Archiv autora: ADKA

Účtenková loterie

Vytvořil | Prosinec 21, 2016
Až příští rok… 🙂

Kdy bude?

Slíbená účtenková loterie – „účtenkovka“ – má být spuštěna podle posledních zpráv v polovině roku 2017.

Plánovaný význam

Citujeme:

 • „Loterie má zákazníky motivovat k přebírání účtenek a tím zvýšit efektivitu systému evidence tržeb a podpořit řádný výběr daní.“

Skutečný význam

Roční náklady budou astronomické, nejde totiž jen o výhry v plánované výši 65 000 000 Kč, ale režijní náklady na správu systému, stovky pracovníků finanční správy budou zablokováni další nesmyslnou evidencí, řešením udání atd. atd.

🙁

Finanční správa tak již několik let zcela opomíjí základní daňový princip, kterým je efektivita výběru daní…

2017

Netrapte se o vánočních svátcích daněmi a účetnictvím, užijte si svátky.

Vezměte si dovolenou.

Od 2. 1. 2017 Vám nabídneme další zajímavé články

EET povinná registrace

Vytvořil | Prosinec 20, 2016

Posunutí termínu

Otázka je na první pohled nesmyslná, ale když nahlédneme do aktuálních informací publikovaných finanční správou, dozvíme se, že možná sankce nebude, pokud se „někdo“ o nějaký ten den s registrací opozdil…

🙂

Pokud poplatník start EET nestihl, třeba z důvodů pozdního dodání pokladny apod., pošle údaje prý dodatečně…

🙁

Takový postup samozřejmě žádná právní norma neumožňuje.Skutečností je, že finanční správa, pod tlakem veřejnosti, slibuje nesplnitelné, jen aby uklidnila spoluobčany.


Doporučujeme všem, aby si publiované sdělení uložili v počítači, až přijde na lámání chleba…


Na plané sliby však nespoléhejte, i když jsou Vánoce přede dveřmi…

Nová daň z nabytí

Vytvořil | Prosinec 19, 2016
Platí již od listopadu…

Nová pravidla

Ke konci roku se zpravidla chvátá s podáním návrhů na Katastr nemovitostí („KN“) při prodejích.

Proto znovu připomínáme, že skutečně podle nových pravidel:

 • poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Správa daní

Finanční správa připravila několik sdělení.

Pro vysvětlení stačí citovat jeden text:

 • „…Počínaje 1. listopadem 2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel. Smluvní dohoda mezi účastníky transakce o přenosu daňové povinnosti na prodávajícího (převodce) není akceptovatelná. Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. V nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je u nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí tímto rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru….“

Den D

Je jím skutečně den podání návrhu na KN.

Nejvíce se chybuje, že toto pravidlo platí jednoznačně také pro účetnictví!

Pololetní a čtvrtletní zálohy

Vytvořil | Prosinec 15, 2016
Placení daní…

Vánoční dárky nebo daně?

Bohužel přednost má povinnost uhradit čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob.

🙁

Dnes má být tato záloha uhrazena…

Záloha vs. nový výsledek

Přestože očekáváte například za letošní rok – je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok – horší výsledky, a v březnu nebo v červnu příštího roku požádáte o přeplatek na dani, zálohu musíte uhradit.

Zálohové období

Zálohy se stanoví na tzv. zálohové období.


SRO bude podávat daňové přiznání za rok 2016 v březnu 2017.Poslední známá daňová povinnost za rok 2015 byla 160 000 Kč, proto je v zálohovém období povinnost platit čtvrtletní zálohy ve výši 40 000 Kč – poslední je splatná 15. 3. 2017.


🙁Samozřejmostí je již výše zmíněná prosincová záloha.

Novely účetních předpisů

Vytvořil | Prosinec 14, 2016
Co se připravuje?

Nejen Daně, ale také účetnictví

Doporučujeme sledovat vývoj účetních předpisů.

🙁

Medializují se bohužel pouze různé návrhy týkající se daní a aktuálně Elektronické evidence tržeb (viz věcně nesmyslný záměr související s tzv. paušální daní).

Vliv účetnictví

Zapomíná se, že například u právnických osob:

 • základ daně PO, a tím výše daňové povinnosti,
 • úzce souvisí se správně vedeným účetnictvím.

Novely

Proto Vás informujeme o připravovaných novelách účetních předpisů, i když jsou ještě v legislativním procesu schvalování.

Jde například o následující materiály:

Sněmovní tisk č. 812:

Dále materiál připravený na 15. 12. 2016:

Další zdroj:

🙁

Jen není zcela jasné, kdy přesně nabydou účinnosti…

Nové tiskopisy

Vytvořil | Prosinec 13, 2016
Daňová přiznání za rok 2016

Právnické osoby

Probíhají účetní uzávěrky, fyzické inventury, kontrolují se účetní operace uskutečněné v průběhu letošního roku.

Daně

Vše směřuje k zjištění účetního výsledku hospodaření a samozřejmě základu daně z příjmů právnických osob.

Tiskopisy DPPO

K dispozici zatím nejsou nové tiskopisy pro právnické osoby!

Příprava závěrky

Nezapomeňte, že prvním krokem při zpracování DP je vždy kontrola:

 • co bylo uvedeno v daňovém přiznání v roce předchozím, a
 • jaké jsou návaznosti na rok aktuální.

Tiskopisy DPFO

Na stránkách finanční správy naleznete pouze aktualizované tiskopisy pro fyzické osoby.

Novinky a přednášky

Vytvořil | Prosinec 12, 2016
Je toho hodně…

ALE nezoufejte…

Pokud jste nestihli zjistit:

 • vše nové, co platí pro letošní rok a
 • co se připravuje pro rok příští,

máte ještě možnost navštívit přednášku firmy Démonia.

BRNO 19. 12. 2016

Příští pondělí se koná poslední z řady přednášek.

 • Koná se v Hotelu International od 9.00.

Lektorkou je paní Ing. Lenka Kruntorádová MBA, Auditorka, Daňová poradkyně, Soudní znalkyně oboru účetnictví.

Kontakty

Přihlášku je možno zaslat elektronicky na adresu:

Bližší informace obdržíte na telefonním čísle 603 411 732.

EET

Na programu je samozřejmě také žhavé téma – Elektronická evidence tržeb.

Aktivní stará dohadná položka

Vytvořil | Prosinec 8, 2016
Je (ne)daňová?

Účetnictví vs. Daň z příjmů

V jednom z článků jsme řešili zúčtování a daňový vliv „staré“ dohadné položky pasivní.

Principy jsou shodné také pro dohadnou položku aktivní.


Společnost eviduje aktivní dohadnou položku z roku 2015 týkající se náhrady škody od pojišťovny ve výši 80 000 Kč.Jednalo se o operaci MD 388/D 648, tj. zdaněnou v loňském roce.


Závěrka 2016

Pokud byla například v letošním roce uznána náhrada ve výši 100 000 Kč, do účetního výsledku hospodaření a daňového základu patří zbývajících 20 000 Kč.

🙁

Jestliže pojišťovna přiznala částku nižší, což je nemilé, třeba jen v hodnotě 40 000 Kč, „ztráta“ 40 000 Kč je uznaným daňovým nákladem roku 2016.

Dodatečné daňové přiznání se nepodává!

Pronájem FO a paušál

Vytvořil | Prosinec 7, 2016
Optimalizace FO je možná – viz náš TIP! 🙂

Příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP

Dotazy týkají se příjmů z pronájmu, které není podnikáním, se opakují.

🙂

Na druhé straně, pro autora se jedná o příjemnou záležitost, neboť odpověď není příliš složitá.

Paušál ANO nebo NE?

Rozhodnutí, jestli poplatník využije 30% paušálu či nikoliv, je skutečně jen a jen na poplatníkovi.


Navíc platí, že každý rok lze systém měnit.


🙂🙁

Musí se pouze kontrolovat případné úpravy dílčího daňového základu podle § 23/8 ZDP.

Prokázané výdaje

Alternativou je výdaje prokazovat, a to:

 • účetnictvím (ale poplatník není účetní jednotkou) nebo
 • evidencí (záznamy, které nejsou daňovou evidencí podle § 7b ZDP),
 • V obou případech nemá poplatník obchodní majetek!