Měsíční archiv: Říjen 2013

Daňové odpisy

Vytvořil | Říjen 31, 2013

Můžeme si vybrat daňové odpisy?

Typy daňových odpisů

Pro hmotný majetek ve smyslu Zákona o daních z příjmů uplatňujeme:

 • rovnoměrné, nebo
 • zrychlené odpisy.

Časové odpisy

Jinou variantu představují tzv. časové odpisy, třeba aplikované pro dočasné stavby. Doménou časových odpisů je především nehmotný majetek.

Na otázku položenou v úvodu článku existuje jednoduchá odpověď: ANO.


Poplatník daně z příjmů si zvolí odpisy rovnoměrné například pro nový server. Nic mu nebrání v tom, aby nové auto odpisoval zrychleně.


To znamená, že pro každý jeden majetek lze zvolit libovolný způsob daňového odpisování, který však nesmíme změnit.

Optimalizace a dary

Vytvořil | Říjen 30, 2013

Vyplatí se dary kvůli dani z příjmů?

SRO má/nemá darovat…?

Jestli se společník obchodní společnosti s ručením omezeným dnes rozhoduje, jestli má/nemá poskytnout dar, je to záležitost:

 • osobní, ale
 • též daňová.

Daňová výhoda je zřejmá, protože většina darů splňuje podmínky pro uplatnění tzv. odčitatelné položky od základu daně z příjmů právnických osob („DPPO“).

Samozřejmě nejsou dary daňovým nákladem.


Ano, dar skutečně snižuje základ daně DPPO – vlastně jako kdyby se jednalo o „daňový náklad“.

SRO má základ daně 400 000 Kč, daň tedy činí 76 000 Kč.

Je-li dar oprávněný, uznaný jako odčitatelná položka, třeba ve výši 20 000 Kč, základ daně bude o tuto částku nižší a tím klesne také daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob.


Testujeme:

 • Kdo je příjemcem daru, na co je dar vynaložen (tj. účel) a limit.

Je-li základ daně uvedených 400 000 Kč, dar může být v roce 2013 max. 5 % základu daně, tj. 20 000 Kč.

Je-li však příjemcem třeba vysoká škola, je limit dvojnásobný.

Zákonná (daňová) opatření

Vytvořil | Říjen 29, 2013

Volby jsou zdárně za námi, ale zvyšuje se nervozita, jestli budou ZoP schválena…

Zákonná opatření

Celá komplikace s novelami daňových zákonů je zbytečná a způsobil to svými prohlášeními Hrad a pokorný Senát.

Důvody pro jejich postup byl malicherný, neschválení mimořádných odpisů, osvobození dividend a jiné zdanění investičních fondů mohlo být předmětem doplňujících novel nové vládnoucí garnitury.

Co bude platit od 1. 1. 2014?

Uvidíme, snad se Poslanecká sněmovna na své první schůzi zachová státotvorně.

Nervozita je však na místě, neboť povolební první debaty nových a staronových parlamentních uskupení ukázaly, že někteří leadeři, považováni před volbami za odborníky třeba na podnikání, vůbec netuší co je ve hře, jaké důležité daňové normy jsou v ohrožení.


Zjistilo se, že vůbec nevědí, co Zákonná opatření („ZoP“) obsahují, přestože jde o zásadní daňové normy.


Snad se konečně seznámí s realitou a budou se věnovat svým mandátům.

Volby a daně…

Vytvořil | Říjen 25, 2013

Nezapomeňte, rozumné je volit …

Politici a daně…

Odkazujeme vás na několik článků týkajících se předvolebních hrátek politiků, kteří nám předložili mnoho osvědčených daňových receptů:

 • „Zdroje byly, jsou a budou…“
  • tomu fakt nevěřte…
 • „Likvidace podnikavých, samostatných občanů…(OSVČ)..“
  • to skutečně hrozí…

Kvůli volbám nezmeškejte užít si slunný víkend, ale také včas splňte daňové povinnosti, tj. podejte daňové přiznání k DPH.

Daňovou povinnost je (není) nutné splnit, zaplatit DPH se (ne)musí do 25. 10. 2013 (peníze na účtu státní správy).

Podáte-li daňové přiznání o několik dnů později, sankce vám nehrozí!


🙂

Doporučujeme, udělejte si chvilku a na procházce se zastavte ve volební místnosti, a svému favoritovi dejte Váš hlas.

🙂

Netrapte se nyní novinkami roku 2014.

V listopadu navštivte některou z našich přednášek

Neutrální dopad PDP!

Vytvořil | Říjen 24, 2013

Opravdu platí, že většinou nemá PDP vliv na daňovou povinnost.

Jaká je daňová povinnost u Reverse charge?

Naše optimistická odpověď v konkrétním článku, že firmě Nováček nevznikne v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období září 2013 žádná daňová povinnost, je správná.

Časový nesoulad v DPH

Opravdu existuje a někdy nemůže příjemce daňového dokladu uplatnit daň na vstupu, přestože již byla dodavatelem odvedena.

🙃

Jedná se o známou podmínku „existence“ daňového dokladu v předmětném zdaňovacím období.

🙂

Toto pravidlo však neplatí u reverse charge!

Proto připomínáme několikrát publikovaný vzorový příklad, který prosím vezměte v úvahu při zpracování aktuálního daňového přiznání.


Paní účetní firmy Nováček eviduje následující dva daňové doklady se dnem uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“) 30. 9. 2013:

 • na reverse charge, a
 • za přijaté jiné poradenské služby.

Oba daňové doklady obdržela paní účetní až v říjnu, proto v daňovém přiznání nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH pouze u poradenských služeb.


Znovu platí závěr – z reverse charge nevznikla daňová povinnost, resp. výsledkem je nula.

Jaká je daňová povinnost u Reverse charge?

Vytvořil | Říjen 23, 2013

Reagujeme na jeden z dotazů v diskusi na Blogu.

Přenos daňové povinnosti

Pokud se zaměříme na nejčastější případ tuzemského přenosu daňové povinnosti („PDP“), tj. reverse charge ve stavebnictví, pak platí na otázku v titulku velmi jednoduchá a příjemná odpověď.

🙂

V 99 % případů daňová povinnost nevzniká.

Firma Nováček s.r.o., měsíční plátce DPH, opravuje vlastní kancelářské prostory.


Společnost obdržela daňový doklad na plnění v režimu PDP, které se uskutečnilo v září. V daňovém přiznání za zdaňovací období září odvede DPH na výstupu a samozřejmě stejnou částku uplatní jako nárok na odpočet DPH.


🙃

Pouze v případech, když by přijaté zdanitelné plnění nebylo ze 100 % využito pro standardní ekonomickou činnost, mohlo by dojít ke krácení nároku na odpočet DPH.

Jiné náklady?

V konkrétním dotaze se objevila otázka, zda se nějak zohledňují jiné náklady.

Odpověď je následující:

 • každé přijaté zdanitelné plnění se pro účely DPH, odpočtu DPH, posuzuje zvlášť.

Pokud by součástí zdanitelného plnění byly tzv. vedlejší náklady, jsou podle § 36 ZDPH součástí základu daně „hlavního“ plnění.

Aktuální otázky k sankcím

Vytvořil | Říjen 22, 2013

Každému se čas od času stane nějaký malér v daních…

Nepodání tvrzení, hlášení

Na toto téma jsme připravili několik článků.

Skutečně je problémem, když nepodáme včas daňové přiznání nebo neodevzdáme různá daňová hlášení.

Zvýšení daně

Podle § 250 Daňového řádu bude daňovému subjektu uložena pokuta – resp. zvýšení daně.

Dotaz

Obdrželi jsme konkrétní dotaz týkající se neprovádění odvodu záloh podnikatelem – osobou samostatně výdělečnou činnost.


Pan Nováček zapomněl od ledna 2013 odvádět zálohy na daň z příjmů u dvou „zaměstnanců“, žen na mateřské dovolené, které si v několika kalendářních měsících na základě dohody o provedení práce vydělaly více než 5 000 Kč, méně než 10 000 Kč za daný měsíc.


Jaké sankce mohou být uloženy správcem daně?

 • Za pozdě odvedené zálohy na daň z příjmů bude sankce minimální (opožděné placení daní), protože nejde o velké částky a dlouhé prodlení.
 • Hlášení o provedených srážkách bude za kalendářní rok 2013 podáno, nehrozí tedy zvýšení daně.
 • Není-li dosud „zaměstnavatel“ registrován k odvodům srážkové daně, provede rozšíření registrace dodatečně – podle našich zkušeností se často sankce v tomto případě ani neukládají.

"Usmívající

Výše uvedená situace, i když je na první pohled nepříjemná, není až tak tragická, neřešitelná.

Volby a daně

Vytvořil | Říjen 21, 2013

Předvolební rétorika a skutečnost…

Politici a daně…

Všichni jsme již několik týdnů doslova masírováni různými sliby politiků, co vše bude krásné po volbách, pokud se dostanou k moci…

🙂

Zkušenosti velí voličům, aby si zachovali klidnou mysl, rozvahu. Hovoří-li politici o daních, jejích plánovaných změnách, většinou vaří z vody a ani netuší, jak vlastně třeba daň z příjmů (zejména fyzických osob) a daň z přidané hodnoty vlastně fungují.


Nejvíce ohrožené jsou osoby samostatně výdělečně činné, které riskují a místo sociálních dávek třeba zkouší podnikat, nejsou nyní přímo nazývání parazity, ale kdoví, jak to bude po volbách… Obdobně mají oprávněné obavy z likvidace podnikání také právnické osoby (viz aktuálně například sociální demokracií zablokovaná podpora investice – mimořádných odpisů).


Sazby daně z příjmů

Zatím platí, podle volebních programů a průzkůmů, že nejblíže k sobě má rudo-růžová koalice, která plánuje zvýšit daň z příjmů FO (horní sazba 30 až 32 %) a daň z příjmů PO (na 21 až 25 %, pro  vybraný segment dokonce zavést dokonce 30% sazbu). Věřme alespoň, že ke změně dojde až od 1. 1. 2015.

Rok 2014

Poslední volební týden snad přežijeme ve zdraví a každý si vhozením volebního lístku rozhodne, jaké má priority. Doporučuji vám zaměřit se na to, co nás nemine – novinky platné od 1. 1. 2014

Zákonné opatření

Do konce roku budeme stále více zařazovat články týkající se Zákonného opatření, které by mělo snad bez problémů projít první ustavující schůzí Poslanecké sněmovny.

🙂

Máte-li nějaké nejasnosti, diskutujte na našem Webu, zašlete dotaz nebo se zúčastněte některé z nabízených přednášek.

Co je to Daňové tvrzení?

Vytvořil | Říjen 18, 2013

Sankce jsou ukládány za nepodání daňového přiznání, ale…

Zákonné termíny

Daňový subjekt musí včas, tj. v zákonných termínech podávat daňová tvrzení.

Na jedné straně je vůle, pětidenní prodlení se nepokutuje. Ale po této lhůtě jsou již správci daně vyměřovány sankce.

Zvýšení daně

V odborné veřejnosti používáme výraz zvýšení daně (nyní pokuta podle § 250 Daňového řádu).

Vraťme se k důležité otázce.

Odpověď není příjemná.


V ustanoveních §§ 135 až 138 Daňového řádu je uvedena legislativní zkratka, a tak se pod pojem Daňové tvrzení zařadí nejen „klasická“ daňová přiznání, ale též různá daňová hlášení.


Výše sankce

Diskutuje se o způsobu výpočtu této sankce. Každopádně je lepší této hrozbě předcházet včasným podáním všech tvrzení, tj. také různých hlášení.

Termíny daňových přiznání

Vytvořil | Říjen 17, 2013

Musíme skutečně podávat daňová přiznání včas?

Termíny

Navazujeme na předchozí článek k problematice včasného hrazení daní.

🙂

Také v tomto případě, hovoříme-li o včasném podání daňových tvrzení, platí, že je nemusíme včas, tj. v termínech podávat…!


Paní účetní zapomněla včas – tj. do 25. 9. 2013 odeslat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty.

Povinnost byla splněna o dva dny později.

Daňová povinnost byla vysoká, ale žádná sankce za nepodání přiznání nebude vyměřena!


+ 5 pracovních dnů

Sankce – „pokuta“ (zvýšení daně) za pozdní podání daňového přiznání se počítá až po pěti následujících pracovních dnech, a to podle ustanovení § 250 Daňového řádu.