Měsíční archiv: Březen 2018

Nezdaněné příjmy FO z prodeje nemovitostí (1)

Vytvořil | Březen 29, 2018

Buďte bez obav, nenavádíme Vás k žádným nepravostem! 🙂

Osvobozený příjem

Při prodeji nemovitého majetku se testuje, jestli se jedná o osvobozený příjem, je-li splněn časový test:

nebo

 • pětiletý (§ 4/1/b) *2.

Ad 1*)

Poplatník měl v rodinném domě bydliště po dobu dvou let bezprostředně před jeho prodejem. Prodal dům tři roky po nabytí, proto se jedná o osvobozený příjem. 🙂


Taková lhůta je poměrně krátká.


Ad *2)

Druhý dům byl prodán tímto poplatníkem po šesti letech od jeho nabytí, a tak se jedná opět o osvobozený příjem. 🙂


Daňové přiznání vs. Hlášení

Poplatník získal od daňového poradce dvě dobré zprávy, ale též jednu „špatnou“.

Je-li některý z výše uvedených osvobozených příjmů vyšší než 5 000 000 Kč, je nutné do 3. dubna odevzdat na Finanční úřad „Hlášení“ podle § 38v. 🙃

Příjmy z pronájmů a daně Fyzické osoby

Vytvořil | Březen 28, 2018

Nejvíce dotazů je v poslední době od fyzických osob, které mají příjmy z pronájmu.

Zřejmě jde také o příjmy, ze kterých se asi nejčastěji platí zbytečně daně… 🙃

Jak ušetřit na dani? 🙂

Proto znovu připomínáme několik daňových TIPů:

 • Varianty dílčího daňového základu podle § 9 ZDP (1).
 • Snížení příjmu o inkaso za služby (2).
 • Volba zdanění mezi manžely (3).

Ad 1)

Poplatník si opravdu může vybrat, který způsob zjištění konkrétní výše „netto“ výsledku z příjmu pronájmu je lepší: prokazováním výdajů evidencí nebo účetnictví, případně paušální výdaje. 🙂

Ad 2)

Služby, které pronajímatel sám neposkytuje, nemusí zařadit do příjmů (a výdajů), což je výhodné zejména u varianty paušálních výdajů. 🙂

Ad 3)

Manželé, mají-li společné jmění, se rozhodnou, u kterého z nich je rozumnější příjmy z pronájmu vykazovat. Systém lze každý rok měnit… 🙂

Výhodná sleva na manžela/ku, ale…

Vytvořil | Březen 27, 2018

Navazujeme na dotaz z minulého týdne a doplňujeme naši krátkou odpověď.

Limit vlastních příjmů

Chce-li jeden z manželů uplatnit slevu na dani ve výši 24 840 Kč podle § 35ba ZDP, podmínkou je, že nemá manžel/ka vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč.

Daně vs. Sociální dávky

Problém je v určení, co patří nebo nepatří do vlastních příjmů. 🙃


Podle zákona o daních z příjmů se nezahrnují pouze dávky sociální podpory a další vyjmenované sociální příspěvky, mimo jiné též uvedené v Pokynu D-22.


Dotaz

 • Jsem na mateřské dovolené, příjmy nemám, ale letos jsme prodali dům po babičce a já dostala polovinu z prodeje domu. Započítává se tato částka do příjmů manželky a přesáhla jsem tedy limit 68.000,- Kč?

Odpověď

To znamená, že příjmy osvobozené od daně nebo již zdaněné srážkovou daní jsou součástí vlastních příjmů.

Výjimka

Kdyby se jednalo o příjem manželů se společným jměním, který plyne druhému manželovi nebo takto ho lze zařadit pro účely daně z příjmů, nezapočítal by se do tzv. vlastního příjmu.

To však není tento případ, neboť tazatelka má příjem skutečně jen „svůj“, protože jde o dědictví. 🙃

Sdružení bez právní subjektivity a Paušál

Vytvořil | Březen 26, 2018

Na téma sdružení (správně „společnost“) jsme uveřejnili již několik článků včetně informace o nové knize autora Blogu. 🙂

Sdružení a DPH

Nejvíce problémů se objevuje aktuálně při řešení starého nebo nového modelu:

 • Jestli má vše stále zařizovat jeden účastník (společník).

Nebo

 • Má každý vystupovat sám za sebe.

Sdružení a Daň z příjmů

Vraťme se však k dotazu na BLOGu.

Při zpracování daňových přiznání za loňský rok testujeme, zda je výhodnější:

 • výdaje prokazovat nebo zvolit paušální výdaje,
 • u nich variantu „starou“ (2016) nebo „novou (2017).

Nesmíme zapomínat na omezení dané § 12 ZDP

Navazujeme na aktuální dotaz!

U účastníků sdružení je podmínkou pro variantu paušálních výdajů:

 • ANO, je možná, ale příjmy a výdaje musí být mezi účastníky sdružení rozděleny shodně.

To neznamená stejně – třeba u dvou poplatníků 50:50, ale například jeden má 30 % na příjmech a výdajích, druhý 70 %. 🙂

Daňové termíny ZDP a DPH/KH

Vytvořil | Březen 23, 2018

Za jedenáct dnů je termín – dne 3. dubna – pro podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za kalendářní rok 2017!

Příklady na DP

Připomínáme Vám, že k dispozici máte na našem BLOGu vzorové příklady a vyplněná daňová přiznání DP DPFO a DP DPPO! 🙂

Daňový víkend?

Asi ano… 🙃


Pokud se nebudete věnovat daním z příjmů, čeká všechny měsíční plátce DPH a právnické osoby, byt jsou čtvrtletními plátci, povinnosti k dani z přidané hodnoty.


Příjemné výjimky

Pouze fyzické osoby – čtvrtletní plátci – nemusí v pondělí odevzdat Kontrolní hlášení! 🙂


A další představuje tzv. „nulové“ kontrolní hlášení – viz naše články! 🙂


Zálohy a DPH

Připomínáme, že se v praxi zapomíná na novinku u záloh:

 • „některé nepatří do DPH…“.

Vážení,

přes výše uvedené, si Vám dovolujeme popřát klidný, byť pracovní víkend! 🙂

Úroky hypoteční a snížení daně

Vytvořil | Březen 22, 2018

Daňové úlevy jsou pro fyzické osoby velmi rozsáhlé, proto je třeba všechny (!) při zpracování daňových přiznání za loňský rok využít. 🙂

Benefity

ALE, vždy se musí kontrolovat splnění podmínek daných zákonem o daních z příjmů, pro úroky z hypotečních aj. úvěru podle § 15/3 a 15/4.

Dotaz na BLOGu

 • Ideální polovinu rodinného domu vlastní syn a druhou rodiče. Syn si vzal úvěr na rekonstrukci celého domu. Jakou částku úroku může využít pro snížení daní?

Odpověď

Na první pohled je vše jasné.

Podle ZDP je pouze nutné splnit několik podmínek pro toto příjemné snížení základu daně – například:

 • cílem je zajištění bytových potřeb (1*) a
 • maximální částka je za kalendářní rok 300 000 Kč (*2).

Ad 1)

Ze zadání předpokládáme, že rekonstrukce je „titulem“ pro tuto daňovou výhodu:

 • dochází ke „…změně stavby…“ za účelem zkvalitnění bydlení.

Ad 2)

Maximální hranice asi překročena není.


Je však nutné posoudit k jakému účelu se rekonstrukce vztahuje.

Zde je k celému domu, tj. pouze polovina úvěru/úroků splňuje podmínky výše uvedené.


Druhá část se týká majetku, který tento poplatník nevlastní a nemůže tvrdit, že vynaložené prostředky jsou pro jeho bytové potřeby. 🙃

Daňové přiznání studenta

Vytvořil | Březen 21, 2018

 

Reagujeme na dotaz na BLOGu, jak má vyplnit daňové přiznání za loňský rok student, který již nastoupil do zaměstnání a má další příjmy.

Povinnost podat daňové přiznání

Základní pravidla jsme již několikrát uveřejnili. Vždy je nutné zkoumat „individuální pozici“ každého poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Dotaz na BLOGu

 • Student ukončil v únoru bakalářské studium, od 1. 4. 2017 byl několik měsíců zaměstnán u jednoho zaměstnavatele. Znovu nastoupil do zaměstnání 1. 1. 2018. Má též příjmy z pronájmu ve výši 13 000 Kč. Od podzimu dálkově studuje, věk 27 let již dovršil v červnu 2017.
 • Musí podat daňové přiznání (1*), a jak vypočte daň (2*)?

Odpověď

Ad 1)

Limit pro povinné podání daňového přiznání, stanovený v § 38/g/2 ZDP – částka 6 000 Kč – byl překročen.


Daňové přiznání student podat musí. 🙃


Ad 2)

Protože má student mimo příjmů ze zaměstnání také příjmy z pronájmu, nemůže využít zjednodušený tiskopis.


Vyplnění daňového přiznání je jednoduché:

 • v § 6 uvede údaje od zaměstnavatele, podle jeho potvrzení,
 • jako daňové výhody uplatní částku 24 840 Kč na poplatníka podle § 35ba/1/a,
 • v příloze pro § 9 použije 30 % paušální výdaje.

Přeplatek na dani

Nesmí zapomenout vyplnit v základním tiskopise žádost o přeplatek na dani (pokud vznikne 🙂), který musí též podepsat.

Příspěvky na dopravu do zaměstnání

Vytvořil | Březen 20, 2018

Zaměstnavatelé se právem snaží vytvořit pro své zaměstnance co nejlepší podmínky. Mnoho z nich řeší, jak zajistit jejich dopravu do zaměstnání.

Daňový příspěvek na dopravu?

Tomuto tématu se věnuje aktuální dotaz na BLOGu:

 • Jsou nějaké jiné možnosti daňově zvýhodněné než prostřednictvím mezd, kde by příspěvek podléhal odvodům soc. a zdrav. pojištění a daní? V plném rozsahu prostřednictvím cestovních náhrad se domníváme, že to není možné.

Odpověď

V rámci cestovních náhrad nelze skutečně obecně poskytovat zaměstnanci finanční částky na cestu do/z práce, nejde o pracovní cestu. ALE… (*)

Benefit

Zákon o daních z příjmů přesto částečné řešení nabízí.


Předmětem daně z příjmů nejsou:

 • podle § 6/7/a náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti.

Existují případy, kdy může být například zahájena pracovní cesta z místa bydliště zaměstnance. Vlastně se jedná o „cestu“ do práce… 🙂


Nejedná se však o pravidelné dojíždění do/z místa výkonu práce. 🙃


Další výjimka platí pouze pro zaměstnavatele provozující veřejnou dopravu, kteří svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům mohou nabídnout zlevněné jízdenky nebo dokonce bezplatné jízdenky – přesto se jedná o osvobozený příjem ze závislé činnosti podle § 6/9/e ZDP.

Čerpání sociálního fondu?

V následujícím článku – který ale z časových důvodů budeme publikovat až v dubnu – ještě doplníme možnosti optimalizace o čerpání tzv. sociálních fondů. 🙂

Daňové odpisy a optimalizace

Vytvořil | Březen 19, 2018

Poplatník daně z příjmů neřeší jen dilema, zda je pro něj lepší využít zrychlené nebo rovnoměrné odpisy.

Výhodné může být totiž legitimní snížení daňových odpisů. 🙂

„Umělé“ zvýšení základu daně?

ANO, může být skutečně rozumné.


Týká se nejčastěji následujících případů:

 • Pro Fyzické osoby je typický takový postup, aby nepropadly daňové úlevy, různé slevy na dani.
 • Pro FO a PO jde často o situace, kdy by nebylo jinak možné využít odčitatelné položky od daně (třeba daňovou ztrátu).

Nabízíme dvě varianty

Odpisy snížíte:

nebo

 • použijete nižší odpisové sazby u rovnoměrného odpisování.

O daňové odpisy nepřijdete, uplatníte je v následujících zdaňovacích obdobích. 🙂


Fyzické osoby

Připomínáme, že při využití paušálu, nelze tímto způsobem odložit.

Audit a Daně

Vytvořil | Březen 16, 2018

Navazujeme na nedávný dotaz a publikovaný článek.

Jaký je vztah „povinného auditu“ k dani z příjmů právnických osob?

Významná je vazba:

 • na termín podání DP a placení daně, a
 • zálohy.

Lhůta DPPO

Klíčový je termín podání DP DPPO, neboť je automaticky v prodloužené lhůtě, má-li účetní jednotka povinný audit účetní závěrky:

 • Pro někoho je to plus, je více času na závěrku a daňové přiznání. 🙂
 • Pro jiného mínus, neboť audit „něco“ stojí a může Vás i obtěžovat. 🙃

Výše daně

Jestli Vám hrozí vysoký nedoplatek, povinný audit se stává příjemnou povinností.


Máte-li nárok na vrácení daně, tj. zjištěn je přeplatek, peníze bohužel dostanete později. –


Zálohy

Nepříjemné je, pokud máte hradit čtvrtletní nebo pololetní zálohy podle poslední známé daňové povinnosti za rok 2016. Viz též včerejší článek, viz § 38a.


V takovém případě je povinností zaplatit zálohu ještě 15. 6. 2018.


Audit závěrky

Jak jsme uvedli v předchozím článku. Rozumná je dohoda s Auditorem, aby byl audit zpracován nejpozději do konce května nebo poloviny června.

Nejen kvůli termínu schválení závěrky, který stanoví Nový občanský zákoník, ale též pro jistotu, že je závěrka v pořádku a můžete v termínu podat daňové přiznání.