Měsíční archiv: Listopad 2016

Prohlášení poplatníka

Vytvořil | Listopad 30, 2016
Veledůležitý tiskopis

Zaměstnanec

Jakékoliv daňové výhody, které zamýšlí zaměstnanec využívat v rámci své mzdy, tj. závislé činnosti, musí být podloženy minimálně tzv. Prohlášením poplatníka.

Daňová správa

Jsme informováni, že k dispozici je nový tiskopis:

 • 25 5457 MFin 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 25

Tiskopis

Tiskopis má zjednodušit uplatnění daňového zvýhodnění.

Rozumné je, že také v roce 2017 mohou zaměstnavatelé používat předcházející vzory tohoto tiskopisu, jestliže obsahují všechny náležitosti dané § 38k ZDP.

Novela ZDP

Musíme však upozornit na přípravu novely Zákona o daních z příjmů (původní plánovaný termín účinnosti 1. leden 2017 se určitě nestihne), ke kterému je údajně již připraven nový vzor výše uvedeného tiskopisu č. 26.

Další omyly MF

Vytvořil | Listopad 29, 2016
Nejde jen o dvojí účtenky

Nekompetentní příprava EET

Stále více se v předvečer spuštění Elektronické evidence tržeb potvrzují chyby daňové správy v procesu přípravy zákona o EET.

🙁

„Staronových“ problémů je celá řada, jde například o:

 • „dvojí“ účtenky,
 • nejasnosti kolem E-Shopů (co patři nebo nepatří do EET).

A samozřejmě již diskutované rozpory mezi metodikou daňové správy – tzv. Pokynem a platným zněním zákona o EET, zejména pro fyzické osoby:

 • minoritní činnost,
 • stravovací služby a stánkový prodej,
 • ubytovací služby atd.

Dvojí účtenky?

Ano, musí být další doklad, jak potvrzují stanoviska České obchodní inspekce:

 • Náležitosti účtenky jsou podle § 20 ZET nedostačující.

🙁

Bohužel daňová správa ani nezdůraznila, že též zjednodušený daňový doklad podle § 30 zákona o DPH musí obsahovat „rozsah a předmět plnění“.

EET a zmatené MF

Vytvořil | Listopad 28, 2016
Co bude platit? 🙃

Inciativa MF

Finanční správa si zřejmě na poslední chvíli začíná uvědomovat, jak nesmyslné je plošné zavedení Elektronické evidence tržeb.

Ministerstvo financí přišlo s iniciativou, plánem vyloučit z povinnosti k EET poplatníky fyzické osoby – drobné podnikatele, kteří:

 • dosáhnou obratu max. 250 000 Kč, a
 • dohodnou si tzv. paušální daň.

Další omyl…

Jedná se jen o další projev neznalosti daňových zákonů pana Babiše, který s návrhem přišel…


Asi si pan Ministr nikdy neprolistoval zákon o daních z příjmů, neboť zapomněl mimo jiné na možnost paušálních výdajůslev na dani, a tak při navržené výši obratu většinou žádná daňová povinnost nevzniká nebo je nevýznamná – a proč ji složitě s Finančním úřadem sjednávat… 🙃


Druhý zásadní nedostatek je také zásadní.


Podle dostupných zdrojů má například v současnosti tuto dohodu o paušální dani podle § 7a ZDP pouze několik desítek poplatníků. 🙃


V režimu EET má být snad 600 000 subjektů (samozřejmě včetně právnických osob).

Co dále?

Nikdo neví, co dnes v EET platí, bude platit…

Nájem FO a EET

Vytvořil | Listopad 24, 2016
Obavy pronajímatelů z EET jsou na místě.

Musí se poplatníci daně z příjmů fyzických osob registrovat k EET?

Na tuto nepříjemnou otázku existuje poměrně jednoduchá odpověď:

 • ANO – pokud mají takové příjmy zařazené v § 7 ZDP – „podnikání“.
 • NE – jestliže příjmy daní podle § 9 ZDP.

🙁

Skutečně existuje přímá vazba mezi povinným režimem EET a podnikáním.


Samozřejmě se řeší pouze inkasa příjmů v hotovosti.


🙂

Naopak dobrou zprávou pro fyzické osoby, které daní nájemné v § 9 ZDP, tj. nepodnikají v této oblasti, že je vůbec EET nezajímá.

Den D

Vraťme se k první variantě.

Podle Pokynu správy daní by podnikatelé s příjmy z pronájmu měli být v režimu EET:

 • jde-li o krátkodobé ubytování – již 1. 12. 2016,
 • u dlouhodobého ubytování až 1. 3. 2018.

Chaos v EET

Je značný, například je obtížné určit, co je či není „krátkodobým“ ubytováním.

Stoprocentní daňová opravná položka

Vytvořil | Listopad 23, 2016
K nevýznamné pohledávce

Zákon o rezervách

Navazujeme na dotazy na Blogu a nedávno publikovaný krátký článek k problematice uznávání vytvořených – tj. zaúčtovaných opravných položek.

Dotaz je velmi jednoduchý, kdy můžeme tvořit 100% daňovou opravnou položku podle § 8c ZoR?

🙂

Odpověď je jasná – stačí splnit podmínky tohoto ustanovení:

 • lze ji uznat k jednomu dlužníkovi, nejsou-li k němu v součtu OP tvořené podle § 8a ZoR celkem vyšší než 30 000 Kč,
 • pokud při vzniku pohledávka nebyla vyšší než 30 000 Kč,
 • pohledávka je po splatnosti více jak 12 kalendářních měsíců.

Daňové přiznání

Taková opravná položka je daňově účinná a v tiskopise daňového přiznání PO, protože se zaúčtuje na MD 558 (daňový účet), neprovádíme žádnou korekci. Pouze o ní informujeme v Příloze Ca.

Nesmí se však jednat o účetní OP!

Nové účtování (oceňování) zásob

Vytvořil | Listopad 22, 2016
Novinka pro letošní rok

Vlastní výroba

Firmy, které produkují vlastní výrobky, musí v letošním roce účtovat „jinak“.

Účtový rozvrh

Nejméně složitou, i když samozřejmě podstatnou změnou, je povinná úprava účtového rozvrhu:

 • „zrušení“ účtování vlastní výroby na účtové skupině 61 a 62,
 • a navazující přesun těchto účtů do účtové skupiny 58.

To znamená, že si zvolíte staronové účty, ale metodiku účtování jako takovou můžete zachovat.

🙁

Současně je nutné ověřit u každé účetní jednotky, jestli nedošlo k potřebě úpravy oceňování výroby. V návaznosti na novelizované účetní předpisy by měly být součástí ocenění vlastní výroby také:

 • „.popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady…“, 
 • a to podle § 25/5 Zákona o účetnictví.

Změna metody

Dojde-li ve vašem případě k úpravě kalkulačního vzorce, jde o tzv. změnu metodu v souladu s § 7/3 Zákona o účetnictví.

EET a Farmáři

Vytvořil | Listopad 21, 2016
Co fyzické osoby?

Mikulášské, vánoční trhy aj.

Skutečně finišují přípravy na elektronickou evidenci tržeb, která startuje pro ubytovací a stravovací služby už za deset dnů.

Zmatek nad zmatek 🙃

To si myslí mnoho fyzických osob, které s daněmi mají přece jen méně zkušeností.

Farmáři

Není to přesný výraz, ale máme v tomto případě na mysli prodejce na různých trzích.

Musí se podřídit EET již nyní?

Nevíme… 🙃

Omlouváme se, ale odpověď je opravdu nejasná, každá fyzická osoba musí vyřešit:

 • jestli se jedná o příjmy z podnikání – pokud ne, pro EET odpovíme na výše uvedenou otázku NE,
 • a dále, zda nejde o minoritní nebo ojedinělou činnost – pokud se jedná o takové příjmy – opět odpovíme NE.

Stánek…

Nebo jde třeba o stánek a nejsou poskytovány stravovací služby – odpověď zní NE


Jedná se o volný výklad zákona o EET, zavedený Pokynem GFŘ verze 1.0.

Další vzorové příklady publikoval autor na stránkách VERLAGu Dashofer.

Nová pravidla u Daně z převodu

Vytvořil | Listopad 16, 2016
Platná od 1. 11. 2016

Daň z nabytí nemovitých věcí

Tak se již několik let tato bývalá daň z převodu nemovitostí nazývá.

Novinka je jasná:

 • bude ji hradit nyní jen Kupující,
 • není žádné ručení.

🙂

Žádné problémy by neměly nastat.


Pouze je nutné, aby se vzal v úvahu pro nová pravidla den D – kterým není den sjednaný v kupní smlouvě, ale den vkladu do katastru nemovitostí.


Stará vs. nová smlouvaDosud bylo možné se dohodnout, proto si v konkrétních případech zkontrolujte, jaké podmínky jsou sjednány ve smlouvách, jestliže nebyl vklad učiněn do konce října.

Jednoduché účetnictví

Vytvořil | Listopad 15, 2016
Existuje?

ANO

Ale nejedná se o nový způsob nahrazující tzv. daňovou evidenci, jak se omylem mnoho podnikajících fyzických osob domnívá.

Vybrané účetní jednotky a podmínky

Takové účetní jednotky (neziskové organizace) nesmí být například plátcem daně z přidané hodnoty. A platí další omezení:

 • Příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhne částku 3 000 000 Kč,
 • Hodnota majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

Jednoduché účetnictví mohou používat například spolky, odbory, církve…

Daňová evidence

Postupuje se podle § 7b ZDP, i když se běžně používají programy obdobné sterému vedení „jednoduchého účetnictví“ – je zvláštní formou evidence pro zjištění dílčího daňového zkladu podle § 7 ZDP.

Nájem dlouhodobý/krátkodobý a EET

Vytvořil | Listopad 15, 2016

Obavy pronajímatelů z EET jsou na místě.

KDY se poplatníci daně z příjmů fyzických/právnických osob registrovat k EET?

Podle Pokynu správy daní by podnikatelé s příjmy z pronájmu měli být v režimu EET:

 • jde-li o krátkodobé ubytování – již 1. 12. 2016,
 • u dlouhodobého ubytování až 1. 3. 2018.

Chaos v EET

Je značný, například je obtížné určit, co je či není „krátkodobým“ ubytováním.

Na tuto nepříjemnou otázku nenalezneme 🙃 nikde žádnou uspokojivou odpověď. Pouze v § 56a/2 zákona o DPH se krátkodobý pronájem ohraničuje mj. dobou 48 hodin…