Technické zhodnocení

By | 22 srpna, 2012

Musí se kontrolovat limit v průběhu kalendářního roku?

Kritéria pro technické zhodnocení

Limit je stanoven Zákonem o daních z příjmů a jde o částku:

  • u nehmotného a hmotného majetku více jak 40 000 Kč.

Zdaňovací období

Skutečně platí, že uvedený limit se testuje za celé zdaňovací období. Máte-li účetním obdobím kalendářní rok, teoreticky stačí kontrola až v prosinci, resp. v lednu.

Přesto doporučujeme průběžně kontrolovat, jaké částky jsou evidovány v účtové skupině 04, které se týkají možného technického zhodnocení.


Pokud zjistíte, že položky zaúčtované třeba na účet 041 nejsou technickým zhodnocením nehmotného majetku, přeúčtujete je na MD 518.

Obdobně částky zachycené na 042, nejde-li o technické zhodnocení hmotného majetku, zaúčtujete na MD 548.


Dokladová inventura účtů nedokončených investice je velmi důležitá, jak potvrzuje také článek:

  • Nedokončené investice

Kontroly v průběhu roku nám přidělávají práci, ale vyplatí se.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.