 592/D 481).

„První účtování“

Jste-li účetní jednotkou, která za účetní období 2022 bude poprvé o odložené dani účtovat, část týkající se předchozích účetních období zachytíme rozvahově.

Naše RADA

Samozřejmě odložená daň vám nezmění základ daně z příjmů 🙂, byť pro její výpočet je posouzení daňových kritérií klíčové, jak si vysvětlíme zítra.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *