Archiv kategorie: Čínská chřipka a daně

Konečná pro úlevy u DPH…

Vytvořil | Červenec 31, 2020

Lakonické a výstižné – před nadcházejícím, věřme letním slunečným víkendem, si zkontrolujte, zda máte splněny všechny povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty.  Nemáme na mysli standardní termín, který byl toto pondělí.🙃 Připomínáme naše předchozí články. „Prominutí sankcí“ Jestliže jste „něco“ včas nesplnili z důvodů čínské chřipky, musíte to napravit nejpozději DNES! Naše RADA A v pondělí nás čekají… Zobrazit více »

Prominutí sociálního pojištění

Vytvořil | Červenec 30, 2020

Navazujeme na předchozí texty k opatřením kvůli čínské chřipce. Výpočet základu daně Opravdu je nutné pečlivě zohlednit prominutí tohoto pojistného za kalendářní tři měsíce červen, červenec a srpen! Platí následující pravidla, mimo jiné neovlivní: stanovení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění, a také související Potvrzení o zdanitelných příjmech. INFO GFŘ Proto je nutné se podrobně… Zobrazit více »

CO bude platit v daních…?

Vytvořil | Červenec 29, 2020

To opravdu v České republice nikdo neví… 🙃 Možná se dočkáme překvapení a konečně se objeví i „něco“ pozitivního v novelách zákona o daních z příjmů. Aktuální změna odpisů Snad se dokončí včas rozumné návrhy týkající se „mimořádných daňových odpisů“. 🙂 To znamená, že by se stejně jako před deseti lety při předchozí hospodářské krizi mohl nově pořízený majetek odpisovat… Zobrazit více »

Další pomoc kvůli Čínské chřipce – „dohodáři“

Vytvořil | Červenec 27, 2020

Titulek je trochu zavádějící, ale skutečností je: když se vyvíjí mediální tlak na Estebákovu vládu 🙃, čas od času se něco podaří… 🙂 Jedná se o osoby vykonávající práci na základě: dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Podmínkou je, že jsou jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda) a jejich činnost byla omezena… Zobrazit více »

Náhrady pro zaměstnance a Home office

Vytvořil | Červenec 17, 2020

Navazujeme na pondělní a aktuální dotaz. Odpověď je příjemná! 🙂 Výhody na straně zaměstnance Zaměstnanec se dohodl se zaměstnavatelem a práci vykonává doma. Proto je legitimní otázkou, jaké náhrady může získat. Aktuální téma i nadále, neboť ohrožení čínskou chřipkou trvá… 🙃 Optimalizace Máme pro vás dobrou zprávu. Některé tyto „benefity“ nejsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti… Zobrazit více »

Schvalování účetních závěrek

Vytvořil | Červenec 14, 2020

V praxi nebývají problémy, nejde-li o auditované firmy, se schvalováním účetních závěrek. Jejich zpracování může být v době čínské chřipky složitější, proto platí novinka pro konání valné hromady projednávající závěrku. 🙃 Lhůta Podle standardních pravidel (zákon o obchodních korporací) má být projednána a schválena do šesti měsíců od konce příslušného účetního období. Za kalendářní rok 2019 do 30.… Zobrazit více »

JAK ovlivní daně „Home office“?

Vytvořil | Červenec 13, 2020

Čínská chřipka dramaticky zasáhla do našich životů. Jedním z fenoménů, které se velmi rozšířily, je práce z domova – „Home office“. A co daně? Této problematice se již věnoval Koordinační výbor KDP v loňském roce. 🙂 Zápis KOV Je k dispozici s tím, že došlo ke shodě se správou daní. Projednávalo se mimo jiné: Posouzení nákladů u zaměstnance, které mu vznikly… Zobrazit více »

Účtování a daně při odkladu plateb pojistného zaměstnavatele

Vytvořil | Červenec 9, 2020

Skutečně se osvědčilo, když se na Estebáka působí (nenechme se ale zmást, pořád je to prolhaná vláda podporovaná Bolševiky 🙃). Úspora na pojistném Máme na mysli odpuštění závazku hradit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti placený zaměstnavateli jako poplatníky podle projednávaného návrhu. Jedná se o pojistné za tři kalendářní měsíce červen, červenec… Zobrazit více »

Nové termín pro Přehledy

Vytvořil | Červenec 8, 2020

Vzhledem k tomu, že resortem Financí byl „prodloužen“ termín pro podání daňových přiznání za kalendářní rok 2019, resp. bez sankcí je lze podat do 18. 8. 2020, řeší se „nové lhůty“ pro odevzdání přehledů zákonného pojistného. Platné lhůty Je/bylo nutné odevzdat přehledy v návaznosti na termín pro DPFO 1. 7. 2020 v srpnu. Nová lhůta Další ministerstva… Zobrazit více »

Daňové novely od 1. července

Vytvořil | Červenec 1, 2020

DNES nemusí být podána daňová přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok 2019, ale jde o významný okamžik, neboť nabývá účinnost několik novel daňových zákonů. 🙂 Uvádíme proto stručný přehled těchto novinek. Zákon o daních z příjmů Je nyní možné zpětné uplatnění daňové ztráty (*). Daň z přidané hodnoty Do 10% sazby nově patří: ubytovací služby, různé kulturní a sportovní… Zobrazit více »