Měsíční archiv: Září 2018

Daně před volbami: novela zákona o EET

Vytvořil | Září 27, 2018

Minulý týden jsme Vás informovali o průběhu jednání v Poslanecké sněmovně, které se týká novely zákona o Elektronické evidenci tržeb. Krátce reagujeme na doplňující dotaz k tomuto příspěvku.


Jedná se skutečně o bezprecedentní selhání hnutí ANO. 🙃


Text novely je vskutku „pozoruhodný“. Proto jsou všichni odborníci v šoku, co je obsahem novely zákona o EET – buďme konkrétní, například podle § 11a:

 • je navržena nesmyslná konstrukce „výjimky“ vázané na směšný obrat ve výši 200 000 Kč
 • a je pouze pro neplátce DPH,
 • netýká se běžných právnických osob,
 • zcela mimo realitu je limit vázán i na kvalifikovaný odhad „ve 12  bezprostředně následujících kalendářních měsíců…“,
 • a omyl je také v dalším kritériu: minimálně dva zaměstnanci (což při daném obratu znamená, že podnikající subjekt hradící mzdu a zákonné pojistné, je automaticky v mínusu),
 • navíc spojené s komplikovanými žádostmi o toto vyjmutí z povinnosti evidovat tržby on-line (*
 • další administrativou (papírový blok účtenek podle § 15a, které se odevzdají čtvrtletně na FÚ – viz § 23a).

Lhůty

Opravdu se nejedná o „…alternativu…“ (*),  úřad bude vše zkoumat (jak asi bude řešit kříšťálovou kouli: obrat v následujících dvanácti měsících – a jeho případné překročení 🙃).


Do 30 dnů má správce daně rozhodnout a pak si poplatník „…převezme blok účtenek…“. 🙃


Vážení,

nechceme Vám kazit prodloužený víkend, ale budete-li mít chvilku na přemýšlení o brzkých volbách:

 • nedávejte další šanci Babišovi a Komunistům: 40 let (plus smutná „současnost“ 🙃 jim už stačilo…

Opravy v DPH

Vytvořil | Září 26, 2018

Mají různou povahu a řada daňových subjektů tyto problémy nyní řeší, neboť se často stává, že jste při zpracování aktuálního daňového přiznání k DPH – nyní za zdaňovací období srpen – objevili nějakou historickou nepřesnost. 🙃

Jaký je čas na opravy?

My se zaměříme na problém časové lhůty pro opravy základu daně.


V zákoně o DPH je v § 42/5 uvedeno, že „…opravu nelze provést po uplynutí 3let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň…“.


Není však zcela jasné, jak se testuje zjištění objektivních skutečností a počítání lhůty.

Koordinační výbor (KOV)

Komora daňových poradců projednala s finanční správou tuto problematiku v březnu 2017.

Jestliže zjistíte nějaké nesprávnosti, budete na hranici výše uvedené tříleté lhůty, nastudujte si vzorové případy z jednání KOV.


Možná zjistíte, že máte ještě čas na provedení opravy. 🙂


Další informace naleznete v námi již publikovaných článcích.

JAK na daňová přiznání (DPH, KH)?

Vytvořil | Září 25, 2018

DNES je opět termín pro odevzdání Daňových přiznán a Kontrolních hlášení. 🙃

Je to úmorná, „protivná“ povinnost, kterou většina plátců musí splnit každý kalendářní měsíc.

Daňové přiznání k DPH a KH

Navazujeme na včerejší článek.


Rádi Vám poradíme – potřebné informace můžete snadno získat na našem BLOGu. 🙂


Využijte v této souvislosti:

Naleznete zde mimo jiné vzorová daňová tvrzení:

Přiloženy jsou též Pokyny k vyplnění těchto dokumentů. 🙂

BLOG je pro Vás!

Vytvořil | Září 24, 2018

Školní rok je již v plném proudu, krásné letní počasí je za námi 🙂. Pomalu a jistě se všichni v oboru stále více věnujeme daním, přípravě účetních závěrek.

Účetní a daňové problémy

Různé složitosti řešíme každodenně:

 • Některé počkají, zeptáte se svého poradce, vznesete dotaz na některém školení apod.
 • Jiné potřebujete rozlousknout co nejdříve, nejlépe „ihned“, neboť na Vás tlačí vedení firmy.

BLOG je Vám k dispozici

Nabízíme Vám stovky odborných článků!

Orientace:

Je velmi jednoduchá, doporučujeme si téma nalézt:

 • Nejdříve přes Kategorie článků.
 • Případně „naťukejte“ klíčová slova do vyhledávače „FullText“.

A samozřejmě můžete svůj dotaz poslat mailem nebo zadat formou komentáře k vybranému článku.


Rádi Vám pomůžeme. 🙂

Neuvěřitelný paskvil novela zákona o EET

Vytvořil | Září 21, 2018

Je opravdu neskutečné, jak Babiš (ne)řídí Českou republiku.


Původní zákon o EET, jak potvrdil nezávislý Ústavní soud, je a byl katastrofou. 🙃


Jde o další útok na drobné podnikající subjekty, zbytečně vyhozené prostředky ze státního rozpočtu a zvýšení administrativy. Názor předkladatelů není objektivní. 🙃

Stačí citovat šéfku resortu:

 • „Navrhované řešení tak nepředstavuje osvobození od zákona o evidenci tržeb, ale alternativní formu evidence pro nejmenší živnostníky a podnikatele. Jeho výhodou je, že si tito podnikatelé sami rozhodnou, zda budou evidovat on-line nebo prostřednictvím tohoto rozšířeného off-line modelu,“

Doplňme si, co je pravdou:

 • nejde o „…alternativní formu…“, ale žádost poplatníka, kterou musí schválit úřad…, snad se vyjádří do 30 dnů… 🙃
 • a podle textu navrhovaného § 11a se netýká „malých“ s.r.o., resp. běžných právnických osob… 🙃
 • tento zvláštní režim se komicky zvrhává – v 21. století – na čtvrtletní odevzdávání účtenek na FÚ: informací formou tiskopisu vydaném MF podle § 23a (!)… 🙃
 • to bude ve většině případů znamenat aktualizaci softwaru nebo pořízení nového…🙃.

Poslanecká sněmovna

Nelze se divit, že se minulý ten nepodařilo této vládnoucí garnituře projednat novelu zákona o EET v tzv. prvním čtení.


KDO podpoří tento nesmysl, je zatím otázkou. Snad se k Babišovi a Komunistům nikdo nepřidá. 🙂


Start III. a IV. Etapy?

Nikdo tak neví, kdy se budou muset – zcela zbytečně – do EET zapojit ostatní (podle dříve platného zákona tzv. třetí a čtvrtá etapa).

Vážení,

ještě stále je šance, že zvítězí zdravý selský rozum… Důležité proto je, aby se do Senátu nedostali žádní zástupci agenta Bureše. 🙂

Přeúčtování nákladů a daň z přidané hodnoty

Vytvořil | Září 20, 2018

Další aktuální dotaz se týká v zavedené terminologii DPH tzv. přefakturace, která nabízí přeúčtovat některé položky, aniž by se musela odvést daň z přidané hodnoty na výstupu. 🙂

Pravidla ZDPH

Tuto možnost v obecné rovině nabízí ustanovení § 36/11 zákona o DPH a vlastně jde o mimořádné vyjmutí z předmětu daně z přidané hodnoty.

Konkrétní dotazy:

„Advokát přeúčtovává klientovi:

 • správní poplatek za ohlášení živnosti (doklad je vystaven na jméno klienta)…,
 • překladatelské služby od neplátce DPH (doklad je na jméno advokáta), cena také zůstane stejná…“

Řešení

Možnost přefakturace v DPH je podmíněna čtyřmi parametry:

 • částku advokát obdrží od jiné osoby na úhrady,
 • vynaložené jménem a na účet této jiné osoby,
 • nezvýší se cena, a
 • neuplatní advokát daň na vstupu.

Všechny podmínky jsou v tomto případě splněny 🙂, ale doporučujeme do smlouvy s klientem vyjmenovat, které položky jsou skutečně vynaložené „jménem a na účet klienta“. Aby například překlad nebyl pro pochopení zahraničních právních norem pro advokáta, ale jednalo se o přeložení listin klienta.

KDO je Identifikovanou osobou?

Vytvořil | Září 19, 2018

Navazujeme na předchozí články a včerejší text týkající se problematiky daňových subjektů uskutečňujících služby Airbnb a jejich povinností registrace jako „identifikované osoby“.

Kategorie Plátce vs. Identifikovaná osoba

Skutečně je tomu tak – Osoba povinná k dani podle zákona o DPH, se může stát:

 • Plátcem DPH

nebo také

 • Osobou identifikovanou (v ZDPH je to řešeno ve více paragrafech).

Povinnosti takové osoby jsou trochu jiné, ale existují. 🙃Uvedeme si pouze několik pravidel:

 • registrace podle § 6g a násl.,
 • přiznat daň § 24 a násl., § 108/1/c,
 • dále podává daňové přiznání.

Rada

Identifikovaná osoba nemusí podávat „prázdné“ daňové přiznání, jestliže ji v příslušném zdaňovacím období nevznikla povinnost přiznat daň – viz § 101/5 zákona o DPH. 🙃


Samozřejmě také neodvádí daň z přidané hodnoty z tuzemských plnění, ale na druhé straně nemá též nárok na odpočet DPH z přijatých zdanitelných plnění.


 

Daňová povinnost identifikované osoby

Vytvořil | Září 18, 2018

Krátce odpovídáme na aktuální dotaz, který se týká povinností pronajímatele, který se stal identifikovanou osobou („IdO“). 🙃

Odvod DPH „na výstupu“

Jedná se o § 24 zákona o DPH (a též § 108/1/c), podle kterého je identifikovaná osoba:

 • které bylo poskytnuto zdanitelné plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby)
 • osobou neusazenou v tuzemsku
 • s místem plnění v tuzemsku
 • povinna přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Dotaz se týká základu daně:

 • …Airbnb fakturuje servisní poplatek jako ZD plus DPH? Je tedy nutné, i přes jimi odvedenou daň, aby podnikatel podal daňové přiznání, a z jaké částky?“

Řešení:

Základ daně je pro přiznání daně fakturovaná částka poskytovatelem plnění, suma je bez „tuzemské“ DPH (neboť se uplatní v EU reverse charge). Použije se samozřejmě „česká“ sazba DPH.

Poznámka

Nepodaří-li se Vám fakturovanou částku změnit (snížit o „cizí“ DPH) – Dodavatel nemůže nebo nechce uplatnit přenos daňové povinnosti (možná kvůli jinému názoru na určení „místa plnění“), musíte daň dopočítat z hodnoty uvedené na faktuře.


Připomínáme, že problematiku Daň z přidané hodnoty a Airbnb popisuje sdělení daňové správy.


Co je to IdO?

Zítra výklad doplníme pro „ostatní“, pro které ¨je tato zvláštní kategorie pro účely daně z přidané hodnoty stále „velkou neznámou“.

Agent Bureš vs. Občané… Nekonečný příběh…

Vytvořil | Září 17, 2018

Kritika vedení státu, zejména v oblasti financí (šílené plýtvání) a neefektivní řízení daní (růst administrativy, neoprávněné sankce vedoucí až k likvidaci firem) je trnem v oku agenta Bureše, který pevnou rukou „všechno“ řeší. 🙃

„Já NIC, Já Muzikant…“

Jeho oblíbená pohádka, kterou investigativní novináři několikrát odhalili a usvědčili současného premiéra ze lží. 🙃

Vedení Daňové správy

Místo věcné diskuse nalezneme jen opakované nesouhlasy s náměty na rozumné novely zákonů (aktuálně například zákona o EET). Odkazujeme Vás na jejich webové stránky, odmítají:

Vážení,

je skutečně na každém z Vás, jak se k (ne)řízenému chaosu postavíte a za pár týdnů můžete svůj názor, svobodně (zatím 🙂), deklarovat.

Dědictví a akcie (2)

Vytvořil | Září 14, 2018

Navazujeme na včerejší článek a krátce si vysvětlíme, jak má postupovat fyzická osoba, prodává-li akcie, které nejsou osvobozeny od daně z příjmů FO.

Daňovou povinnost můžete optimalizovat! 🙂

Akcie nabyté v dědictví

Platí následující pravidlo:

 • Nejsou-li splněny podmínky pro osvobození od daně,
 • použije prodávající „pořizovací cenu“ uvedenou v dědickém řízení a příjmy zdaní v § 10 Ostatní příjmy.

Optimalizace v § 10

Nezapomeňte, že v rámci ostatních příjmů, jde-li o „jeden druh příjmů“, lze dílčí základ daně optimalizovat.


Prodá-li fyzická osoba různé akcie: A) osvobozené od daně, se ziskem nebo ztrátou, nebo „neosvobozené“: B1) se ziskem 200 000 Kč, B2) jiné se ztrátou 80 000 Kč, výsledek pro daně je plus 120 000 Kč. 🙂


Osvobozené příjmy

Je úplně jedno, ve výše uvedeném případě, jestli akcie osvobozené byly v plusu nebo mínusu, prostě se nepočítají.

Odkazujeme Vás na několik publikovaných článků. 🙂

ALE poznámku k povinnému Hlášení si připomeneme příští týden.