Měsíční archiv: Květen 2017

Populismus a Paušální daň

Vytvořil | Květen 31, 2017

Jedním z mnoha daňových výmyslů, které jsme slyšeli od bývalého ministra financí, byla „akce“ paušální daň. 🙃

Stačí si připomenout titulek z tiskové zprávy Ministerstva financí:

 • Méně daňové administrativy pro podnikatele díky rozšíření paušální daně

🙃

Skutečně platí, že Paušální daň, tak jak je koncipována v tuzemsku, je nesmyslná.


Stačilo by, kdyby se vedoucí pracovníci Finanční správy seznámili s realitou a sepsali si, co vše se musí učinit na Finančních úřadech, aby paušální daň byla sjednána…

A dotázali se poplatníků, kolik hodin navíc stráví tímto procesem. Jaké úlevy získají, jde-li o osoby povinné k dani nebo plátce DPH atd.


Termín 31. 5. 2017

Nicméně připomínáme, že dnes je termín na podání žádostí, které prý Finanční správa vyřídí do čtyř měsíců – tj. do 15. 9. 2017. Tak jednoduché to prý je!

Daňový vtip roku?

Ocitujeme si z publikovaného materiálu Finanční správy:

Plníme sliby a dáváme podnikatelům prostor pro výrazný úbytek administrativy, úsporu času, nákladů a v neposlední řadě možnost lepšího plánování finančních toků,“ komentoval novinku ministr financí Andrej Babiš.

Zatímco dosud tohoto institutu využívalo méně než 40 subjektů, po odstranění legislativních bariér a zpřístupnění paušální daně širšímu okruhu subjektů očekáváme mnohonásobně vyšší zájem“, doplňuje náměstkyně pro daně a cla Alena Schillerová.

🙃

Nepřehlédněte číslovku „40 subjektů…“!

Provozovna EET u Fyzické osoby

Vytvořil | Květen 30, 2017

Na začátku letošního roku mnoho podnikatelů – fyzických osob řešilo, jestli jim vzniká povinnost evidovat tržby při startu druhé etapy EET. 🙃

Minoritní činnost

Většina z nich zjistila, pokud si nastudovala informace publikované na našem BLOGu, že tak činit nemusí! 🙂

Důvod je prostý, použil se výklad z Pokynu Generálního finančního ředitelství, kterým se nabídla možnost odložit EET na příští rok, jestliže v jedné provozovně je aktuální povinné EET z činnosti minoritní.


Připomínáme klasické situace:

 • Paní Jana je šikovná kadeřnice, ale prodává též zboží – kosmetiku.
 • Pokud byl objem těchto tržeb za loňský rok maximálně 175 000 Kč a 49 % celkových tržeb v jedné provozovně, zavedení EET nebylo nutné.

Aktualizovaný Pokyn a Provozovna

Na konkrétní dotaz na BLOGu odpovídáme:

 • stále se testují výše uvedené parametry shodně,
 • a to za jednu každou provozovnu zvlášť.

🙂

Naštěstí v tomto bodě zůstal názor Finanční správy konzistentní.

Optimalizace pro Fyzické osoby a nehmotný majetek

Vytvořil | Květen 29, 2017

Závěr z předchozího článku některé čtenáře překvapil… 🙂

Fyzická osoba a § 7, § 9 ZDP

Opravdu platí, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob řeší dílčí daňový základ podle § 7 nebo § 9, jestliže nevede podvojné účetnictví:

 • náklad na pořízení třeba softwaru,

nebo

 • technické zhodnocení nehmotného majetku,

uplatní jako jednorázový daňový náklad.


Pan Nováček podniká, používá daňovou evidenci, a tak nemusí řešit, jestli vyplepšení softwaru je UpGrade (technické zhodnocení) nebo UpDate („oprava“). V obou případech se jedná o provozní náklad.


Zákon o daních z příjmů

Tato velmi příjemná výjimka je přímo uvedena v Zákoně o daních z příjmů, konkrétně v ustanovení § 24/2/zn!

Tato fyzická osoba neřeší daňové odpisy podle § 32a ZDP. 🙂

Nehmotný majetek pro Fyzické a Právnické osoby

Vytvořil | Květen 26, 2017

Reagujeme na aktuální dotaz k článku Tipy pro Právnické osoby.

PO vs. FO

Pro daňové účely musíme aplikovat tzv. časové odpisy, ale to se týká jen Právnických osob.

🙂

Pro Fyzické osoby existuje výjimka, neboť nehmotný majetek neodpisují, uplatní:


To platí, jestliže nevede Fyzická osoba podvojné účetnictví.


Metodika časových odpisů

Ke konkrétnímu dotazu doplňujeme, že chyba se stává:

 • při zahájení odpisování, protože daňový odpis lze počítat až za měsíc následující po uvedení do užívání, a
 • pro technické zhodnocení je nutné postupovat podle druhu nehmotného majetku – viz § 32a Zákona o daních z příjmů.

V rámci probíhajících auditů účetních závěrek je vhodné tyto položky skutečně zkontrolovat.

KH není DP DPH

Vytvořil | Květen 25, 2017

Opakujeme obdobný titulek, protože se v praxi stále ještě objevují omyly, které mají díky panu Babišovi a jeho zavedeným sankcím fatální důsledky… 🙃

Sankce

Opravdu zůstaly po tom nešťastníkovi jen sliby a sliby…

Aktualizovaný „Pokyn“ k odpouštění formálních nedostatků v Kontrolních hlášeních nevyřešil problémy běžné praxe. 🙃

KH vs. DP

Daňové přiznání k DPH je zásadní dokument, podle kterého plátce:

 • buď daň z přidané hodnoty hradí,

nebo

 • uplatňuje nadměrný odpočet.

Kontrolní hlášení je pouze evidencí, samostatným právním úkonem, který nemá často ani relevantní vypovídací schopnosti.


A ani nemůže mít, když čtvrtletní plátce podává KH měsíčně…


Paradoxy českých daní

Přes výše uvedené je podstatné, že chyby v DP DPH jsou vlastně dnes méně závažné než v KH – navíc software Finanční správy s daty neumí pracovat, což potvrzují mnohdy nesmyslné dotazy, výzvy…

A tak platí:

Je možná Přefakturace v DPH?

Vytvořil | Květen 24, 2017

Existuje uskutečněné plnění, u kterého plátce DPH neodvede daň z přidané hodnoty na výstupu? ANO! 🙂

Zákon o DPH

Jedná se o velmi specifické ustanovení § 36/11 zákona o DPH.

Existují však striktní podmínky – tento plátce:

 • neuplatní daň na vstupu, a
 • „nezdraží…“, nezvýší cenu,
 • jedná se o „plnění“ vynaložené jménem a na účet jiné osoby.

Je to trochu komplikované?

ANO, je tomu tak, ale vysvětlíme si přefakturaci v DPH na jednoduchém vzorovém příkladu.


Plátce DPH – Realitní kancelář zajišťuje prodej nemovitostí. Za klienta uhradí náklady na právníka – faktura je na 20 000 Kč plus DPH. Jde samozřejmě o služby pro Klienta, proto může realitní kancelář použít „přefakturaci v DPH“.


Důležité je, že tento postup je legitimní i v situacích, když by výše uvedené právní služby pro Klienta zajišťovat třeba Advokát – neplátce DPH. 🙂

Dotaz na BLOGu

Reagujeme také na konkrétní dotaz – vlastně jde o služby v EU – je možná přefakturace?

Nahlédneme-li:

 • do tuzemského zákona o DPH, a
 • Směrnice EU, čl. 79 (zde podmínka účtování „o průběžných položkách“),

omezení nenacházíme. 🙂

Nekonečný chaos v EET a spolky

Vytvořil | Květen 23, 2017

Katastrofální řízení resortu Financí snad odchodem pana Babiše skončí… 🙂

Politické hrátky

Před volbami se ještě dočkáme mnoho slibů politiků v oblasti daní a EET.


Jedním z nich je chabý pokus opravit nedostatky v EET vydáním aktualizovaného Pokynu verze 2.0 – jeho výsledkem je jen alibistické zvýšení limitu pro „spolky“. Uvedené potvrzuje sdělení MF.


Informace Finanční správy

Pokud si laik přečte sdělení FinS k „novinkám“ v EET, musí být spokojen:

 • „…Neziskové subjekty neevidují příjmy z hlavní nepodnikatelské činnosti, tzn. například členské příspěvky, dary, dotace či výnosy z veřejných sbírek. Pokud neziskový subjekt uspořádá akci, například výroční ples, hody, oslavy státních svátků, výročí založení obce, ze které inkasuje příjmy (vstupné, prodej zboží a služeb) a tato akce souvisí s posláním neziskového subjektu a není vykonávána soustavně, pak ani případný zisk z dané akce není tržbou z podnikání a není povinnost ho evidovat. „Elektronická evidence tržeb se tak neziskových subjektů v drtivé většině případů vůbec netýká,“ řekla náměstkyně ministra financí Alena Schillerová….“

Ale ve skutečnosti je požadavek na registraci veřejně prospěšných poplatníků – spolků:

 • v rozporu s platným zněním zákona o EET! 🙃

Novinky v EET

Vytvořil | Květen 22, 2017

Finanční správa, vědoma si omylů v zákoně o EET a v první verzi Pokynu (a dalších jejich výkladů), se pokusila částečně napravit své hrubé chyby… 🙃

Novela zákona o EET

Jedinou cestou, jak dát věci do pořádku, je razantní novela zákona o EET a minimálně zrušení třetí a čtvrté etapy EET, účtenkové loterie… 🙃

Věcné změny?

Pokynu – verze 2.0 jde spíše o snahu zpřesnit, opravit původní výklady, například se to týká:

 • platební brány,
 • dobírky,
 • oznámení (cedulka) na internetu,
 • minoritní činnosti aj.

Sliby politiků

Jedná se především o zahájení předvolební kampaně, což potvrzuje další „slib“ pro veřejně-prospěšné subjekty, tzv. spolky.


Finanční správa zvýšila „limit“ na 300 000 Kč… 🙂


Postupně Vás budeme informovat o „novinkách“.

Komunikace s Finanční správou

Vytvořil | Květen 19, 2017

V 21. století by mělo vše, co souvisí se státní správou, probíhat elektronickou formou?!

ANO, určitě by to bylo efektivnější, ale problém je, že orgány státní správy spolu někdy nekomunikují a posílají se dokumenty duplicitně. 🙃

Obecné písemnosti a FinS

V aktuálním sdělení Finanční správa informuje, co je třeba učinit:

 • Pro odeslání formuláře „Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR

Podle této informace:

 • „je možné využít, kromě dříve podporovaných způsobů podepsání elektronického podání, tedy pomocí ZAREP (uznávaný elektronický podpis), případně pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze hlásit do jeho datové schránky (přihlašovací údaje do datové schránky), též odeslání podání bez podpisu.“

„Dodatečný podpis“

V případě odeslání uvedeného formuláře (tj. bez podpisu) je nutné doručit na místně příslušný FÚ, do 5 kalendářních dnů od odeslání podání, potvrzení o odeslaném podání, tzv. E-tiskopis podání, nebo podání opakovat § 71/1 Daňového řádu.

Formulář

Je k dispozici na stránce „Elektronické formuláře“, v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, na stránkách Daňového portálu www.daneelektronicky.cz.

Pronájem FO a rezerva

Vytvořil | Květen 18, 2017

Může fyzická osoba s příjmy podle § 9 ZDP snížit daňovou povinnost tvorbou daňové rezervy?

ANO. 🙂

Tak jednoduché…

Zapomíná se na možnou optimalizaci daně z příjmů u fyzických osob, neboť není vůbec omezením, že se nejedná o podnikání.

Postupuje se podle Zákona o rezervách, u rezervy na opravy hmotného majetku jde o ustanovení § 7.


Pan Novotný se rozhodl pro masivní opravy pronajímaného domu. Plánuje je provést v roce 2018, odhad činí 2 000 000 Kč. Proto může za rok loňský a letošní snížit dílčí daňový základ vždy o částku 1 000 000 Kč. 🙂


Finanční prostředky

Nevýhodou je samozřejmě podmínka, že pan Novotný musí do 3. 7. 2017, kdy má termín podání daňového přiznání za rok 2016, složit první částku na vázaný účet. 🙃

Plusy/Mínusy

Asi pan Novotný ušetří na daních 150 000 Kč, a tak musí zvážit, jestli se mu vyplatí alokovat v bance jeden milion korun. Úroky, byť osvobozené od daně, jsou dnes minimální…